dr Andrzej Kordecki

Stopień naukowy

Dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 75 13
E-mail: Andrzej.Kordecki(at)pw.edu.pl
Gmach Nowy Lotniczy, pokój 230

Konsultacje

 
akordecki

Zainteresowania naukowe

 • Metody detekcji i klasyfikacji obiektów w obrazach z wykorzystaniem konwolucyjnych sieci neuronowych,
 • Metody korekcji obrazów w tym: korekcji winietowania i korekcji zniekształceń geometrycznych,
 • Systemy zarządzania barwą oraz kalibracji kolorymetrycznej urządzeń pozyskiwania i wyświetlania obrazów.

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje

Rozdziały z monografii
 • Kordecki Andrzej: Fast document area detection for scanned images, w: Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018) / Verikas Antanas [i in.] (red.), vol. 11041, 2018, SPIE, ISBN 9781510627482, ss. 1-6, DOI:10.1117/12.2522926
 • Kordecki Andrzej: Practical testing of irradiance-independent camera color calibration, w: Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018) / Verikas Antanas [i in.] (red.), vol. 11041, 2018, SPIE, ISBN 9781510627482, ss. 1-6, DOI:10.1117/12.2522907
Publikacje w czasopismach
 • A. Kordecki, H. Palus, A. Bal, Practical vignetting correction method for digital camera with measurement of surface luminance distribution, Signal, Image and Video Processing, 10(8):1417–1424, 2016
 • A. Bal, A. Kordecki, H. Palus, M. Frackiewicz, Porównanie dokładności reprodukcji barw dla wybranych systemów kalibracji kolorymetrycznej monitorów LCD, Przegląd Elektrotechniczny 92(4):59-67, 2016
 • A. Kordecki, H. Palus, Automatic detection of colour charts in images, Przegląd Elektrotechniczny, 90(9):197-202, 2014.
Publikacje konferencyjne
 • A. Kordecki, Fast document area detection for scanned images, The 11th International Conference on Machine Vision (ICMV), Munich, 2019
 • A. Kordecki, Practical testing of irradiance-independent camera color calibration, The 11th International Conference on Machine Vision (ICMV), Munich, 2019
 • A. Kordecki, A. Bal, H. Palus, A study of vignetting correction methods in camera colorimetric calibration, The 9th International Conference on Machine Vision (ICMV), Nicea, 2017
 • A. Kordecki, A. Bal, H. Palus, Local polynomial model: a new approach to vignetting correction, The 9th International Conference on Machine Vision (ICMV),  Nicea, 2017
 • A. Bal, A. Kordecki, H. Palus, M. Frackiewicz, Evaluating the usefulness of selected systems for colorimetric calibration of LCD monitors, International Conference on Man-Machine Interactions (ICMMI), Andrychów, 2015.
 • A. Kordecki, A. Bal, H. Palus, Fast vignetting reduction method, 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, 1145 – 1150,  Międzyzdroje, 2015
 • A. Kordecki, A. Bal, Capturing the Best Hyperspectral Image in Different Lighting Conditions, The 8th International Conference on Machine Vision (ICMV), Barcelona, 2015.