prof. Teresa Zielińska

Tytuł i stopień naukowy

Prof. dr hab. inż.

Stanowiska

 • Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej
 • Wicedyrektor ITLiMS ds. naukowo-dydaktycznych
 • Pełnomocnik Rektora ds. umiędzynarodowienia

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 77 90
E-mail: Teresa.Zielinska(at)pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 226

Konsultacje

 
tzielinska

Zainteresowania naukowe

 • Robotyka, automatyka, sterowanie
 • Biomechanika, biorobotyka
 • Roboty autonomiczne, humanoidy

Zajęcia dydaktyczne

Informacje w bazach danych

Wybrane publikacje 

Książki
 • Zielińska Teresa, Żurawska Magdalena: Optymalizacja w sterowaniu i podejmowaniu decyzji, 2017, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-525-7, 174 s.
 • Zielińska Teresa: Maszyny Kroczące. Podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne. Wyd II uzupełnione, 2014, PWN, ISBN 978-83-01-17815-4, 162 s.
 • Arczewski Krzysztof, Banaszek Jerzy, Bogdański Stanisław, Domański Roman, Frączek Janusz, Goraj Zdobysław, Greniewska Natalia, Jędral Waldemar, Korytkowski Bohdan, Lewandowski Janusz, Łucjanek Wiesław, Maroński Ryszard, Narkiewicz Janusz, Pluta Zbysław, Rewucki Piotr, Rokicki Jacek, Szumbarski Jacek, Świrski Konrad, Wolański Piotr, Zagrajek Tomasz, Zielińska Teresa: 1960-2010 : 50 lat : Księga jubileuszowa Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, 2010, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, ISBN 978-83-9014-113-8, 208 s.
 • Zielińska Teresa: Lokomocja dyskretna; maszyny kroczące i świat biologiczny, 2005, Wydawnictwo Komunikacjii i Łączności, ISBN 82-206-1554-2
 • Pfeiffer Friedrich, Zielińska Teresa: Walking: biological and technological aspects. CISM Courses and Lectures No. 467, 2004, Springer
 • Zielińska Teresa: Maszyny Kroczące. Podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne, 2003, PWN, ISBN 9788301139254, [8301139250], 160 s.
 • Morecki Adam, Zielińska Teresa: Maszyny kroczące i manipulatory elastyczne, 2001, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Morecki Adam, Knapczyk Józef, Galicki M., Wiliński A., Zielińska Teresa: Basics of Robotics. Theory and Components of Manipulators and Robots CISM Courses and Lecture Notes No.402, 1999, Springer, ISBN 9783211831502
 • Morecki Adam, Knapczyk Józef, Galicki M., Marszalec E, Marszalec J, Zielińska Teresa, Wiliński A.: Podstawy Robotyki. Wprowadzenie do Teorii i Elementów Manipulatorów i Robotów (Red.Naukowy A.Morecki) Wydanie III zmienione i rozszerzone, 1998, WNT
 • Zielińska Teresa: Wykorzystanie własności chodu człowieka i zwierząt do syntezy ruchu maszyn kroczących, 1995, Inst. Biocybern. iInż. Biomed, 132 s.
 • Morecki Adam, Knapczyk Józef, Galicki M., Marszalcowie E.,J., Zielińska Teresa: Podstawy Robotyki. Wprowadzenie do teorii i Elementów Manipulatorów i Robotów (Red.Naukowy A.Morecki) Wydanie II (poprawione i rozszerzone), 1994, WNT
 • Morecki Adam, Knapczyk Józef, Galicki M., Marszalcowie E.,J., Zielińska Teresa: Podstawy Robotyki. Wprowadzenie do teorii i Elementów Manipulatorów i Robotów (Red.Naukowy A.Morecki) Wydanie I, 1993, WNT
 • Zielińska Teresa, Knapczyk J, Morecki Adam: Podstawy robotyki, 1993, WNT, 596 s.
 • Morecki Adam, Zielińska Teresa: Maszyny kroczące i manipulatory elastyczne, 1991, Wydaw. IPPT PAN, 296 s.
 • Wilczek - Zielińska Teresa, Wieremiejczyk W.: Elementy Podstaw Jakości i Niezawodności Maszyn i Mechanizmów, 1985, SIMP
Rozdziały w monografii
 • Zielińska Teresa: Synthesis of Reference Trajectories for Humanoid Robot Supported by Genetic Algorithm, w: Nature-Inspired Methods for Metaheuristics Optimization / Bennis Founad, Bhattacharjya Rajib Kumar ( red. ), 2020, ss. 267-282, DOI:10.1007/978-3-030-26458-1_15
 • Dutta Vibekananda, Zielińska Teresa: Activities Prediction Using Structured Data Base, w: 12th International workshop on Robot Motion and Control, 2019, ISBN 978-1-7281-2975-4, ss. 80-85, Numer artykułu:8787354, DOI:10.1109/RoMoCo.2019.8787354
 • Ge Weimin, Li Liang, Xing Enhong [i in.] : Design Study of 6-DOF Grinding Robot, w: 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2019, ss. 1-18, Numer artykułu:8816350, DOI:10.1109/ICMA.2019.8816350
 • Ge Weimin, Chen Lei, Wang Xiaofeng [i in.] : Kinematics Modeling and Analysis of Manipulator Using the Dual Quaternion, w: 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2019, ss. 1-14, Numer artykułu:8816603, DOI:10.1109/ICMA.2019.8816603
 • Ge Weimin, Zhang Shuangshuang, Wang Xiaofeng [i in.] : Structural Design and Kinematics Analysis of a Heavy Load Manipulator, w: 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2019, ss. 1-18, Numer artykułu:8816502, DOI:10.1109/ICMA.2019.8816502
 • Guo Jinjin, Jin Song, Xing Enhong [i in.] : Data Transmission and Management System for Robotized Welding Station, w: 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2019, ss. 1-12, Numer artykułu:8816586, DOI:10.1109/ICMA.2019.8816586
 • Szumowski Maksymilian , Żurawska Magdalena , Zielińska Teresa: Simplified Method for Humanoid Robot Gait Generation, w: Advances in Mechanism and Machine Science / Uhl Tadeusz ( red. ), 2019, ISBN 978-3-030-20130-2, ss. 2269-2278, DOI:10.1007/978-3-030-20131-9_224
 • Zielińska Teresa, Wang Jikun, Ge Weimin [i in.] : Comparative study of muscles effort during gait phases for multi-muscle humanoids, w: 12th International workshop on Robot Motion and Control, 2019, ISBN 978-1-7281-2975-4, ss. 62-67, Numer artykułu:8787348
 • Zielińska Teresa: History of Service Robots and New Trends, w: Novel Design and Applications of Robotics Technologies / Zhang Dan, Wei Bin ( red. ), Advances in Computational Intelligence and Robotics, 2019, IGI Global, ISBN 9781522552765, ss. 158-187, DOI:10.4018/978-1-5225-5276-5.ch006
