prof. Teresa Zielińska

Tytuł i stopień naukowy

Prof. dr hab. inż.

Stanowiska

 • Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
 • Wicedyrektor ITLiMS ds. naukowo-dydaktycznych
 • Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 77 90
E-mail: teresaz (at) meil.pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 226

Konsultacje

 
tzielinska

Zainteresowania naukowe

 • Robotyka, automatyka, sterowanie
 • Biomechanika, biorobotyka
 • Roboty autonomiczne, humanoidy

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje 

Redakcja naukowa monografii
 • Zielinska T., Zielinski C.: RoManSy 16, Robot Design, Dynamics and Control, Int. Center for Mechanical Sciences, Courses and Lectures no.487, Springer Wien New York 2006, ISBN-3-211-36064-6, Eds.
Publikacje w czasopismach
 • Zielinska T.: Autonomous Walking Machines – discussion of the prototyping problems. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, vol.58, no.3, 2010, pp.443-451.
 • Yang L., Chew C.M., Poo A.N., Zielinska T.: Real-time Bipedal Walking Adjustment Modes Based on a Trunkated Furies Series Model. Int. Journal on Humanoid Robotics (IJHR), World Scientific, vol.7, issue 1, pp.95-126, 2010.
 • Szynkiewicz W., Zielinska T., Kasprzak W.: Robotized Machining of a Big Work Pieces: Locatization of Supporting Heads. Frontiers of Mechanical Engineering in China, Springer, vol.5, no. 4., pp.357-369, 2010.
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Dynamical Approach to the Diagonal Gait Synthesis: Theory and Experiments. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol.3, no.2, 2009, pp.3-7.
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Analiza rozkładu sił reakcji podłoża podczas dynamicznie stabilnego chodu robota dwunożnego. Pomiary Automatyka Robotyka, nr 7-8, 2009, str.6-10.
 • Zielinska T., Chew C.M., Kryczka P., Jargiło T.: Robot gait synthesis using the scheme of human motion skills development. Mechanism and Machine Theory, vol.44.no.3, 2009, pp.541-558.
 • Zielinska T.: Biological inspiration used for robots motion synthesis. Journal of Physiology-Paris Volume 103, Issues 3-5, September 2009, Pages 133-140.
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Postural Stability in Symmetrical Gaits. Acta of Bioengineering and Biomechanics (Vol.11, No.2, 2009).
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Synteza dynamicznie stabilnego chodu dwupodporowego czteronożnego robota kroczącego. Badania symulacyjne. Pomiary, Automatyka, Robotyka nr.12, 2007, str.8-11.
 • Lin Yang, Chee-Meng Chew, T.Zielinska and Aun-Neow Poo: An uniform biped gait generator with offline optimization and online adjustable parameters. Robotica, Volume 25, Issue 05, 2007, pp 549-565
 • Zielinska T., Heng J.: Real-time Control System for a Group of Autonomous Walking Robots. Advanced Robotics, vol.20, no.5, 2006, pp.543-561
 • Zielinska T.: Self-navigation Principles for a Team of Walking Robots. Przegląd Elektromechaniczny (Electromechanical overview), R.82, nr 1, 2006, pp.53-57
 • T. Zielinska , C.M.Chew, Biologically Inspired Motion Planning in Robotics. Robot Motion and Control, Lecture Notes in Control and Information Sciences no.335, Ed. Kozlowski K. Springer, 2006, ISBN-13-9781846284045, Chapter 13, pp.201-219
 • T.Zielinska: Control and Navigation Aspects of a Group of Walking Robots. ROBOTICA 2005, Cambridge University Press, vol.24, 2006, pp.23-29
 • T. Zielinska, T., M.H. Ang, Wei Lin, Yuan Ping Li: Wheel-ground interaction modeling and torque distribution for a redundant mobile robot. Proc. 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2006).USA. 2006, ISSN: 1050-4729 ISBN: 0-7803-9505-0, pg. 3362 – 3367
