dr Krzysztof Mianowski

Stopień naukowy

 Dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 79 24
E-mail: Krzysztof.Mianowski(at)pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 227

Konsultacje

 
kmianowski

Zainteresowania naukowe

 • Konstrukcje mechaniczne
 • Robotyka
 • Manipulatory równoległe
Informacje w bazach danych

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje 

Rozdziały z monografii
 • Mianowski Krzysztof, Schuetz S., Nejadrard A. [i in.]: Projekt kończyny dolnej bipeda napędzanego siłownikami z dołączonymi szeregowo elementami podatnymi, w: Postępy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 196, 2018, ISBN 978-83-7814-799-2, ss. 231-240
 • Nejadfard Atabak, Schütz Steffen, Mianowski Krzysztof [i in.]: Moment Arm Analysis of the Biarticular Actuators in Compliant Robotic Leg Carl, w: Biomimetic and Biohybrid Systems / Vouloutsi Vasiliki [i in.] (red.), Lecture Notes In Computer Science, vol. 10928, 2018, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-95971-9, ss. 348-360, DOI:10.1007/978-3-319-95972-6_37
 • Schutz Steffen, Nejadfard Atabak, Mianowski Krzysztof [i in.]: Carl - A compliant robotic leg featuring mono- and biarticular actuation, w: Proceedings of 2017 IEEE-RAS 17th International Conference on Humanoid Robotics (Humanoids) / Asfour Tamim (red.), 2018, ISBN 978-1-5386-4678-6, ss. 289-296, DOI:10.1109/HUMANOIDS.2017.8246888
 • Barczak Tomasz, Mianowski Krzysztof: Badania wstępne sterowania dla równoległego manipulatora sferycznego typu 5R, w: 25th International Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems. Modern Trends in Theory of Machines and Mechatronic Systems / Kochanek A., Kądziołka T., Kowalski S. (red.), 2016, ISBN 978-83-936009-3-9, ss. 3-5
 • Dąbrowska-Tkaczyk Anna, Mianowski Krzysztof, Cieślik Piotr [i in.]: Doświadczalne badania modelowe zjawisk w strukturach odcinka kręgosłupa człowieka podczas procedur chirurgicznego nastawiania z wykorzystaniem ligamentotaksji, w: 55 Sympozjon Modelowanie w Mechanice / Dąbrowska-Tkaczyk Anna [i in.] (red.), 2016, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, ss. 1-2
 • Mianowski Krzysztof: Design Study of Mechanical Robot-Manipulators for Medical Applications, w: Proceedings of the 5th International Workshop on Medical and Service Robots, MESROB 2016 / Husty M., Hofbaur M. (red.), 2016, University of Innsbruck, ss. 1-13
 • Mianowski Krzysztof, Zielińska Teresa, Wang Jikun: Exoskeletons for medical applications: design study and EMG signal classification, w: Proceedings of the 5th International Workshop on Medical and Service Robots, MESROB 2016 / Husty M., Hofbaur M. (red.), 2016, University of Innsbruck, ss. 1-10
 • Mianowski Krzysztof: Manipulatory równoległe 3(PRRR) i 3(TRTR) o liniowym modelu kinematyki, w: Postępy Robotyki. Tom I i II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, ss. 145-154
 • Mianowski Krzysztof, Schuetz Steffen, Kotting Christian [i in.]: RRLAB SEA- A Highly Integrated Compliant Actuator with Minimised Reflected Inertia, w: Proceedings of IEEE International Conference on Advanced Inteligent Mechatronics, AIM 2016 / Berg Jordan, Yi Jingyang (red.), 2016, ISBN 978-1-5090-2064-5, ss. 1-7, DOI:10.1109/AIM.2016.7576775
 • Mianowski Krzysztof, Kaczmarek W., Kamiński G. [i in.]: The Stand for the Measure of the Dynamic Characteristics of Human Body, w: Proceedings of Biomechanics 2016 / Czaplicki Adam, Wychowański M., Wit A. (red.), 2016, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia, ISBN 978-83-61509-39-4, ss. 187-188
 • Mianowski Krzysztof, Kamiński Grzegorz: The Stand for the Measure of the Dynamic Characteristics of Human Body, w: Proceedings of Biomechanics 2016 / Czaplicki Adam, Wychowański M., Wit A. (red.), 2016, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia, ISBN 978-83-61509-39-4, ss. 187-188
 • Mianowski Krzysztof: The Stand for the Measure of the Dynamic Characteristics of Human Body, w: Proceedings of Biomechanics 2016 / Czaplicki Adam, Wychowański M., Wit A. (red.), 2016, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia, ISBN 978-83-61509-39-4, ss. 185-186