 • Zielińska Teresa, Ge Weimin: Model Based Control for Slip Reduction, w: 2019 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2019, ss. 1-16, Numer artykułu:8816194, DOI:10.1109/ICMA.2019.8816194
 • Zielińska Teresa, Zimin Luo, Szumowski Maksymilian [i in.] : Motion Planning for a Humanoid Robot with Task Dependent Constraints, w: Advances in Mechanism and Machine Science / Uhl Tadeusz ( red. ), 2019, ISBN 978-3-030-20130-2, ss. 1681-1690, DOI:10.1007/978-3-030-20131-9_166
 • Zielińska Teresa, Zimin Luo, Szumowski Maksymilian [i in.] : Simplified Method for Humanoid Robot Gait Generation, w: Advances in Mechanism and Machine Science / Uhl Tadeusz (red.), 2019, ISBN 978-3-030-20130-2, ss. 1681-1689 , Numer artykułu:166, DOI:10.1007/978-3-030-20131-9
 • Dutta Vibekananda, Zielińska Teresa: Action Based Activities Prediction by Considering Human-Object Relation , w: Postępy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary ( red. ), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 196, 2018, ISBN 978-83-7814-799-2, ss. 343-352
 • Szumowski Maksymilian , Żurawska Magdalena , Zielińska Teresa: Zastosowanie metody ZMP Preview Control w robocie humanoidalnym, w: Postępy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary ( red. ), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 196, 2018, ISBN 978-83-7814-799-2, ss. 209-218
 • Zielińska Teresa, Wang Jikun: Two Methods of EMG Analysis for the Purpose of Exoskeletons and Robotic Rehabilitation Devices, w: ROMANSY 22 – Robot Design, Dynamics and Control / Arakelian Vigen, Wenger Philippe ( red. ), CISM International Centre for Mechanical Sciences , vol. 584, 2018, ISBN 978-3-319-78962-0, ss. 110-117, DOI:10.1007/978-3-319-78963-7_15
 • Dutta Vibekananda, Zielińska Teresa: Action prediction based on physically grounded object affordances in human-object interactions, w: Proceedings of the 11th International Workshop on Robot Motion and Control / Kozłowski Krzysztof ( red. ), 2017, ISBN 978-1-5386-3926-9, ss. 47-52, DOI:10.1109/RoMoCo.2017.8003891
 • Wiśniewski Łukasz , Jerzy Grygorczuk, Węclewski Piotr [i in.] : Mobility and terrain accessibility analysis for Hopter - an underactuated mobile robot for planetary exploration, w: Proceedings of 14th Symposium on Advanced Space Technologies in Robotics and Automation (ASTRA 2017), 2017, European Space Agency, ss. 1-7
 • Zielińska Teresa, Gao Zhingiang, Żurawska Magdalena [i in.] : Postural balance using a disturbance rejection method, w: Proceedings of the 11th International Workshop on Robot Motion and Control / Kozłowski Krzysztof ( red. ), 2017, ISBN 978-1-5386-3926-9, ss. 23-28, DOI:10.1109/RoMoCo.2017.8003888
 • Zielińska Teresa: Sharing the experience about international students education: robotics program, w: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation. Proceedings of KKA 2017 / Mitkowski Wojciech [i in.] ( red. ), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 577, 2017, ISBN 978-3-319-60698-9, ss. 859-868, DOI:10.1007/978-3-319-60699-6_82
 • Mianowski Krzysztof, Zielińska Teresa, Wang Jikun: Exoskeletons for medical applications: design study and EMG signal classification, w: Proceedings of the 5th International Workshop on Medical and Service Robots, MESROB 2016 / Husty M., Hofbaur M. ( red. ), 2016, University of Innsbruck, ss. 1-10
 • Zielińska Teresa, Dutta Vibekananda: Human-Robot Interaction - Key research problems, w: Вибрационные технологии, мехатроника и управляемые машины [Текст] : сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции "Вибрация-2016" / Яцун С. Ф. ( red. ), vol. 2, 2016, ISBN 978-5-7681-1116-8, ss. 84-98
 • Zieliński Cezary, Szynkiewicz Wojciech, Kasprzak Włodzimierz [i in.] : Sterowniki o zmiennej strukturze w zastosowaniu do robotów społecznych, w: Postępy Robotyki. Tom I i II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary ( red. ), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, ss. 5-14
 • Żurawska Magdalena , Zielińska Teresa, Szumowski Maksymilian : Modelowanie ruchu robota humanoidalnego z wykorzystaniem koncepcji podwójnego odwróconego wahadła, w: Postępy Robotyki. Tom I i II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary ( red. ), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195, 2016, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-562-2, ss. 125-134
 • Wang Jikun, Zielińska Teresa: EMG signals analysis using learning vector quantization (LVQ) network, w: Proceedings of Phd Students and Young Scientists Conference: Xth Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 2015, ISBN 978-83-935118-3-9, ss. 1-2
 • Zielińska Teresa, Kasprzak Włodzimierz, Zieliński Cezary [i in.] : Distributing the Supporting Heads for Robotized Machining, w: Advances on Theory and Practice of Robots and Manipulators Proceedings of ROMANSY 2014 XX CISM-IFToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators / Ceccarelli M., Glazunov Victor ( red. ), Mechanisms and Machine Science, 2014, Springer, ISBN 978-3-319-07057-5, ss. 509-517, DOI:10.1007/978-3-319-07058-2_57
 • Zielińska Teresa: Homer's Dream Fulfilled – Robotic Walking Servants, w: Mobile Service Robotics / Kozłowski K., Virk G., Tokhi O. ( red. ), 2014, World Scientific Publishing, ISBN 978-981-4623-34-6, ss. 167-174
 • Zielińska Teresa: Jan Oderfeld (1908-2010), w: Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science / Ceccarelli Marco ( red. ), History of Mechanism and Machine Science, vol. 748, nr 26, 2014, Springer, ISBN 978-94-017-8946-2, ss. 187-199, DOI:10.1007/978-94-017-8947-9_10