 • T. Zielinska: Biological Aspects of Locomotion. In: Walking - Biological and Technological Aspects, CISM Courses and Lectures n. 467. Ed. by F.Pfeiffer, T.Zielinska. Springer Verlag 2004, pp.1-30
 • T. Zielinska, J.Heng: Mechanical design of multifunctional quadruped. Mechanism and Machine Theory. Pergamon. No.38, 2003, pp.463-478
 • T.Zielińska , J. Heng.: Multifunctional Quadruped. Robotica, vol.20, 2002, pp.585-593
 • T.Zielinska, J.Heng.: Development of Walking machine: mechanical design and control problems. Mechatronics Int. Journal, Elsevier, Mechatronics, no.12. 2002 pp.737-754
Publikacje konferencyjne
 • Szynkiewicz W., Kasprzak W., Zielinska T., Zlatanov D.: Planowanie rozmieszczenia ruchomych podpór przy obróbce przedmiotów o dużych rozmiarach. Problemy Robotyki tom 1, red. K.Tchon, C.Zielinski, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010, pp.321-330.
 • Zielinska T.: Synthesis of Two-legged Locomotion Using Biological References. Problemy Robotyki tom 2, red. K. Tchon, C. Zielinski, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010, pp.595-602.
 • Zielinska T.: Increasing of Robots Autonomy in the Design Stage. Machine Design and Research- CCMMS, Jixie Sheji Ed., Yanjiu Yu, Shanghai SJTU, vol.26, 2010, pp.14-20.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Control Law Synthesis for Slip Reduction of Wheeled Robot, pp.339-346. Romansy’18 Robot Design, Dynamics and Control, Ed. V.Parenti-Castelli, W.Schiehlen, Springer CISM Courses and Lectures, vol. 524, 2010.
 • Zielinska T., Mianowski K.: Selected Design Problems in Walking Robots, New Trends in Mechanism Science. Analysis and Design. Springer – Mechanisms and Machine Science 5, Ed. D.Pisla, M.Ceccarelli, M.Husty, B.Corves, 2010, pp.303-308.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Controling the Slip in Mobile Robots. CLAWAR - Emerging Trends in Mobile Robotics. Ed. H. Fujimoto, M.O. Tokhi, H. Mochiyama, G.S. Virk,World Scientific, 2010, pp.13-20.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: How the Compliant Foot Supports the Symmetrical Gaits. Controling the Slip in Mobile Robots. Emerging Trends in Mobile Robotics. Fujimoto Ed. H., Tokhi M.O., Mochiyama H., Virk G.S., World Scientific, 2010, pp. 475-482.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Development of Two-Legged Robot.In Robot Motion and Control. Kozłowski K.R., Ed. Chapter 16: Springer Verlag 2009. ISSN 0170-8643, pp.165-173.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Biologically Inspired Motion Synthesis of Two-legged Robot. Proceedings of the 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines (CLAWAR 2009), World Scientific 2009, Tosun O., Akin H. L., Tokhi M. O., Virk G.S. (Ed.), World Scientific, 2009, pp. 184–192, 2009.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Synthesis of Control Law Considering Wheel-Ground Intercation and Contact Stability. Proceedings of the 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines (CLAWAR 2009), 2009, Tosun O., Akin H. L., Tokhi M. O. Virk G.S. (Ed.), World Scientific, 2009, pp. 1044–1054, 2009.
 • Zielinska T.: Model of Wheel-Ground Interaction Applied to Mobile Robot Motion Synthesis. Proc. of the ISRM 2009, The Int. Symposium on Robotics and Mechatronics, IFToMM, Sept. 2009, Hanoi Vietnam.
  Zielinska T., Trojnacki M.: Stabilizująca rola stopy w diagonalnym chodzie robota. Krajowa Konferencja Robotyki, wrzesień 2008.
 • Zielinska T, Kryczka P., Jargilo T.: Constructing the Biped Robot Using the Reference to Human Locomotory System, RoManSy 2008,Robot Design, Dynamics and Control. Tokyo –July 2008, Proc. of the 17th CISM-IFToMM Symposium, Ed-s. Takinshi A., Nakamura Y., Heimann B., ISBN-987-4-906685-44-8, 2008 by Cism Udine, printed in Japan, pp.399-408.