 • Barczak Tomasz, Szumowski Maksymilian, Mianowski Krzysztof: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, w: Postępy robotyki tom II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), 2014, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7814-262-1, ss. 1-11
 • Dąbrowska-Tkaczyk Anna, Mianowski Krzysztof, Cieślik Piotr [i in.]: Experimental simulation of the fractured spine segment relocation procedure, w: Biomechanics 2014-International Conference of the Polish Society of Biomechanics / Dąbrowska-Tkaczyk Anna [i in.] (red.), 2014, ss. 47-48
 • Mianowski Krzysztof: Mechatronic design of gripping for a humanoid robot, w: Science for Economy, Mechatronics / Leniowska L (red.), 2012, Politechnika Rzeszowska, ss. 35-44
 • Mianowski Krzysztof, Barczak T.: Projekt zadajnika i manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, w: Problemy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, vol. z.182, nr T.1, 2012, Oficyna Wydawnicza PW, ss. 25-34
 • Mianowski Krzysztof, Berns K., Hirth J.: Robot humanoidalny ROMAN wyrażający emocje, w: Problemy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, vol. z.182, nr T.1, 2012, Oficyna Wydawnicza PW, ss. 649-658
 • Mianowski Krzysztof, Kaczmarek W.: The Stand to Keep and Actual Inspection of Natural Form of Crew of Space Ship, w: Materiały Konferencyjne I Warsztatów Robotyka w Astronautyce i Aeronautyce / Praca Zbiorowa, 2012, CBK PAN, ss. 47-47
 • Mianowski Krzysztof, Berns K., Hirth J.: Robot ROMAN for investigations of human-robot interaction, w: Automation 2011 Proceedings / Praca Zbiorowa, 2011, ss. 474-483
 • Mianowski Krzysztof, Banachowicz Konrad, Winiarski Tomasz [i in.]: Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym, w: Materiały XVII Krajowej Konferencji Automatyki / Praca Zbiorowa, 2011, ss. 1102–1115
 • Mianowski Krzysztof: The study of manipulation problem with application of a new gripper with elastic fingers, w: Proceedings of the 13th World Congress in Mechanism and Machine Science / Praca Zbiorowa, 2011, ss. 6
 • Zielińska Teresa, Mianowski Krzysztof: Selected Design Problems in Walking Robots, w: New Trends in Mechanism Science: Analysis and Design / Pisla Doina, 2010, Springer, ss. 303-308
 • Granosik Grzegorz, Mianowski Krzysztof, Pytasz Michał: Wheeeler – Hypermobile Robot, w: Research and Education in Robotics — EUROBOT 2008 / Gottscheber Achim, Enderle Stefan, Obdrzalek David (red.), Communications in Computer and Information Science, nr 33, 2009, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-03557-9, 978-3-642-03558-6, ss. 68-83
 • Zielińska Teresa, Mianowski Krzysztof, Kryczka Przemyslaw: Design of Simple Humanoid Dedicated to the Research on the Gait Synthesis, w: Proceedings of EUCOMES 08 / Ceccarelli Marco (red.), 2009, Springer Netherlands, ISBN 978-1-4020-8914-5, 978-1-4020-8915-2, ss. 237-245
 • Witkowski Marcin, Mianowski Krzysztof: Studium projektowe manipulatora do operacji chirurgicznych, w: Teoria Maszyn i Mechanizmów / Wojnarowski Józef, Adamiec-Wójcik Iwona (red.), 2008, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, ISBN 978-83-60714-57-7, ss. 228-231
 • Zielińska Teresa, Mianowski Krzysztof, Kryczka Przemysław: Design of a simple humanoid dedicated for the research on the gait synthesis, w: Proceedings of the Second European Conference on Mechanism Science / Ceccarelli Marco (red.), 2008, Springer, ISBN 987-1-4020-8915-2, ss. 237-246
 • Mianowski Krzysztof, Schmitz Norbert, Berns Karsten: Mechatronics of the Humanoid Robot ROMAN, w: Robot Motion and Control 2007 / Kozłowski Krzysztof (red.), Lecture Notes in Control and Information Sciences, nr 360, 2007, Springer London, ISBN 978-1-84628-973-6, 978-1-84628-974-3, ss. 341-348
 • Witkowski Marcin, Mianowski Krzysztof: Mechanical design of a new type of surgical manipulator, w: Proceedings of the 5th International PhD Conference on Mechanical Engineering, 2007, University of Pilsen, ISBN 978-80-7043-597-7