 • Żurawska Magdalena , Szumowski Maksymilian , Zielińska Teresa: Rola podatności stopy w chodzie dwunożnym, w: Postępy robotyki tom II / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary ( red. ), 2014, Oficyna Wydawnicza PW, ISBN 978-83-7814-262-1, ss. 681-690
 • Zielińska Teresa, Kędzior Krzysztof: Biologically oriented subjects in European Master on Advanced Robotics – sharing the teaching experience, w: Advances in Mechanisms, Robotics and Design / Kumar V. [i in.] ( red. ), 2013, Springer, ISBN 978-3-319-00398-6, ss. 348-354, DOI:10.1007/978-3-319-00398-6_27
 • Żurawska Magdalena , Zielińska Teresa: Feet compliance in two legged locomotion , w: New Trends in Mechanism and Machine Science / Flores Paulo, Viadero Fernando ( red. ), 2013, Springer, ISBN 978-3-319-09410-6, ss. 595-602, DOI:10.1007/978-3-319-09411-3_63
 • Chmielniak Andrzej, Chmielniak J., Zielińska Teresa: Czujnik Telefonow komórkowych, w: Problemy Robotyki / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary ( red. ), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, vol. z.182, nr T.1, 2012, Oficyna Wydawnicza PW, ss. 493-502
 • Zielińska Teresa: Design Issues and Robots Autonomy, w: New Trends in Mechanisms and Machine Science. Theory and Applications in Engineering / Viadero Ferdynando, Ceccarelli Marco ( red. ), 2012, Springer, ISBN 978-94-007-4901-6, ss. 691-699
 • Zielińska Teresa: History of Service Robots, w: Service Robots and Robotics, 2012, IGI Global, ss. 1-14
 • Zielińska Teresa: Inspiring the design Creativity by Bio-robotics Course, w: Proceedings of the 2nd IFToMM Asian Conference in Mechanism and Machine Science / Praca Zbiorowa, 2012, Kindle
 • Zielińska Teresa: Inspiring the Design Creativity by Bio-robotics Course, w: Proceedings of the 2nd IFToMM Asian Conference in Mechanism and Machine Science / Praca Zbiorowa, 2012, Kindle, ss. 8
 • Zielińska Teresa: Postural Equilibrium in Two-Legged Locomotion, w: Robot Motion and Control 2011 / Kozłowski Krzysztof ( red. ), Lecture Notes in Control and Information Sciences, nr 422, 2012, Springer London, ISBN 978-1-4471-2342-2, ss. 147-156, DOI:10.1007/978-1-4471-2343-9-12
 • Zielińska Teresa: Slip Reduction Control in Mobile Robots, w: Proceedings of the 2nd IFToMM Asian Conference in Mechanism and Machine Science / Praca Zbiorowa, 2012, Kindle, ss. 8
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Slip Decrease in Mobile Robots, w: Proceedings of the 13th IFToMM World Congres in Mechanism and Machine Science, 2011, IFToMM, ss. 1-9
 • Zielińska Teresa: Stabilizing Role of a Feet in Walking Machines, w: Proceedings of the 13th IFToMM World Congres in Mechanism and Machine Science, 2011, IFToMM, ss. 1-9
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Stabilizing Role of Feet in Walking Machines, w: Proceedings of the 13th World Congress in Mechanism and Machine Science / Praca Zbiorowa, 2011, ss. 8
 • Szynkiewicz Wojciech, Kasprzak Włodzimierz, Zielińska Teresa [i in.] : Planowanie rozmieszczenia ruchomych podpór przy obróbce przedmiotów o dużych rozmiarach, w: Problemy Robotyki T.2 / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary ( red. ), 2010, Oficyna Wydawnicza PW, ss. 321-330
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Controling the Slip in Mobile Robots, w: Emerging Trends in Mobile Robotics / Fujimoto H. [i in.] ( red. ), 2010, World Scientific, ss. 13-20
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Control Law Synthesis for Slip Reduction of Wheeled Robot, w: ROMANSY 18 Robot Design, Dynamics and Control / Castelli Vincenzo Parenti, Schiehlen Werner ( red. ), CISM International Centre for Mechanical Sciences, nr 524, 2010, Springer Vienna, ISBN 978-3-7091-0276-3, 978-3-7091-0277-0, ss. 339-346
 • Zielińska Teresa, Kędzior Krzysztof, Adam Morecki (1929-2001): Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science. , w: History of Mechanism and Machine Science / Ceccarelli Marco ( red. ), nr 7, 2010, Springer Netherlands, ISBN 978-90-481-2345-2, ss. 163-174, DOI:10.1007/978-90-481-2346-9_9
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: How the Compliant Foot Supports the Symmetrical Gaits, w: Emerging Trends in Mobile Robotics / Fujimoto H. [i in.] ( red. ), 2010, World Scientific, ss. 475-482
 • Zielińska Teresa: Increasing of Robots Autonomy in the Design Stage, w: Proceedings of 2010 Internationmal Conference on Mechanism and Machine Science / Jixie Sheji, Yu Yanjiu (red. ), 2010, Shanghai Jiao Tong University, ss. 14-20
 • Zielińska Teresa, Mianowski Krzysztof: Selected Design Problems in Walking Robots, w: New Trends in Mechanism Science: Analysis and Design / Pisla Doina, 2010, Springer, ss. 303-308
 • Zielińska Teresa: Synthesis of Two-legged Locomotion Using Biological References, w: Problemy Robotyki T.2 / Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary ( red. ), 2010, Oficyna Wydawnicza PW, ss. 595-602
 • Chmielniak Andrzej, Zielińska Teresa: Biologically Inspired Motion Synthesis Method for Two-legged Robot, w: Mobile Robotics: Solutions and Challenges / Praca Zbiorowa, 2009, World Scientific, DOI:10.1142/9789814291279_0025
 • Chmielniak Andrzej, Zielińska Teresa: Synthesis of Control Law Considering Wheel-Ground Interaction and Contact Stability of Autonomous Mobile Robot, w: Mobile Robotics: Solutions and Challenges / Praca Zbiorowa, 2009, World Scientific, ss. 1039-1046, DOI:10.1142/9789814291279_0025
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Biologically Inspired Motion Synthesis oh Two-legged Robot, w: Proceedings of the 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines / Tosun O. [i in.] ( red. ), 2009, World Scientific, ISBN 978-981-4291-26-2, ss. 184-192
