dr Andrzej Chmielniak

Stopień naukowy

Dr inż.

Stanowisko

Starszy wykładowca

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 75 08
E-mail: Andrzej.Chmielniak(at)pw.edu.pl

Gmach Środkowy Lotniczy, pokój 204

Konsultacje

 
achmielniak

Zainteresowania naukowe

 • Roboty mobilne
 • Systemy czasu rzeczywistego,
 • Sterowanie, automatyka, mikrokontrolery

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje

Rozdziały z monografii
 • Wlazło Daniel, Ogonowski Marek, Chmielniak Andrzej: Algorytmy eksploracji i znajdowania ścieżki w labiryncie w robotach Micromouse, w: Postępy Robotyki. Tom I i II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, ss. 607-616
 • Chmielniak Andrzej, Chmielniak J., Zielińska Teresa: Czujnik Telefonow komórkowych, w: Problemy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, vol. z.182, nr T.1, 2012, Oficyna Wydawnicza PW, ss. 493-502
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Slip Decrease in Mobile Robots, w: Proceedings of the 13th IFToMM World Congres in Mechanism and Machine Science, 2011, IFToMM, ss. 1-9
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Stabilizing Role of Feet in Walking Machines, w: Proceedings of the 13th World Congress in Mechanism and Machine Science / Praca Zbiorowa, 2011, ss. 8
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Controling the Slip in Mobile Robots, w: Emerging Trends in Mobile Robotics / Fujimoto H. [i in.] (red.), 2010, World Scientific, ss. 13-20
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Control Law Synthesis for Slip Reduction of Wheeled Robot, w: ROMANSY 18 Robot Design, Dynamics and Control / Castelli Vincenzo Parenti, Schiehlen Werner (red.), CISM International Centre for Mechanical Sciences, nr 524, 2010, Springer Vienna, ISBN 978-3-7091-0276-3, 978-3-7091-0277-0, ss. 339-346
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: How the Compliant Foot Supports the Symmetrical Gaits, w: Emerging Trends in Mobile Robotics / Fujimoto H. [i in.] (red.), 2010, World Scientific, ss. 475-482
 • Chmielniak Andrzej, Zielińska Teresa: Biologically Inspired Motion Synthesis Method for Two-legged Robot, w: Mobile Robotics: Solutions and Challenges / Praca Zbiorowa, 2009, World Scientific, DOI:10.1142/9789814291279_0025
 • Chmielniak Andrzej, Zielińska Teresa: Synthesis of Control Law Considering Wheel-Ground Interaction and Contact Stability of Autonomous Mobile Robot, w: Mobile Robotics: Solutions and Challenges / Praca Zbiorowa, 2009, World Scientific, ss. 1039-1046, DOI:10.1142/9789814291279_0025
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Biologically Inspired Motion Synthesis oh Two-legged Robot, w: Proceedings of the 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines / Tosun O. [i in.] (red.), 2009, World Scientific, ISBN 978-981-4291-26-2, ss. 184-192
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Development of Two-legged Robot, w: Robot Motion and Control 2009 / Kozłowski Krzysztof (red.), Lecture Notes in Control and Information Sciences, nr 396, 2009, Springer London, ISBN 978-1-84882-984-8, 978-1-84882-985-5, ss. 165-173
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Synthesis of Control Law Considering Wheel-Groung Interaction and Contact Stability, w: Proceedings of the 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines / Tosun O. [i in.] (red.), 2009, World Scientific, ISBN 978-981-4291-26-2, ss. 1044-1054
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej, Jańczyk Lukasz: Educational Walking Robots, w: Robot Motion and Control 2007 / Kozłowski Krzysztof (red.), Lecture Notes in Control and Information Sciences, nr 360, 2007, Springer London, ISBN 978-1-84628-973-6, 978-1-84628-974-3, ss. 321-328
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Sterowanie zachowaniami zespołu robotów mobilnych, w: Krajowa Konferencja Robotyki, 8–11 September 1998, Swieradów Zdrój / Tchoń Krzysztof, Muszyński Wojciech (red.), Prace Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, 1998, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, ISBN 0324-9794, ss. 307-314
Rozdziały w książkach
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Development of Two-legged Robot, w: Lecture Notes in Control and Information Sciences, Robot Motion and Control 2009, Springer, ss. 165-174.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Biologically Inspired Motion Synthesis Method for Two-legged Robot, w: Mobile Robotics: Solutions and Challenges, World Scientific 2009, ss. 181-188.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Synthesis of Control Law Considering Wheel-Ground Interaction and Contact Stability of Autonomous Mobile Robot, w: Mobile Robotics: Solutions and Challenges, World Scientific, 2009, ss. 1039-1046.
 • Chmielniak A.: Chód dwupodporowy maszyny kroczącej: ocena doświadczalna, w: red. K. Tchoń, C. Zieliński, Problemy Robotyki, z.166, WPW Warszawa 2008, ss. 205-214.
 • Zielińska T., Chmielniak A. Jańczyk Ł., Educational Walking Robots. w: Ed. K. Kozłowski, Robot Motion and Control 2007, Springer-Verlag London 2007, pp.321-340
 • Chmielniak A. Robot dispersion and collision avoidane in a team of inspection mobile robots. in: red. K. Tchoń, Postępy Robotyki. Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne, WKŁ Warszawa 2005, pp. 243-262 (in Polish)
Publikacje w czasopismach
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Biologically Inspired Motion Synthesis Method of Two-Legged Robot with Compliant Feet, w: Robotica, vol. 29, nr 07, 2011, ss. 1049-1057, DOI:10.1017/S0263574711000300
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Synthesis of Control Law Considering Wheel–ground Interaction and Contact Stability of Autonomous Mobile Robot, w: Robotica, vol. 29, nr 07, 2011, ss. 981-990, DOI:10.1017/S0263574711000245
 Publikacje konferencyjne
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Control Law Synthesis for Slip Reduction of Wheeled Robot, w: ROMANSY 18, Robot Design, Dynamics and Control, Proceedings of the 18th CISM-IFFT0MM Symposium, Springer 2010, ss. 339-346.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: How the compliant foot supports the symmetrical gaits, w: Emerging Trends in Mobile Robotics, Proceedings of the 13th International Conf. on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, World Scientific 2010, ss. 475-482.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Controlling the slip in mobile robot, w: Emerging Trends in Mobile Robotics, Proceedings of the 13th International Conf. on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, World Scientific 2010, ss. 13-20.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Tutorial 1: Whelled mobile robots and walking machines drives. Humanoids and multi-legged walking robots., w: Proceedings of AI-METH Workshop on Problems of mobile robotics / AI-METH Series Dept. of Fundamentals of Machinery Design, Silesian Univ. of Technology, 2008, ss. 7-39.