 • Witkowski Marcin, Mianowski Krzysztof: Projekt manipulatora nowego typu o wysokich właściwościach funkcjonalnych, w: Materiały Konferencji Doktorantów Politechniki Warszawskiej, Młodzi Naukowcy Wobec Wyzwań Współczesnej Techniki / Praca Zbiorowa, 2007, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ss. 64-70
 • Zieliński Cezary, Winiarski Tomasz, Mianowski Krzysztof [i in.]: End-Effector Sensors’ Role in Service Robots, w: Robot Motion and Control 2007 / Kozłowski Krzysztof (red.), Lecture Notes in Control and Information Sciences, nr 360, 2007, Springer London, ISBN 978-1-84628-973-6, 978-1-84628-974-3, ss. 401-413
 • Kornuta Tomasz Michał, Wojtyra Marek, Mianowski Krzysztof [i in.]: Kalibracja systemu wielorobotowego, w: Postępy Robotyki, Systemy i współdziałanie robotów / Tchoń Krzysztof (red.), 2006, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ss. 97-106
 • Mianowski Krzysztof, Zielińska Teresa: Parallel Manipulator POLMAN with Isotropic Properties Dedicated for Fast Manipulation, w: Proceedings of IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems and IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics, 2006, IEEE, ISBN 1-4244-0023-6
 • Zieliński Cezary, Lange Jacek, Zielińska Teresa [i in.]: Projekt i symulacja ruchu pojazdu poruszającego się po sześciu półkolach, w: Postępy Robotyki, Sterowanie, percepcja i komunikacja / Tchoń Krzysztof (red.), 2006, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ss. 112-120
 • Mianowski Krzysztof, Wojtyra Marek: On some technological problems concerned with kinematical properties of parallel manipulator's for measuring applications, w: Proceedings of the Fifth International Workshop on Robot Motion and Control, 2005. RoMoCo '05, 2005, ss. 309-314, DOI:10.1109/ROMOCO.2005.201441
 • Mianowski Krzysztof, Wojtyra Marek: Wirtualny model manipulatora POLMAN-6 typu „platforma Stewarta” przeznaczonego do pomiarów, w: Postępy Robotyki, Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne / Tchoń Krzysztof (red.), 2005, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN 83-20601560-7, ss. 315-322
 • Mianowski Krzysztof, Kałuski K., Witkowski Marcin: Stanowisko do badania manipulatorów medycznych, w: Materiały Konferencyjne Automation 2004 / Praca Zbiorowa, 2004, ss. 489-503
 • Mianowski Krzysztof, Wojtyra Marek: Stewart platform based parallel manipulator destined for the kinematic's justification of two cooperated robots, w: Proceedings of the Fourth International Workshop on Robot Motion and Control, 2004. RoMoCo'04, 2004, ss. 115-120, DOI:10.1109/ROMOCO.2004.240907
Publikacje w czasopismach
 • Mianowski Krzysztof, Kaczmarek Wojciech, Kamiński Grzegorz [i in.]: Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa metodą dynamiczną, w: Wyroby Medyczne, vol. 9, nr 1, 2019, ss. 10-16
 • Nejadfard Atabak, Schütz Steffen, Mianowski Krzysztof [i in.]: Design of the musculoskeletal leg CARL based on the physiology of mono-articular and biarticular muscles in the human leg, w: Bioinspiration & Biomimetics, vol. 14, nr 6, 2019, ss. 1-21, DOI:10.1088/1748-3190/ab3896
 • Mianowski Krzysztof: Wybrane zagadnienia dotyczące stanu robotyki medycznej w Polsce, w: Wyroby Medyczne, vol. 2018, nr 2, 2018, ss. 34-39
 • Kaczmarek Wojciech, Kamiński Grzegorz, Mianowski Krzysztof [i in.]: Risk assessment system in the production process of medical devices on the basis of dynamics spine corrector, w: Journal of Polish Safety and Reliability Association, Summer Safety and Reliability Seminars, vol. 8, nr 1, 2017, ss. 67-71
 • Mianowski Krzysztof: Robotyka medyczna w Polsce i na świecie - mit czy potrzeba współczesności, w: Wiadomości Elektrotechniczne, vol. 1, nr 1, 2017, ss. 5-18, DOI:10.15199/74.2017.1.1
 • Mianowski Krzysztof, Berns Karsten: Robot humanoidalny ROMAN, w: Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 20, nr 1, 2016, ss. 37-46, DOI:10.14313/PAR_219/37
 • Mianowski K., Kaczmarek W., Kamiński G., Rosołek R., Stańczuk M.: Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa metodą dynamiczną, PAR, R19, Nr 4/2015, 55-62, DOI: 10.14313/PAR_218/55.