 • Zielińska Teresa, Mianowski Krzysztof, Kryczka Przemyslaw: Design of Simple Humanoid Dedicated to the Research on the Gait Synthesis, w: Proceedings of EUCOMES 08 / Ceccarelli Marco ( red. ), 2009, Springer Netherlands, ISBN 978-1-4020-8914-5, 978-1-4020-8915-2, ss. 237-245
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Development of Two-legged Robot, w: Robot Motion and Control 2009 / Kozłowski Krzysztof ( red. ), Lecture Notes in Control and Information Sciences, nr 396, 2009, Springer London, ISBN 978-1-84882-984-8, 978-1-84882-985-5, ss. 165-173
 • Zielińska Teresa, Kędzior Krzysztof, Morecki Adam: Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science. Their Contributions and Legacies, w: History of Machine and Mechanism Science / Ceccarelli Marco ( red. ), 2009, Springer-Verlag, ISBN 978-90-481-2345-2, ss. 163-174
 • Zielińska Teresa: Model of Wheel-Ground Interaction Applied to Mobile Robot Synthesis, w: Proceedings of IFToMM International Symposium on Robotics and Mechatronics, 2009, IFToMM
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Synthesis of Control Law Considering Wheel-Groung Interaction and Contact Stability, w: Proceedings of the 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines / Tosun O. [i in.] ( red. ), 2009, World Scientific, ISBN 978-981-4291-26-2, ss. 1044-1054
 • Zielińska Teresa, Kryczka Przemysław, Jargilo Tomasz: Constructing the Biped Robot Using the Reference to Human Locomotory System, w: Proceedings of the 17th CISM-IFToMM Symposium / Takinshi A., Nakamura Y., Heimann B. ( red. ), 2008, CISM, ISBN 987-4-906685-44-8, ss. 399-408
 • Zielińska Teresa, Trojnacki Maciej Tomasz: Czteronożny robot kroczący: analiza ruchu z uwzględnieniem interakcji nóg z podłożem, w: Materiały XVI Krajowej Konferencji Automatyki KKA 2008, 2008, Komitet Automatyki i Robotyki Państwowe, ISBN 83-921728-6-8
 • Zielińska Teresa, Mianowski Krzysztof, Kryczka Przemysław: Design of a simple humanoid dedicated for the research on the gait synthesis, w: Proceedings of the Second European Conference on Mechanism Science / Ceccarelli Marco ( red. ), 2008, Springer, ISBN 987-1-4020-8915-2, ss. 237-246
 • Yang Lin, Chew Chee-Meng, Poo Aun-Neow [i in.] : Autonomous Stride-Frequency and Step-Length Adjustment for Bipedal Walking Control, w: Autonomous Robots and Agents / Mukhopadhyay Dr. Subhas Chandra, Gupta Gourab Sen ( red. ), Studies in Computational Intelligence, nr 76, 2007, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-540-73423-9, 978-3-540-73424-6, ss. 189-198
 • Zielińska Teresa, Chew C.M.: Biologically Inspired Motion Planning in Robotics, w: Robot Motion and Control 2007 / Kozłowski Krzysztof, 2007, Springer, ss. 201-219
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej, Jańczyk Lukasz: Educational Walking Robots, w: Robot Motion and Control 2007 / Kozłowski Krzysztof ( red. ), Lecture Notes in Control and Information Sciences, nr 360, 2007, Springer London, ISBN 978-1-84628-973-6, 978-1-84628-974-3, ss. 321-328
 • Zielińska Teresa: machines imitating living creatures motion: historical overview, w: Proceedings of the 12th IFToMM World Congress, 2007, International Federation of Theory of Machines and Mechanisms
 • Zielińska Teresa: Nicolaus Copernicus (1473–1543), w: Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science / Ceccarelli Marco ( red. ), History of Mechanism and Machine Science, nr 1, 2007, Springer Netherlands, ISBN 978-1-4020-6365-7, 978-1-4020-6366-4, ss. 117-134
 • Zielińska Teresa, Mętrak Dariusz, Pawlak Tomasz [i in.] : Walking Robots for Education and Professional Application, w: Proceedings of the 12th IFToMM World Congress, 2007, International Federation of Theory of Machines and Mechanisms
 • Li Ya.P. , Zielińska Teresa, Ang M. H [i in.] : Vehicle Dynamics of Redundant Mobile Robots with Powered Caster Wheels, w: ROMANSY 16 Robot Design, Dynamics, and Control / Zielińska Teresa, Zieliński Cezary ( red. ), 2006, Springer, ss. 221-228
 • Li Yuan Ping, Zielińska Teresa, Ang M.H. [i in.] : Wheel-ground interaction modelling and torque distribution for a redundant mobile robot, w: Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006, 2006, ss. 3362-3367, DOI:10.1109/ROBOT.2006.1642215
 • Mianowski K, Zielińska Teresa: Parallel manipulator POLMAN with isotropic properties dedicated for fast manipulation, w: 2006 IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics, 2006, ss. 1-6, DOI:10.1109/RAMECH.2006.252640
 • Mianowski Krzysztof, Zielińska Teresa: Parallel Manipulator POLMAN with Isotropic Properties Dedicated for Fast Manipulation, w: Proceedings of IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems and IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics, 2006, IEEE, ISBN 1-4244-0023-6
 • Yang I., Chew C.M., Poo A.N. [i in.] : Adjustable Bipedal gait Generation Using Genetic Algorithm Optimized Fourier Series Formulation, w: Proceedings of 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006, IEEE
 • Yang L., Chew C.M., Zielińska Teresa [i in.] : Reliable and Ajustable Biped Gait Generation for Slopes using a GA Optimized Fourier Series Formulation, w: ROMANSY 16 Robot Design, Dynamics, and Control / Zielińska Teresa, Zieliński Cezary ( red. ), 2006, Springer, ss. 187-194
 • Zielińska Teresa, Chew Chee-Meng: Biologically Inspired Motion Planning in Robotics, w: Robot Motion and Control / Kozłowski Professor Dr.-Ing. habil. Krzysztof ( red. ), Lecture Notes in Control and Information Sciences, nr 335, 2006, Springer London, ISBN 978-1-84628-404-5, 978-1-84628-405-2, ss. 201-219
