dr Edyta Rola

Stopień naukowy

Dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 79 25
E-mail: Edyta.Rola(at)pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 232

Konsultacje

   

Zainteresowania naukowe

 • Biomechanika urazów:
  • Bezpieczeństwo dzieci przewożonych samochodami osobowymi,
  • Badania skuteczności systemów bezpieczeństwa,
  • Ograniczenie niekorzystnych przeciążeń działających na ciało człowieka,
  • Oszacowanie oraz minimalizacja poziomu ryzyka odniesienia ciężkich lub śmiertelnych urazów w wyniku wypadków drogowych,
  • Optymalizacja systemów bezpieczeństwa w celu znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań.
 • Biomechanika medyczna:
  • Zastosowanie wybranych metod komputerowego wspomagania projektowania inżynierskiego w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji,
  • Monitorowanie stanów zagrożeń nagłej utraty zdrowia lub życia,
  • Projekt narzędzi neurochirurgicznych.
 • Przetwarzanie sygnałów biologicznych EMG, EKG, EEG,
 • Badania z zakresu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • Biomechanika sportu.

Zainteresowania:

 • Górskie wędrówki
 • Zwierzęta
 • Sport
 • Jachty
 • Szachy

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje

Rozdziały z monografii
 • Rola Edyta, Wdowicz Daniel: Is it safer to transport a three-year-old child in a forward-facing child restraint system or in a rear-facing one while head-on collision?, w: Proc. International Interdisciplinary PhD Workshop: IIPhDW 2018 / Hołub Marcin, Paplicki Piotr, Stawicki Krzysztof (red.), 2018, ISBN 978-1-5386-6143-7, ss. 128-130, DOI:10.1109/IIPHDW.2018.8388340
 • Rola Edyta: Redukcja obrażeń u dzieci przewożonych na przednim siedzeniu samochodu osobowego podczas zderzenia czołowego, w: Majówka Młodych Biomechaników 2017, Materiały Konferencyjne Online / Marek Gzik, 2017, ss. 66-66
 • Rola Edyta: The effect of child position in child restraint system on safety, w: Proc. International Interdisciplinary PhD Workshop: IIPhDW 2017 / Robert Banasiak [i in.] (red.), 2017, Łódź University of Technology Press, ISBN 978-83-7283-858-2, ss. 84-89
 • Rola Edyta: Study of 3‐Year‐Olds in a Child Restraint System with Harness Pretensioner and Load Limiter, w: Proceedings of 2016 IRCOBI Conference, 2016, IRCOBI, ss. 1-2
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Wpływ prędkości na bezpieczeństwo dziecka podczas zderzenia czołowego, w: Automotive Safety 2016: X International science-technical conference / Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce - Ameliówka, 22-24 lutego 2016 r. : materiały konferencyjne / Stańczyk T.L. (red.), 2016, Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej , ISBN 9788363792701, ss. 304-309
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Obrażenia odcinka Szyjnego kręgosłupa u dzieci w wyniku wypadków samochodowych, w: XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, IBIB PAN, ISBN 978-83-937303-2-2, ss. 33-33
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Analiza możliwości zastosowania opaski przytrzymującej głowę dla poprawy bezpieczeństwa dziecka podróżującego w foteliku, w: Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie XI Konferencji Naukowo-Technicznej LogiTrans / Szychta Elżbieta (red.), 2014, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, ISBN 978-83-7351-424-9, ss. 686-686
Publikacje w czasopismach
 • Kacperczyk-Bartnik Joanna, Bartnik P., Zawrotna Natalia [i in.]: EP1078 HPV self-sampling as an alternative to pap smear collection in outpatient office - women's considerations, w: International Journal of Gynecological Cancer, vol. 29, 2019, ss. 566-566, Numer artykułu: A566, DOI:10.1136/ijgc-2019-ESGO.1120
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Effectiveness of the Child Restraint System with a Special Airbag and Smart Seatbelt Pretensioner in Frontal Collisions, w: IRCOBI Conference Proceedings, vol. on-line, 2015, ss. 101-113
 • Rola E.: Obliczenia wytrzymałościowe zwrotnicy metodą elementów skończonych, Mechanik: miesiecznik naukowo-techniczny, Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich, nr 11, 2015, ss. 885-889
 • Rola E., Rzymkowski C.: Analiza możliwości zastosowania opaski przytrzymującej głowę dla poprawy bezpieczeństwa dziecka podróżującego w foteliku podczas zderzenia czołowego, Logistyka 2014, nr 3, s. 5425-5433
 • Rola E., Zowczak J., Kowalik M. Analiza wytrzymałościowa tłoka do silnika o minimalnym zużyciu paliwa, Mechanik 2014, nr 7, s. 552-554
 • Rola E., Kowalik M.: Analysis of geometric parameters influence on anchor ISOFIX capability, Journal of KONBIN nr 1(29)2014, p. 5-14
Publikacje konferencyjne
 • Rola E.: Study of 3‐Year‐Olds in a Child Restraint System with Harness Pretensioner and Load Limiter, IRCOBI 2016 Conference, Spain, paper no. IRC-16-46 (granted)
 • Rola E., Rzymkowski C.: Wpływ prędkości na bezpieczeństwo dziecka podczas zderzenia czołowego, Automotive Safety 2016: X International science-technical conference / Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce  - Ameliówka, 22-24 lutego 2016 r.: materiały konferencyjne / Stańczyk T.L. ( red. ), 2016, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, ISBN 9788363792701, ss. 304-309
 • Rola E., Rzymkowski C.: Effectiveness of the Child Restraint System with a Special Airbag and Smart Seatbelt Pretensioner in Frontal Collisions, IRCOBI 2015, France, paper no. IRC-15-20, p.101-113
 • Rola E., Rzymkowski C.: Obrażenia odcinka szyjnego kręgosłupa u dzieci w wyniku wypadków samochodowych, Materiały XIX Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 2015
 • Rola E.: Analysis of the applicability of an airbag for safety improvement of the child travelling in the child restraint system in rear seat of a passenger car during the frontal crash, IRCOBI 2014, Germany, paper no. IRC-14-68 (granted)
 • Rola Edyta: Redukcja obrażeń u dzieci przewożonych na przednim siedzeniu samochodu osobowego podczas zderzenia czołowego, w: Majówka Młodych Biomechaników 2017, Materiały Konferencyjne Online / Marek Gzik, 2017, ss. 66-66 (II miejsce w konkursie na najlepszą pracę)
 • Rola Edyta: The effect of child position in child restraint system on safety, w: Proc. International Interdisciplinary PhD Workshop: IIPhDW 2017 / Robert Banasiak [i in.] ( red. ), 2017, Łódź University of Technology Press, ISBN 978-83-7283-858-2, ss. 84-89 (Best Poster Certificate)
Patenty

