Mały robot mobilny

Mały robot mobilny

Robot mobilny Pionier P3-DX

Pioneer

Pioneer P3-DX – mały robot mobilny

Robot mobilny Pionier P3-DX firmy Adept MobileRobots jest wyposażony w napęd różnicowy 3-kołowy i jest przeznaczony do ruchu wewnątrz pomieszczeń. Robot rozpoznaje otoczenie za pomocą laserowego skanera odległości, ruchomej kamery wideo, ultradźwiękowych czujników odległości, czujników bezwładnościowych i zderzaków. Na pokładzie robota zainstalowany jest komputer klasy PC z oprogramowaniem nawigacyjnym. Możliwe jest zdalne sterowanie robota poprzez joystick przewodowy oraz sieć WiFi. Robot pozwala na przygotowanie i uruchomienie własnego oprogramowania sterującego przez użytkownika.