Start / Pracownicy / dr Krzysztof Mianowski

dr Krzysztof Mianowski

Stopień naukowy

 Dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Zainteresowania naukowe

Konstrukcje mechaniczne, robotyka, manipulatory równoległe.

Kontakt

Tel.: (+48 22) 234 79 24
E-mail: kmianowski (at) meil.pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 227

Konsultacje

kmianowski

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje 

Publikacje w czasopismach
 • Mianowski K.: Charakterystyki porównawcze nowych rozwiązań własnych chwytaków o różnym przeznaczeniu, Pomiary-Automatyka-Robotyka, PAR, nr.10 2010, str.58-62.
 • Mianowski K., Berns K., Schmitz N.: Robot androidalny wyrażający emocje, PAR 2, 2008, str. 350-360,
 • Mianowski K.: Projekt manipulatora dla robota mobilnego ELEKTRON, PAR 9, 2008, str. 3.
 • Zielińska T., Mianowski K., Kryczka P.: Design of Simple Humanoid to the Research on the Gait Synthesis, Springer, 2008, pp. 237-246.
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie manipulatora równoległego POLMAN do wspomagania operacji chirurgicznych metodą laparoskopową, Wyd. CEMED, Warszawa 2007, str. 97-104.
Rozdziały w książkach
 • Mianowski K.: Charakterystyki funkcjonalne chwytaka z podatnością własnej konstrukcji, Problemy robotyki, t.1, pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, str. 243-252.
 • Kaczmarski M., Czapiewski M., Mianowski K., Granosik G.: Robot rehabilitacyjny RRH1, Problemy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, str. 123-134.
 • Mianowski K.: Dobór układów napędowych dla lekkiego manipulatora do montażu na platformach mobilnych, Problemy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 347-356.
 • Mianowski K., Witkowski M.: Studium projektowe manipulatora do operacji chirurgicznych, mat. Kraj. Konf. TMM, Wyd. ATH w Bielsku Białej, str. 321-328.
 • Granosik G., Mianowski K., Pytasz M.: Robot hipermobilny Wheeler – konstrukcja, Mat. Kraj Konf. KKR, Wyd. OW Politechniki Wrocławskiej, t. 1, 2008, str. 171-176.
 • Mianowski K.: Chwytak specjalny o stałoorientacyjnym prostoliniowym ruchu szczęk przeznaczony dla robota usługowego, PAR nr 10, 2006, str. 5-7.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Nowe koncepcje manipulatorów z mechanizmami równoległowodowymi, Postępy robotyki, t.2., pod red. K. Tchonia, WKiŁ Warszawa, Warszawa 2006, str. 13-32.
 • Mianowski K., Wojtyra M.: Wirtualny model manipulatora POLMAN-6L typu Platforma Stewarta przeznaczonego do pomiarów, Postępy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia, WKiŁ Warszawa, Warszawa 2006, str. 315-322.
 • Kornuta T., Wojtyra M., Mianowski K., Zieliński C.: Kalibracja systemu wielorobotowego. Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 1, WKŁ Warszawa, 2006, str. 97-106.
 • Zieliński C., Szynkiewicz W., Mianowksi K., Rydzewski A., Winiarski T.: Efektory robota usługowego do dwuręcznej manipulacji z czuciem, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 1, WKŁ Warszawa, 2006, str.257-266.
 • Tchoń K., Janiak M., Mianowski K., Małek K.: Optymalny, powtarzalny algorytm kinematyki odwrotnej dla manipulatorów, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 2, WKŁ Warszawa, 2006, str.141-150.
 • Zieliński C., Lange J., Zielińska T., Mianowski K.: Projekt i symulacja ruchu pojazdu poruszającego się na sześciu półkołach, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 2, WKŁ Warszawa, 2006, str.255-264.
 • Mianowski K.: Analiza właściwości chwytaka specjalnego przeznaczonego dla robota usługowego, Mat. Kraj. Konf. TMM, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, t.2, str. 185-190.
Publikacje konferencyjne
 • Zielińska T., Mianowski K.: Selected Design Problems in Walking Robots, Proc. Eucomes 2010.
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie chwytaka wielopalczastego z podatnością do obsługi specjalnych procesów manipulacji, Mat. XIV Konferencji Naukowo-Technicznej Automatyzacja – Nowości i perspektywy, Automation, 2010, Pomiary- Automatyka- Robotyka, PAR nr 2, 2010, str. 519-526.