 • Mianowski K.: Manipulatory równoległe - roboty do obsługi elastycznych systemów produkcyjnych o wysokiej efektywności, Automatyka 3/2015, str. 69-77.
 • Mianowski K., Kaczmarek W., Kamiński G., Rosołek R., Stańczuk M.: Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa, Medical Robotics Reports, 2014.
 • Mianowski K.: Functional Characteristics of a New Special Gripper With Flexible Fingers, JAMRIS, Warszawa, 2011, Vol. 5, No 3, str. 9-13.
 • Mianowski K.: Wyniki wstępnych badań chwytaka wielopalczastego z podatnością do inteligentnej manipulacji z czuciem, PAR, 2011, Warszawa, wyd. CD, stron 10.
 • Mianowski K.: Manipulatory równoległe - roboty do obsługi elastycznych systemów produkcyjnych o wysokiej efektywności, Automatyka, Wyd. PIAP, 2014.
 • Mianowski K., Banachowicz K., Winiarski T., Zieliński C., Szynkiewicz W., Czajkowski K.: Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – konstrukcja, PAR, Nr 5/2011, str. 46-52.
 • Mianowski K., Banachowicz K., Winiarski T., Zieliński C., Szynkiewicz W., Czajkowski K.: Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – sterowanie, PAR, 2011, CD, stron 10.
 • Mianowski K., Banachowicz K., Winiarski T., Zieliński C., Szynkiewicz W., Czajkowski K.: Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – planowanie chwytów, PAR, 2011.
 • Mianowski K., Berns K., Hirth J.: Designing Arms and Hands for the Humanoid Robot ROMAN, Advanced Materials Research Vols. 463-464 (2012) pp 1233-1237.
 • Mianowski K.: Charakterystyki porównawcze nowych rozwiązań własnych chwytaków o różnym przeznaczeniu, Pomiary-Automatyka-Robotyka, PAR, nr.10 2010, str.58-62.
 • Mianowski K., Berns K., Schmitz N.: Robot androidalny wyrażający emocje, PAR 2, 2008, str. 350-360,
 • Mianowski K.: Projekt manipulatora dla robota mobilnego ELEKTRON, PAR 9, 2008, str. 3.
 • Zielińska T., Mianowski K., Kryczka P.: Design of Simple Humanoid to the Research on the Gait Synthesis, Springer, 2008, pp. 237-246.
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie manipulatora równoległego POLMAN do wspomagania operacji chirurgicznych metodą laparoskopową, Wyd. CEMED, Warszawa 2007, str. 97-104.
Rozdziały w książkach
 • Barczak T., Mianowski K.: Projekt zadajnika i manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, Problemy Robotyki pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012 t. I, str. 25-34.
 • Barczak T., Szumowski M., Mianowski K.: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, Postępy robotyki, Oficyna Wydawnicza PW, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Warszawa 2014, tom 2.
 • Mianowski K.: Mechatronic design of gripping for a humanoid robot, Science for Economy, Mechatronics, 2/2011, edited by L. Leniowska, Rzeszów, www. inprona.pl, str. 35-44.
 • Mianowski K., Barczak T., Szumowski M.: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, Postępy robotyki, Oficyna Wydawnicza PW, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Warszawa 2014, tom 2.
 • Mianowski K., Hirth J., Berns K.: Robot humanoidalny ROMAN wyrażający emocje, Problemy Robotyki pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012, t. I, str. 649-658.
 • Mianowski K., Pierzchanowski M.: Projekt manipulatora do rehabilitacji kończyny górnej człowieka, Problemy Robotyki pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012 t. I, str. 81-90.