 • Zielińska Teresa, Trojnacki Maciej Tomasz: Stabilizująca rola stopy w diagonalnym chodzie robota , w: Postępy Robotyki, Sterowanie, percepcja i komunikacja / Tchoń Krzysztof ( red. ), 2006, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ss. 42-50
 • Zielińska Teresa: Synteza ruchu robota mobilnego przy uwzględnieniu oddziaływania koła i podłoża, w: Postępy Robotyki, Sterowanie, percepcja i komunikacja / Tchoń Krzysztof ( red. ), 2006, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ss. 77-87
 • Zielińska Teresa, Ang M. H, Wei Lin [i in.] : Wheel-ground interaction modeling and torque distribution for a redundant mobile robot, w: Proceedings of 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation , 2006, IEEE, ISBN 0-7803-9506-0, ss. 3362-3367
 • Zieliński Cezary, Lange Jacek, Zielińska Teresa [i in.] : Projekt i symulacja ruchu pojazdu poruszającego się po sześciu półkolach, w: Postępy Robotyki, Sterowanie, percepcja i komunikacja / Tchoń Krzysztof ( red. ), 2006, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ss. 112-120
 • Feng Kai, Chew Chee-Meng, Hong Geok-Soon [i in.] : Bipedal Locomotion Control Using a Four Compartmental Central Pattern Generator, w: Proceedings of 2005 International Conference on Mechatronics and Automation, 2005, IEEE, ss. 1515-1520 Vol. 3, DOI:10.1109/ICMA.2005.1626780
 • Zielińska Teresa: A Team of Walking Robots: Control and Navigation Problems, w: Proc. of the Fifth International Workshop on Robot Motion and Control / Kozłowski Krzysztof ( red. ), 2005, IEEE, ISBN 83-7143-266-6, ss. 21-25
 • Zielińska Teresa: Biological Inspiration in Robotics; Motion Planning, w: Proceedings of the 4th Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, 2005, IEEE, ISBN 974-82008-53-3, ss. 1-13
 • Zielińska Teresa: Historical Study of Machines Imitating Living Creatures Motion, w: Proccedings of the 3rd International Workshop on Histrory of Machines and Mechanisms / Ceccarelli M., Gołowin A. ( red. ), 2005, Instytut im. Baumana, ISBN 5-9900459-1-3, ss. 142-157
 • Zielińska Teresa: Lokomocja dyskretna: maszyny kroczące i świat biologiczny, w: Postępy Robotyki, Sterowanie robotów z percepcją otoczenia / Tchoń Krzysztof ( red. ), 2005, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, ISBN 83-206-1560-7, ss. 293-310
 • Zielińska Teresa: Autonomous Walking Robots: Control Systems Realization, w: Proceedings of Romansy 2004: the 15th CISM-IFToMM Symposium on Robot Design, Dynamics and Control, 2004, Canadian Space Agency, ISBN 0662359976, ss. 4-36
Redakcja naukowa monografii
 • Zielinska T., Zielinski C.: RoManSy 16, Robot Design, Dynamics and Control, Int. Center for Mechanical Sciences, Courses and Lectures no.487, Springer Wien New York 2006, ISBN-3-211-36064-6, Eds.
Publikacje w czasopismach
 • Dutta Vibekananda, Zielińska Teresa: Prognosing Human Activity Using Actions Forecast and Structured Database, w: IEEE Access, 2020, ss. 1-19, DOI:10.1109/ACCESS.2020.2963933
 • Ceccarelli Marco, Huang Tian, Zielińska Teresa [i in.] : Celebrations for the 50 - Year Anniversary of IFToMM, w: Machines, vol. 53, nr 7, 2019, ss. 1-8, Numer artykułu:00053, DOI:10.3390/machines7030053
 • Ceccarelli Marco, Huang Tian, Zielińska Teresa [i in.] : Celebrations for the 50-Year Anniversary of IFToMM, w: Journal of Vibration Engineering & Technologies, 2019, ss. 1-4, DOI:10.1007/s42417-019-00171-8
 • Dutta Vibekananda, Zielińska Teresa: Predicting Human Actions Taking into Account Object Affordances, w: Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 93, nr 3-4, 2019, ss. 745-761, DOI:10.1007/s10846-018-0815-7
 • Hussain Razeen, Zielińska Teresa, Hexel Rene: Finite state automaton based control system for walking machines, w: International Journal of Advanced Robotic Systems, 2019, ss. 1-14, DOI:10.1177/1729881419853182
 • Szumowski Maksymilian , Żurawska Magdalena , Zielińska Teresa: Preview Control applied for humanoid robot motion generation, w: Archives of Control Sciences, vol. 29, nr 1, 2019, ss. 111-132, DOI:10.24425/acs.2019.127526
 • Villalobos Jessica, Zielińska Teresa: Study of Postural Adjustments for Humanoidal Helpmates, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, nr 4, 2018, ss. 15-25, DOI:10.14313/JAMRIS_4-2017/33
 • Ramamoorthy Luxman, Zielińska Teresa: Robot motion synthesis using ground reaction forces pattern, w: International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 14, nr 4, 2017, ss. 1-12, DOI:10.1177/1729881417720873
 • Sagar Keerthi, de Leonardo Luis, Molfino Rezia [i in.] : The SwarmItFix Pilot, w: Procedia Manufacturing, vol. 11, 2017, ss. 413-422, DOI:10.1016/j.promfg.2017.07.128
 • Wang Jikun, Zielińska Teresa: Gait features analysis using artificial neural networks - testing the footwear effect, w: Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 19, nr 1, 2017, ss. 17-32, DOI:10.5277/ABB-00490-2015-05
 • Zielińska Teresa: Minimizing Energy Cost in Multi Legged Walking Machines, w: Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 85, nr 3-4, 2017, ss. 431-447, DOI:10.1007/s10846-016-0398-0
 • Zieliński Cezary, Zielińska Teresa: Cyfrowa opieka, w: Niezbędnik inteligenta, nr 2, 2017, ss. 43-45
 • Zieliński Cezary, Stefańczyk Maciej, Kornuta Tomasz Michał [i in.] : Variable structure robot control systems: The RAPP approach, w: Robotics and Autonomous Systems, nr 94, 2017, ss. 226-244, DOI:10.1016/j.robot.2017.05.002
 • Żurawska Magdalena , Szumowski Maksymilian , Zielińska Teresa: Reconfigurable Double Inverted Pendulum Applied to the Modelling of Humanoid Robot Motion, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, nr 2, 2017, ss. 12-20, DOI:10.14313/JAMRIS_2-2017/12
 • Zielińska Teresa: Minimizing Energy Cost in Multi-Legged Walking Machines, w: Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. on-line, 2016, ss. 1-17, DOI:10.1007/s10846-016-0398-0