 • Mianowski K., Hirth J., Berns K.: Designing Arms and Hands for the Humanoid robot ROMAN, Proc. ICMERA 2010 IEEE Int. Conference on Mechanical Engineer, Robotics and Aerospace, IEEE Cat. No CFP1057L-ART, ISBN: 978-1-4244-8868-1, Printed in Chengdu, China, pp. 63-67.
 • Mianowski K., Arczewski K.: Dynamic Model of Parallel Manipulator with Decoupled Kinematics by Means of Lagrange Multiplyiers, Multibody Dynamics, OW Politechniki Warszawskiej, 2009.
 • Mianowski K.: Evolution of Special Surgical Manipulator for Assisting Surgery of Tissue Parts of Human Body, Multibody Dynamics, OW Politechniki Warszawskiej, 2009.
 • Mianowski K.: O konstrukcji chwytaka specjalnego przeznaczonego dla robota usługowego, mat. CD Kraj. Konf. AUTOMATION, Wyd. PIAP, Warszawa 2007, stron 8.
 • Mianowski K., Schmitz N., Berns K.: Mechatronics of Humanoid Robot ROMAN, Proc. Int. Conf. RoMoCo’07, Springer, 2007, pp. 341-348.
 • Mianowski. K.: Singularity Analysis of Parallel Manipulator POLMAN 3x2 with six Degrees of Freedom, CD Proc. 12th World IFToMM Congress, Besancon 2007, stron 8.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Mechanical design of a new type of surgical manipulator, Proc. Of the 5th Int. PhD 2007 Conference on Mechanical Engineering, Pilsen, Czech, 2007, str. 8.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Projekt manipulatora nowego typu o wysokich właściwościach funkcjonalnych, mat. Konferencji Doktorantów Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Projekt wstępny manipulatora nośnego nowego typu dla robota do chirurgii narządów wewnętrznych, mat. Miedzynarodowej Konf. Medical Robotics, BioMedTech Silesia 2007, pod red. Z. Nawrata.
 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Mianowski K., Grygoruk R., Pędzisz R., Skalski K.: Założenia badawcze i konstrukcja stanowiska do badania modeli stawu biodrowego czlowieka, mat. XXIII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów-Przemyśl, 2007, str. 111-125.
 • Mianowski K., Schmitz N., Berns K.: Improvements of the Performances of Humanoid Robot ROMAN, Proc. 13th IEEE IFAC Int. Conf. on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, 2007, pp. 935-940.
 • Mianowski K.: Modele manipulatorów do celów dydaktycznych ITLiMS PW, mat. Kraj. Konf. AUTOMATION 2006, Wyd. PIAP, str. 212-225.
 • Mianowski K., Zielińska T.: Parallel manipulator POLMAN with isotropic properties dedicated for fast manipulation, Proc. 2nd IEEE Conf. on Robotics, Bangkok, Thailand, 2006, pp. 363-368,
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie manipulatora równoległego typu POLMAN do wspomagania operacji chirurgicznych, mat. Kraj. Konf. AUTOMATION 2006, Wyd. PIAP, str. 486-497.
 • Berns K., Hillebrand C., Mianowski K.: The Mechatronic Design of a Human-like Robot Head, Proc. RoManSy 2006, Springer Verlag, pp. 263-270.
 • Mianowski K.: WUT-IAAM robots for modern technologies and for medical applications, Proc. 1st WUT-KIST Symposium, Seoul, Korea, 2006, pp. 1-9.
 • Mianowski K.: Application of RNT Robot to Selected Machining Processes, Proc. III Int. Conf. On Advances in Production Engineering, Warsaw 2004,
 • Mianowski K.: On the Designing and Building of Very Cheap Models of Robots for Educational Purposes, Proc. 7th Symposium SyRoCo’03, Wrocław Univ. of Technology, 2003, pp. 661-666,
 • Mianowski K., Nawrat Z.: Perspectives of medical robotics evolution in Poland in the beginning of twenty first century, proc. MMAR’02, Szczecin 2002,
 • Mianowski K.: On Some Properties of POLMAN-3L Parallel Manipulator to the Use as a 3-D Measuring System for Industrial/Educational Applications, Proc. of the WORKSHOP on Fundamental Issues and Future Research Directions for Parallel Mechanisms and Manipulators, Quebec City, Canada, 2002,
 • Mianowski K.: On Some Aspects of Kinematic Properties of Parallel Manipulators Destined for Some New Applications, Proc. Int. Conf. RoMoCo’02, Bukowy Dworek 2002, pp. 343-350,
 • Mianowski K.: Dynamically Decoupled Parallel Manipulator With Six Degrees of Freedom for Fast Assembly, Proc. Int. Conf. ISOM’2002, Chemnitz, 2002, pp. 274-280,