 • Mianowski K.: Charakterystyki funkcjonalne chwytaka z podatnością własnej konstrukcji, Problemy robotyki, t.1, pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, str. 243-252.
 • Kaczmarski M., Czapiewski M., Mianowski K., Granosik G.: Robot rehabilitacyjny RRH1, Problemy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, str. 123-134.
 • Mianowski K.: Dobór układów napędowych dla lekkiego manipulatora do montażu na platformach mobilnych, Problemy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 347-356.
 • Mianowski K., Witkowski M.: Studium projektowe manipulatora do operacji chirurgicznych, mat. Kraj. Konf. TMM, Wyd. ATH w Bielsku Białej, str. 321-328.
 • Granosik G., Mianowski K., Pytasz M.: Robot hipermobilny Wheeler – konstrukcja, Mat. Kraj Konf. KKR, Wyd. OW Politechniki Wrocławskiej, t. 1, 2008, str. 171-176.
 • Mianowski K.: Chwytak specjalny o stałoorientacyjnym prostoliniowym ruchu szczęk przeznaczony dla robota usługowego, PAR nr 10, 2006, str. 5-7.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Nowe koncepcje manipulatorów z mechanizmami równoległowodowymi, Postępy robotyki, t.2., pod red. K. Tchonia, WKiŁ Warszawa, Warszawa 2006, str. 13-32.
 • Mianowski K., Wojtyra M.: Wirtualny model manipulatora POLMAN-6L typu Platforma Stewarta przeznaczonego do pomiarów, Postępy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia, WKiŁ Warszawa, Warszawa 2006, str. 315-322.
 • Kornuta T., Wojtyra M., Mianowski K., Zieliński C.: Kalibracja systemu wielorobotowego. Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 1, WKŁ Warszawa, 2006, str. 97-106.
 • Zieliński C., Szynkiewicz W., Mianowksi K., Rydzewski A., Winiarski T.: Efektory robota usługowego do dwuręcznej manipulacji z czuciem, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 1, WKŁ Warszawa, 2006, str.257-266.
 • Tchoń K., Janiak M., Mianowski K., Małek K.: Optymalny, powtarzalny algorytm kinematyki odwrotnej dla manipulatorów, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 2, WKŁ Warszawa, 2006, str.141-150.
 • Zieliński C., Lange J., Zielińska T., Mianowski K.: Projekt i symulacja ruchu pojazdu poruszającego się na sześciu półkołach, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 2, WKŁ Warszawa, 2006, str.255-264.
 • Mianowski K.: Analiza właściwości chwytaka specjalnego przeznaczonego dla robota usługowego, Mat. Kraj. Konf. TMM, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, t.2, str. 185-190.
Publikacje konferencyjne
 • Nejadfard Atabak, Schutz Steffen, Mianowski Krzysztof [i in.] : Coordination of the Biarticular Actuators Based on Mechanical Output Power in an Explosive Jump Experiment, w: 2018 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 2018, IEEE, ISBN 978-1-5386-1854-7, ss. 220-225, DOI:10.1109/AIM.2018.8452290
 • Mianowski Krzysztof: The Artificial Hand with Elastic Fingers for Humanoid Robot ROMAN, w: Proceedings 18th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2013, IEEE Catalog Number: CFP13MMA-CDR, ISBN 978-1-4673-5506-3, ss. 1-11, DOI:10.1109/MMAR.2013.6669950
 • Mianowski K.: The study of manipulation problem with application of a new gripper with elastic fingers, Proc. CD, 13th World Congress in Mechanism and Machine Science, Guanajuato, México, CD, 2011 A12_508, stron 6.
 • Mianowski K., Banachowicz K., Winiarski T., Zieliński C., Szynkiewicz W., Czajkowski K.: Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym, mat. Kraj. Konf. Automatyki, 2011.
 • Mianowski K., Berns K., Hirth J.: Robot ROMAN for investigations of human-robot interaction, Proc. Int. Konf. Automation, Warszawa, 2011, CD, stron 10.
 • Mianowski K., Berns K., Hirth J.: The Artificial Hand with Elastic Fingers for Humanoid Robot Roman, mat. Int. Conf. MMAR, Szczecin/Międzyzdroje, 2013, CD, stron 10.