 • Zielinska T., Mianowski K., Kryczka P.: Design of simple humanoid dedicated to the research on the gait synthesis. Proceedings of EUCOMES 08, The Second European Conference on Mechanism Science, Ed. Ceccarelli M. Springer, ISBN: 987-1-4020-8915-2, pp.237-246, 2008.
 • Zielinska T., Metrak D., Pawlak T., Heng J., Chew C.M.: Walking Robots for Education and Professional Application. IFtoMM TMM Congress, France 2007 (CD).
 • Zielinska T.: Machines imitating living creatures motion: historical overview. IFtoMM TMM Congress, France 2007 (CD).
 • Zielinska T., Chmielniak A., Janczyk L.: Educational Walking Robots: In Robot Motion and Control 20077, Lecture Notes in Control and Information Sciences no.360, pp.321-328, Springer 2007, Ed. Kozlowski K. ISBN-13 978-1-84628-973-6.
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Czteronożny robot kroczący: analiza ruchu z uwzględnieniem interakcji nóg z podłożem. Krajowa Konferencja Automatyki - AUTOMATION 2007, ISBN83-921728-6-8 (CD).
  Yang L., Chew C.M., Poo A.N., Zielinska T.: Book Series: Studies in Computational Intelligence Publisher: Springer Berlin / Heidelberg. Chapter name: Autonomous Stride-Frequency and Step-Length Adjustment for Bipedal Walking Control, Volume 76/2007 Book: Autonomous Robots and Agents, DOI: 10.1007/978-3-540-73424-6.
 • Yang L., Chew C-M., Poo A-N., Zielinska T.: Adjustable Bipedal Gait Generation using Genetic Algorithm Optimized Fourier Series Formulation. Proc. 2006 IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS), Bejing 2006, CD ROM.
 • Zielinska T., Ang M.H., Liu W.: Wheel-ground interaction modelling and torque distribution for a redundant mobile robot. Ping Li Y.; Proc. 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2006).USA. 2006, ISSN: 1050-4729 ISBN: 0-7803-9505-0, pg. 3362 – 3367.
 • Mianowski K., Zielinska T.: Parallel Manipulator POLMAN with Isotropoc Properties Dedicated for Fast Maniplulation. IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems and IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (CIS/RAM), Thailand, ISBN: 1-4244-0023-6/1-4244-0025-2, CD ROM.
 • Li Ya.P., Zielinska T., Ang M.H., Liu W.: Vehicle Dynamics of Redundant Mobile Robots with Powered Caster Wheels. RoManSy 16, Robot Design, Dynamics and Control, Int. Center for Mechanical Sciences, Courses and Lectures no.487, Springer Wien New York 2006, ISBN-3-211-36064-6, Eds. Zielinska T., Zielinski C., pp.221-228.
 • Yang L., Chew C.M., Zielinska T., Poo A.N.: Reliable and Adjustable Biped Gait Generation for Slopes using a GA Optimized Fourier Series Formulation.} RoManSy 16, Robot Design, Dynamics and Control, Int. Center for Mechanical Sciences, Courses and Lectures no.487, Springer Wien New York 2006, ISBN-3-211-36064-6, Eds. Zielinska T., Zielinski C., pp. 187-194.
 • Zielinska T., Chew C.M., Biologically Inspired Motion Planning in Robotics}. Robot Motion and Control, Lecture Notes in Control and Information Sciences no.335, Ed. Kozlowski K. Springer, ISBN-13-9781846284045, Chapter 13, pp.201-219.
 • Zielińska T.: Synteza ruchu robota mobilnego przy uwzględnieniu oddzialywania kola i podloza. Postępy Robotyki. Sterowanie, percepcja i komunikacja - praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Tchonia; Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, ISBN 83-206-1628-X, Warszawa 2006.
 • Zieliński C., Lange J., Zielinska T., Mianowski K.: Projekt i symulacja ruchu pojazdu poruszającego się na sześciu półkolach. Postępy Robotyki. Sterowanie, percepcja i komunikacja - praca zbiorowa pod red. Tchonia K.; Wydawnictwo Komunikacji i Łącznosci, ISBN 83-206-1628-X, Warszawa 2006,
 • Kryczka P., Chew C.M.: The Design of a Humanoidal Biped gpr the Research on the Gait Pattern Generators. CLAWAR Advances in Climbing and Walking Robots, Ed. Ming Xie et al. pp.435-444, World Scientific 2007.