 • Zielińska Teresa: Professional and Personal Service Robots, w: International Journal of Robotics Applications and Technologies, vol. 4, nr 1, 2016, ss. 63-82, DOI:10.4018/IJRAT.2016010104
 • Dutta Vibekananda, Zielińska Teresa: Networking technologies for robotic applications, w: International Journal of Advanced Studies in Computer Science and Engineering , vol. 4, nr 5, 2015, ss. 45-51, DOI:10.1109/ICCS.2015.35
 • Khan Hamza, Iqbal Jamshed, Baizid Kheifa [i in.] : Longitudinal and lateral slip control of autonomous wheeled mobile robot for trajectory tracking, w: Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, vol. 16, nr 2, 2015, ss. 166-172, DOI:10.1631/FITEE.1400183
 • Żurawska Magdalena , Zielińska Teresa, Szumowski Maksymilian : The role of compliant elements in two legged robot foot’s model, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 9, nr 1, 2015, ss. 68-76, DOI:10.14313/JAMRIS_1-2015/9
 • Genevois Thomas, Zielińska Teresa: A simple and efficient implementation of EKF-based SLAM relying on laser scanner in complex indoor environment, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 6, nr 1, 2014, ss. 58-67, DOI:10.14313/JAMRIS_2-2014/20
 • Kasprzak Włodzimierz, Szynkiewicz Wojciech, Zlatanov D. [i in.] : A hierarchical CSP search for path planning of cooperating self-reconfigurable mobile fixtures, w: Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 34, 2014, ss. 85-98, DOI:10.1016/j.engappai.2014.05.013
 • Zielińska Teresa: Homer’s dream fulfilled - Robotic walking servants, w: Mobile Service Robotics: Proceedings of the 17th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, 2014, ss. 167-174
 • Zielińska Teresa, Kasprzak Włodzimierz, Szynkiewicz Wojciech [i in.] : Path planning for robotized mobile supports, w: Mechanism and Machine Theory, vol. 78, 2014, ss. 51-64, DOI:10.1016/j.mechmachtheory.2014.03.004
 • Kasprzak Włodzimierz, Zlatanov D., Szynkiewicz Wojciech [i in.] : Task planning for cooperating self-reconfigurable mobile fixtures, w: International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 69, nr 9-12, 2013, ss. 2555-2568, DOI:10.1007/s00170-013-5185-5
 • Kasprzak Włodzimierz, Szynkiewicz Wojciech, Zielińska Teresa [i in.] : Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocująca obrabiane detale - program sterujący, w: Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, nr 3, 2013, ss. 96-102
 • Zielińska Teresa: Design issues and robots autonomy, w: Mechanisms and Machine Science, vol. 7, 2013, ss. 691-699, DOI:10.1007/978-94-007-4902-3_72
 • Zieliński Cezary, Kasprzak Włodzimierz, Kornuta Tomasz Michał [i in.] : Control and programming of a multi-robot-based reconfigurable fixture, w: Industrial Robot-An International Journal, vol. 40, nr 4, 2013, ss. 329-336, DOI:10.1108/01439911311320831
 • Zieliński Cezary, Trojanek Piotr, Kornuta Tomasz Michał [i in.] : Wielorobotowa rekonfigurowalna forma mocującą obrabiane detale - układ sterowania, w: Pomiary Automatyka Robotyka, vol. 17, nr 2, 2013, ss. 79-85
 • Gonzales de Alba Alejandro , Zielińska Teresa: Postural equilibrium criteria concerning feet properties for biped robots, w: Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 6, nr 1, 2012, ss. 22-27
 • Zielińska Teresa: Walking machines – search for the roots, w: International Journal of Terraspace Science and Engineering, vol. 5, nr 2, 2012, ss. 73-84
 • Trojnacki Maciej, Zielińska Teresa: Motion synthesis and force distribution analysis for a biped robot, w: Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 13, nr 2, 2011, ss. 45-56
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Biologically Inspired Motion Synthesis Method of Two-Legged Robot with Compliant Feet, w: Robotica, vol. 29, nr 07, 2011, ss. 1049-1057, DOI:10.1017/S0263574711000300
 • Zielińska Teresa, Chmielniak Andrzej: Synthesis of Control Law Considering Wheel–ground Interaction and Contact Stability of Autonomous Mobile Robot, w: Robotica, vol. 29, nr 07, 2011, ss. 981-990, DOI:10.1017/S0263574711000245
 • Syczewska Małgorzata, Zielińska Teresa: Power Spectral Density in Balance Assessment. Description and Methodology, w: Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 12, nr 4, 2010, ss. 86-90
 • Yang Lin, Chew Chee-Meng, Poo Aun-Neow [i in.] : REAL-TIME BIPEDAL WALKING GAIT ADJUSTMENT MODES BASED ON A TRUNCATED FOURIER SERIES MODEL, w: International Journal of Humanoid Robotics, vol. 07, nr 01, 2010, ss. 95-126, DOI:10.1142/S0219843610002003
 • Zielińska Teresa: Autonomous Walking Machines – discussion of the prototyping problems, w: Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, vol. 58, nr 3, 2010, ss. 443-451
 • Zielińska Teresa: Increasing of Robots Autonomy in the Design Stage, w: Machine Design and Research, vol. 26, 2010, ss. 14-20
 • Szynkiewicz W., Zielinska T., Kasprzak W.: Robotized Machining of a Big Work Pieces: Locatization of Supporting Heads. Frontiers of Mechanical Engineering in China, Springer, vol.5, no. 4., pp.357-369, 2010.
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Dynamical Approach to the Diagonal Gait Synthesis: Theory and Experiments. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol.3, no.2, 2009, pp.3-7.
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Analiza rozkładu sił reakcji podłoża podczas dynamicznie stabilnego chodu robota dwunożnego. Pomiary Automatyka Robotyka, nr 7-8, 2009, str.6-10.
 • Zielinska T., Chew C.M., Kryczka P., Jargiło T.: Robot gait synthesis using the scheme of human motion skills development. Mechanism and Machine Theory, vol.44.no.3, 2009, pp.541-558.