 • Mianowski K., Dąbrowska A., Kwiatkowski K., Cieślik P.: Experimental simulation of the fractured spine segment relocation procedure, Wyd. Politechniki Łódzkiej i Polish Society of Biomechanics, Łódź 2014, str. 47-48.
 • Mianowski K., Kaczmarek W.: The Stand to Keep and Actual Inspection of Natural Form of Crew of Space Ship, Mat. Konferencyjne I Warsztatów Robotyka w Astronautyce i Aeronautyce, Warszawa, 2012 wyd. CBK PAN, str. 47.
 • Dąbrowska A., Cieślik P., Kwiatkowski K., Mianowski K.: Experimental simulation of the fractured spine segment relocation procedure, Wyd. Politechniki Łódzkiej i Polish Society of Biomechanics, Łódź 2014, str. 47-48.
 • Zielińska T., Mianowski K.: Selected Design Problems in Walking Robots, Proc. Eucomes 2010.
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie chwytaka wielopalczastego z podatnością do obsługi specjalnych procesów manipulacji, Mat. XIV Konferencji Naukowo-Technicznej Automatyzacja – Nowości i perspektywy, Automation, 2010, Pomiary- Automatyka- Robotyka, PAR nr 2, 2010, str. 519-526.
 • Mianowski K., Hirth J., Berns K.: Designing Arms and Hands for the Humanoid robot ROMAN, Proc. ICMERA 2010 IEEE Int. Conference on Mechanical Engineer, Robotics and Aerospace, IEEE Cat. No CFP1057L-ART, ISBN: 978-1-4244-8868-1, Printed in Chengdu, China, pp. 63-67.
 • Mianowski K., Arczewski K.: Dynamic Model of Parallel Manipulator with Decoupled Kinematics by Means of Lagrange Multiplyiers, Multibody Dynamics, OW Politechniki Warszawskiej, 2009.
 • Mianowski K.: Evolution of Special Surgical Manipulator for Assisting Surgery of Tissue Parts of Human Body, Multibody Dynamics, OW Politechniki Warszawskiej, 2009.
 • Mianowski K.: O konstrukcji chwytaka specjalnego przeznaczonego dla robota usługowego, mat. CD Kraj. Konf. AUTOMATION, Wyd. PIAP, Warszawa 2007, stron 8.
 • Mianowski K., Schmitz N., Berns K.: Mechatronics of Humanoid Robot ROMAN, Proc. Int. Conf. RoMoCo’07, Springer, 2007, pp. 341-348.
 • Mianowski. K.: Singularity Analysis of Parallel Manipulator POLMAN 3x2 with six Degrees of Freedom, CD Proc. 12th World IFToMM Congress, Besancon 2007, stron 8.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Mechanical design of a new type of surgical manipulator, Proc. Of the 5th Int. PhD 2007 Conference on Mechanical Engineering, Pilsen, Czech, 2007, str. 8.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Projekt manipulatora nowego typu o wysokich właściwościach funkcjonalnych, mat. Konferencji Doktorantów Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Projekt wstępny manipulatora nośnego nowego typu dla robota do chirurgii narządów wewnętrznych, mat. Miedzynarodowej Konf. Medical Robotics, BioMedTech Silesia 2007, pod red. Z. Nawrata.
 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Mianowski K., Grygoruk R., Pędzisz R., Skalski K.: Założenia badawcze i konstrukcja stanowiska do badania modeli stawu biodrowego czlowieka, mat. XXIII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów-Przemyśl, 2007, str. 111-125.
 • Mianowski K., Schmitz N., Berns K.: Improvements of the Performances of Humanoid Robot ROMAN, Proc. 13th IEEE IFAC Int. Conf. on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, 2007, pp. 935-940.
 • Mianowski K.: Modele manipulatorów do celów dydaktycznych ITLiMS PW, mat. Kraj. Konf. AUTOMATION 2006, Wyd. PIAP, str. 212-225.
 • Mianowski K., Zielińska T.: Parallel manipulator POLMAN with isotropic properties dedicated for fast manipulation, Proc. 2nd IEEE Conf. on Robotics, Bangkok, Thailand, 2006, pp. 363-368,
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie manipulatora równoległego typu POLMAN do wspomagania operacji chirurgicznych, mat. Kraj. Konf. AUTOMATION 2006, Wyd. PIAP, str. 486-497.
