Start »

Koła Naukowe

Z Zakładem Teorii Maszyn i Robotów ściśle współpracują dwa studenckie koła naukowe, złożone przede wszystkim, lecz nie wyłącznie, ze studentów Wydziału MEiL.
Opiekę naukową nad tymi kołami sprawują pracownicy ZTMiR.

Koło Naukowe Robotyków

Koło Naukowe Robotyków działa od  roku 2009. Studenci wykorzystują udostępnioną przez ZTMiR nowoczesną pracownię, znajdującą się w sali 027 budynku ITLiMS.

Obszar działalności Koła jest bardzo szeroki: studenci zajmują się nie tylko działaniami konstruktorskimi, ale również popularyzują kierunek automatyka i robotyka, uczestnicząc w wielu imprezach naukowych i promocyjnych. Członków KNR można spotkać podczas zawodów konstrukcyjnych robotów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Opiekunem KNR jest dr inż. Krzysztof Mianowski.

Studenckie Koło Naukowe Robotyki Podwodnej

Studenckie Koło Naukowe Robotyki Podwodnej zostało założone w październiku 2015 roku.

Drużyna SKNRP, jako pierwsza z Polski, zakwalifikowała się z robotem podwodnym (ROV) „AHTI” do finałów międzynarodowych zawodów Marine Advanced Technology Education 2016, które odbyły się w Houston (Texas, USA) w czerwcu 2016 r. W swoim debiucie drużyna zajęła 19 miejsce na 30 zakwalifikowanych zespołów, z czego na same zawody zapisanych było około 600 drużyn. W kategorii „Dokumentacja Techniczna” udało się zdobyć 6 miejsce.

Opiekunem SKNRP jest dr hab. inż. Paweł Malczyk.