 • Zielinska T.: Biological inspiration used for robots motion synthesis. Journal of Physiology-Paris Volume 103, Issues 3-5, September 2009, Pages 133-140.
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Postural Stability in Symmetrical Gaits. Acta of Bioengineering and Biomechanics (Vol.11, No.2, 2009).
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Synteza dynamicznie stabilnego chodu dwupodporowego czteronożnego robota kroczącego. Badania symulacyjne. Pomiary, Automatyka, Robotyka nr.12, 2007, str.8-11.
 • Lin Yang, Chee-Meng Chew, T.Zielinska and Aun-Neow Poo: An uniform biped gait generator with offline optimization and online adjustable parameters. Robotica, Volume 25, Issue 05, 2007, pp 549-565
 • Zielinska T., Heng J.: Real-time Control System for a Group of Autonomous Walking Robots. Advanced Robotics, vol.20, no.5, 2006, pp.543-561
 • Zielinska T.: Self-navigation Principles for a Team of Walking Robots. Przegląd Elektromechaniczny (Electromechanical overview), R.82, nr 1, 2006, pp.53-57
 • T. Zielinska , C.M.Chew, Biologically Inspired Motion Planning in Robotics. Robot Motion and Control, Lecture Notes in Control and Information Sciences no.335, Ed. Kozlowski K. Springer, 2006, ISBN-13-9781846284045, Chapter 13, pp.201-219
 • T.Zielinska: Control and Navigation Aspects of a Group of Walking Robots. ROBOTICA 2005, Cambridge University Press, vol.24, 2006, pp.23-29
 • T. Zielinska, T., M.H. Ang, Wei Lin, Yuan Ping Li: Wheel-ground interaction modeling and torque distribution for a redundant mobile robot. Proc. 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2006).USA. 2006, ISSN: 1050-4729 ISBN: 0-7803-9505-0, pg. 3362 – 3367
 • T. Zielinska: Biological Aspects of Locomotion. In: Walking - Biological and Technological Aspects, CISM Courses and Lectures n. 467. Ed. by F.Pfeiffer, T.Zielinska. Springer Verlag 2004, pp.1-30
 • T. Zielinska, J.Heng: Mechanical design of multifunctional quadruped. Mechanism and Machine Theory. Pergamon. No.38, 2003, pp.463-478
 • T.Zielińska , J. Heng.: Multifunctional Quadruped. Robotica, vol.20, 2002, pp.585-593
 • T.Zielinska, J.Heng.: Development of Walking machine: mechanical design and control problems. Mechatronics Int. Journal, Elsevier, Mechatronics, no.12. 2002 pp.737-754
Publikacje konferencyjne
 • Lippi Vittorio, Mergner Thomas, Szumowski Maksymilian [i in.] : Human-Inspired Humanoid Balancing and Posture Control in Frontal Plane , w: ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Control. Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium / Parenti-Castelli Vincenzo, Schliehen Werner ( red. ), CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol. 569, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-33713-5, ss. 285-292, DOI:10.1007/978-3-319-33714-2_32
 • Żurawska Magdalena , Szumowski Maksymilian , Zielińska Teresa: Compliant Actuator Dedicated for Humanoidal Robot – Design Concept , w: ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Control. Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium / Parenti-Castelli Vincenzo, Schliehen Werner ( red. ), CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol. 569, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-33713-5, ss. 293-300, DOI:10.1007/978-3-319-33714-2_33
 • Dutta Vibekananda, Zielińska Teresa: Predicting the intention of human activities for real-time human-robot interaction (HRI), w: Social Robotics / Agah Arvin [i in.] (red. ), Lecture Notes In Computer Science, vol. 9979, 2015, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-47436-6, ss. 723-734, DOI:10.1007/978-3-319-47437-3_71
 • Zielińska Teresa: On How Compliant Feet Support Postural Stability in Two Legged Locomotion, w: Proceedings of the 14th IFToMM World Congress in Mechanism and Machine Science, 2015, International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science, ISBN 978-986-04-6098-8, ss. 51-56, DOI:10.6567/IFToMM.14TH.WC.OS13.008
 • Zielińska Teresa: Walking Machines for Exploration - Optimizing the Energy Spendings , w: Proceedings of the 10th International Workshop on Robot Motion and Control / Kozłowski Krzysztof ( red. ), 2015, Poznan University of Technology, ISBN 9781479970445, ss. 124-129, DOI:10.1109/RoMoCo.2015.7219723
 • Zieliński Cezary, Szynkiewicz Wojciech, Figat Maksym [i in.] : Reconfigurable Control Architecture for Exploratory Robots, w: Proceedings of the 10th International Workshop on Robot Motion and Control / Kozłowski Krzysztof ( red. ), 2015, Poznan University of Technology, ISBN 9781479970445, ss. 130-135, DOI:10.1109/RoMoCo.2015.7219724
 • Szynkiewicz W., Kasprzak W., Zielinska T., Zlatanov D.: Planowanie rozmieszczenia ruchomych podpór przy obróbce przedmiotów o dużych rozmiarach. Problemy Robotyki tom 1, red. K.Tchon, C.Zielinski, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010, pp.321-330.
 • Zielinska T.: Synthesis of Two-legged Locomotion Using Biological References. Problemy Robotyki tom 2, red. K. Tchon, C. Zielinski, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2010, pp.595-602.
 • Zielinska T.: Increasing of Robots Autonomy in the Design Stage. Machine Design and Research- CCMMS, Jixie Sheji Ed., Yanjiu Yu, Shanghai SJTU, vol.26, 2010, pp.14-20.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Control Law Synthesis for Slip Reduction of Wheeled Robot, pp.339-346. Romansy’18 Robot Design, Dynamics and Control, Ed. V.Parenti-Castelli, W.Schiehlen, Springer CISM Courses and Lectures, vol. 524, 2010.