 • Berns K., Hillebrand C., Mianowski K.: The Mechatronic Design of a Human-like Robot Head, Proc. RoManSy 2006, Springer Verlag, pp. 263-270.
 • Mianowski K.: WUT-IAAM robots for modern technologies and for medical applications, Proc. 1st WUT-KIST Symposium, Seoul, Korea, 2006, pp. 1-9.
 • Mianowski K.: Application of RNT Robot to Selected Machining Processes, Proc. III Int. Conf. On Advances in Production Engineering, Warsaw 2004,
 • Mianowski K.: On the Designing and Building of Very Cheap Models of Robots for Educational Purposes, Proc. 7th Symposium SyRoCo’03, Wrocław Univ. of Technology, 2003, pp. 661-666,
 • Mianowski K., Nawrat Z.: Perspectives of medical robotics evolution in Poland in the beginning of twenty first century, proc. MMAR’02, Szczecin 2002,
 • Mianowski K.: On Some Properties of POLMAN-3L Parallel Manipulator to the Use as a 3-D Measuring System for Industrial/Educational Applications, Proc. of the WORKSHOP on Fundamental Issues and Future Research Directions for Parallel Mechanisms and Manipulators, Quebec City, Canada, 2002,
 • Mianowski K.: On Some Aspects of Kinematic Properties of Parallel Manipulators Destined for Some New Applications, Proc. Int. Conf. RoMoCo’02, Bukowy Dworek 2002, pp. 343-350,
 • Mianowski K.: Dynamically Decoupled Parallel Manipulator With Six Degrees of Freedom for Fast Assembly, Proc. Int. Conf. ISOM’2002, Chemnitz, 2002, pp. 274-280,
Skrypty
 • Mianowski K.: Manipulatory równoległe, skrypt do przedmiotu, pdf, Warszawa 2011, wyd. pdf.
 • Mianowski K., Kaczmarek W., Kamiński G., Rosołek R., Stańczuk M.: Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa, Medical Robotics Reports, 2014, Vol. 3, str. 25-31.

Patenty

 • Kaczmarek Wojciech, Mianowski Krzysztof, Stańczuk Marcin, Kamiński Grzegorz, Rosołek Rafał: Device for Spine Correction and Mesurement System, Wynalazek, Zaakceptowany, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 14/641,050, Numer patentu/prawa: US 2016/0008203A1, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 06-03-2015, Data udzielenia (decyzji): 24-04-2018
 • Mianowski Krzysztof, Dąbrowska-Tkaczyk Anna, Kwiatkowski Krzysztof, Cieślik Piotr: Stanowisko do doświadczalnych badań modelowych kinematyki i dynamiki zjawisk w strukturach odcinka kręgosłupa podczas procedur chirurgicznego nastawiania z wykorzystaniem ligamentotaksji, Wynalazek, Chroniony, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-414356, Numer patentu/prawa: PAT.228008, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 13-10-2015, Data udzielenia (decyzji): 19-09-2017
 • Kaczmarek Wojciech, Mianowski Krzysztof, Stańczuk Marcin, Kamiński Grzegorz, Rosołek Rafał: Device for Spine Correction, Wynalazek, Zaakceptowany, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): EP20150460003 20150130, Numer patentu/prawa: EP2974709A1, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 30-01-2015, Data udzielenia (decyzji): 20-01-2016
 • Dąbrowska-Tkaczyk Anna, Mianowski Krzysztof, Pędzisz Ryszard, Grygoruk Roman, Jastrzębski Robert: Stanowisko do badania modeli stawu biodrowego człowieka, Wynalazek, Zaakceptowany, Numer zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): P-399098, Numer patentu/prawa: PL 220303 B1, Data zgłoszenia (w pierwszym kraju zgłoszenia powyżej): 28-06-2012, Data udzielenia (decyzji): 30-10-2015
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Ramię manipulatora, patent nr 140.154.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Manipulator równoległy, pat. nr PL 180484 B1, Warszawa, 1996.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Zespół dwusiłownikowy napędu równoległego, pat. nr 159431 z dn. 25.04.1989.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Ramię robota, pat. nr 159514.
 • Nazarczuk K., Mianowski K.: Manipulator, pat. nr PL174940, Warszawa 1994.
 • Kaczmarek W., Mianowski K., Stańczuk M., Kamiński G., Rosołek R.: Urządzenie do korekcji kręgosłupa i system pomiarowy, nr P408841.