Rządkowski Witold, Kowalik Michał, Rola Edyta, Suprynowicz Karol: Urządzenie do przewozu dzieci w pojazdach, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia: P.426450, Data zgłoszenia: 25-07-2018, Udzielenie patentu: 12-10-2020.

Aktywność zawodowa

Członek Komitetu Organizacyjnego Wystawy polskich osiągnięć lotniczych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości na wydziale MEiL PW, w: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, PW (WMEiL), 2017 - 2018

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2017/2018

Nagroda zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020/2021

Osiągnięcia zawodowe

Rola Edyta, IRCOBI Travel Grant, Niemcy 2014

Rola Edyta, IRCOBI Travel Grant, Hiszpania 2016

Rola Edyta, Best Poster Certificate, IIPhDW 2017

Rola Edyta, II miejsce w konkursie na najlepszą pracę zaprezentowaną podczas 14. Konferencji Naukowej „Majówka Młodych Biomechaników”, 2017

Kacperczyk-Bartnik Joanna, Rola Edyta, Sozańska Joanna, Wabiński Jakub, Zawrotna Natalia, Noszczyk-Nowak Agnieszka: Nagroda zespołowa w kategorii INICJATYWA programu TopMinds 2018

Złoty medal na międzynarodowej wystawie wynalazków w Genewie „Geneva Inventions 2023” za "System for monitoring the vital functions of an infant during sleep based on a neural network"

Nagroda Specjalna National Research Council of Thailand za najlepszy międzynarodowy wynalazek i innowację za "System for monitoring the vital functions of an infant during sleep based on a neural network" przyznana podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „Geneva Inventions 2023”

Wyróżnienie w 2. edycji prestiżowego konkursu „Perspektywy Medycyny” 2022 w kategorii Telemedycyna, usługi e-zdrowia za opracowanie urządzenia do monitorowania czynności życiowych niemowląt podczas snu, które ma wykrywać sygnały śmierci łóżeczkowej i umożliwić szybką reakcję

Gold medal for "System for monitoring the vital functions of an infant during sleep based on a neural network", Warsaw Invention show IWIS 2023