 • Zielinska T., Mianowski K.: Selected Design Problems in Walking Robots, New Trends in Mechanism Science. Analysis and Design. Springer – Mechanisms and Machine Science 5, Ed. D.Pisla, M.Ceccarelli, M.Husty, B.Corves, 2010, pp.303-308.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Controling the Slip in Mobile Robots. CLAWAR - Emerging Trends in Mobile Robotics. Ed. H. Fujimoto, M.O. Tokhi, H. Mochiyama, G.S. Virk,World Scientific, 2010, pp.13-20.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: How the Compliant Foot Supports the Symmetrical Gaits. Controling the Slip in Mobile Robots. Emerging Trends in Mobile Robotics. Fujimoto Ed. H., Tokhi M.O., Mochiyama H., Virk G.S., World Scientific, 2010, pp. 475-482.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Development of Two-Legged Robot.In Robot Motion and Control. Kozłowski K.R., Ed. Chapter 16: Springer Verlag 2009. ISSN 0170-8643, pp.165-173.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Biologically Inspired Motion Synthesis of Two-legged Robot. Proceedings of the 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines (CLAWAR 2009), World Scientific 2009, Tosun O., Akin H. L., Tokhi M. O., Virk G.S. (Ed.), World Scientific, 2009, pp. 184–192, 2009.
 • Zielinska T., Chmielniak A.: Synthesis of Control Law Considering Wheel-Ground Intercation and Contact Stability. Proceedings of the 12th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines (CLAWAR 2009), 2009, Tosun O., Akin H. L., Tokhi M. O. Virk G.S. (Ed.), World Scientific, 2009, pp. 1044–1054, 2009.
 • Zielinska T.: Model of Wheel-Ground Interaction Applied to Mobile Robot Motion Synthesis. Proc. of the ISRM 2009, The Int. Symposium on Robotics and Mechatronics, IFToMM, Sept. 2009, Hanoi Vietnam.
  Zielinska T., Trojnacki M.: Stabilizująca rola stopy w diagonalnym chodzie robota. Krajowa Konferencja Robotyki, wrzesień 2008.
 • Zielinska T, Kryczka P., Jargilo T.: Constructing the Biped Robot Using the Reference to Human Locomotory System, RoManSy 2008,Robot Design, Dynamics and Control. Tokyo –July 2008, Proc. of the 17th CISM-IFToMM Symposium, Ed-s. Takinshi A., Nakamura Y., Heimann B., ISBN-987-4-906685-44-8, 2008 by Cism Udine, printed in Japan, pp.399-408.
 • Zielinska T., Mianowski K., Kryczka P.: Design of simple humanoid dedicated to the research on the gait synthesis. Proceedings of EUCOMES 08, The Second European Conference on Mechanism Science, Ed. Ceccarelli M. Springer, ISBN: 987-1-4020-8915-2, pp.237-246, 2008.
 • Zielinska T., Metrak D., Pawlak T., Heng J., Chew C.M.: Walking Robots for Education and Professional Application. IFtoMM TMM Congress, France 2007 (CD).
 • Zielinska T.: Machines imitating living creatures motion: historical overview. IFtoMM TMM Congress, France 2007 (CD).
 • Zielinska T., Chmielniak A., Janczyk L.: Educational Walking Robots: In Robot Motion and Control 20077, Lecture Notes in Control and Information Sciences no.360, pp.321-328, Springer 2007, Ed. Kozlowski K. ISBN-13 978-1-84628-973-6.
 • Zielinska T., Trojnacki M.: Czteronożny robot kroczący: analiza ruchu z uwzględnieniem interakcji nóg z podłożem. Krajowa Konferencja Automatyki - AUTOMATION 2007, ISBN83-921728-6-8 (CD).
  Yang L., Chew C.M., Poo A.N., Zielinska T.: Book Series: Studies in Computational Intelligence Publisher: Springer Berlin / Heidelberg. Chapter name: Autonomous Stride-Frequency and Step-Length Adjustment for Bipedal Walking Control, Volume 76/2007 Book: Autonomous Robots and Agents, DOI: 10.1007/978-3-540-73424-6.
 • Yang L., Chew C-M., Poo A-N., Zielinska T.: Adjustable Bipedal Gait Generation using Genetic Algorithm Optimized Fourier Series Formulation. Proc. 2006 IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems (IROS), Bejing 2006, CD ROM.
 • Zielinska T., Ang M.H., Liu W.: Wheel-ground interaction modelling and torque distribution for a redundant mobile robot. Ping Li Y.; Proc. 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2006).USA. 2006, ISSN: 1050-4729 ISBN: 0-7803-9505-0, pg. 3362 – 3367.
 • Mianowski K., Zielinska T.: Parallel Manipulator POLMAN with Isotropoc Properties Dedicated for Fast Maniplulation. IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems and IEEE Conference on Robotics, Automation and Mechatronics (CIS/RAM), Thailand, ISBN: 1-4244-0023-6/1-4244-0025-2, CD ROM.
 • Li Ya.P., Zielinska T., Ang M.H., Liu W.: Vehicle Dynamics of Redundant Mobile Robots with Powered Caster Wheels. RoManSy 16, Robot Design, Dynamics and Control, Int. Center for Mechanical Sciences, Courses and Lectures no.487, Springer Wien New York 2006, ISBN-3-211-36064-6, Eds. Zielinska T., Zielinski C., pp.221-228.
 • Yang L., Chew C.M., Zielinska T., Poo A.N.: Reliable and Adjustable Biped Gait Generation for Slopes using a GA Optimized Fourier Series Formulation.} RoManSy 16, Robot Design, Dynamics and Control, Int. Center for Mechanical Sciences, Courses and Lectures no.487, Springer Wien New York 2006, ISBN-3-211-36064-6, Eds. Zielinska T., Zielinski C., pp. 187-194.
 • Zielinska T., Chew C.M., Biologically Inspired Motion Planning in Robotics}. Robot Motion and Control, Lecture Notes in Control and Information Sciences no.335, Ed. Kozlowski K. Springer, ISBN-13-9781846284045, Chapter 13, pp.201-219.
 • Zielińska T.: Synteza ruchu robota mobilnego przy uwzględnieniu oddzialywania kola i podloza. Postępy Robotyki. Sterowanie, percepcja i komunikacja - praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Tchonia; Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci, ISBN 83-206-1628-X, Warszawa 2006.
 • Zieliński C., Lange J., Zielinska T., Mianowski K.: Projekt i symulacja ruchu pojazdu poruszającego się na sześciu półkolach. Postępy Robotyki. Sterowanie, percepcja i komunikacja - praca zbiorowa pod red. Tchonia K.; Wydawnictwo Komunikacji i Łącznosci, ISBN 83-206-1628-X, Warszawa 2006,
 • Kryczka P., Chew C.M.: The Design of a Humanoidal Biped gpr the Research on the Gait Pattern Generators. CLAWAR Advances in Climbing and Walking Robots, Ed. Ming Xie et al. pp.435-444, World Scientific 2007.