Start »

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna Zakładu TMiR dotyczy robotyki przemysłowej, medycznej i mobilnej, kinematyki i dynamiki mechanizmów oraz układów wieloczłonowych, a także biomechaniki zderzeń i biorobotyki. W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty prowadzone w języku polskim oraz angielskim.

Dla studentów

Informacje dla studentów, materiały do pobrania, ...

Zajęcia dydaktyczne

Informacje o każdym z przedmiotów oferowanych przez ZTMiR – nazwisko prowadzącego, wymagania wstępne, cel, program zajęć, zalecana literatura itp.

Prace dyplomowe

graduation-cap
Tematy i krótkie opisy inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych oferowanych przez opiekunów z ZTMiR. Przykłady obronionych prac dyplomowych.

Prace przejściowe

suwmiarka
Tematy i zwięzłe opisy inżynierskich i magisterskich prac przejściowych oferowanych w ZTMiR.
Opisy zrealizowanych prac przejściowych.

Plan zajęć ZTMiR

 

Plan zajęć ZTMiR do pobrania. Tygodniowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników zakładu.