dr hab. Cezary Rzymkowski

Stopień naukowy

Dr hab. inż.

Stanowisko

Profesor uczelni

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 56 98
E-mail: Cezary.Rzymkowski(at)pw.edu.pl

Gmach Środkowy Lotniczy, pokój 203

Konsultacje

 
crzymkowski

Zainteresowania naukowe

 • Komputerowe metody symulacji w biomechanice zderzeń
 • Wykorzystanie narzędzi z zakresu biomechaniki zderzeń do poprawy systemów bezpieczeństwa biernego pojazdów i ograniczenia urazów sportowych
 • Inżynieria biomedyczna (egzoszkielety , protezy bioniczne)
 • Zastosowania w biomechanice metod opartych na sztucznych sieciach neuronowych

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje 

Książki
 • Rzymkowski Cezary: Modelowanie i symulacja procesów udarowych w biomechanice, nr 262, 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-146-4, 98 s.
 • Morecki Adam, Rzymkowski Cezary: Zbiór streszczeń 14 ogólnopolskiej konferencji naukowo-dydaktycznej teorii maszyn i mechanizmów, 1994, Politechnika Gdańska, 140 s.
Książki – redakcja
 • Tregoubov V.P., Kędzior K, Rzymkowski C. (red.): Advanced Research Methods of Biomechanics, Lecture Notes of the International Centre of Biocybernetics (ICB) Seminar, tom 79, Warszawa, 2008.
 • Kędzior K., Rzymkowski C. (eds): Biomechanics of Impacts. Vehicle Passive Safety Problems in Central and Eastern Europe, 2002, Lecture Notes of the ICB Seminars, International Centre of Biocybernetics, Warszawa 2002.
 • Bianchi G., J-C. Guinot, Rzymkowski C. (eds): RoManSy 14 - Theory and Practice of Robots and Manipulators, CISM Courses and Lectures No.438, Springer-Verlag, Wien/New York, 2002.
 • Morecki A. Kędzior K. Rzymkowski C. (red.), Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Morecki A. Bianchi G., Rzymkowski C. (eds): 'Romansy 13 - Theory and Practice of Robots and Manipulators, CISM Courses and Lectures No.422, Springer-Verlag, Wien/New York, 2000.
 • Morecki A. Bianchi G., Rzymkowski C. (eds): 'Romansy 11 - Theory and Practice of Robots and Manipulators, CISM Courses and Lectures No.381, Springer-Verlag, Wien/New York, 1997.
Rozdziały z monografii
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Wpływ prędkości na bezpieczeństwo dziecka podczas zderzenia czołowego, w: Automotive Safety 2016: X International science-technical conference / Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce - Ameliówka, 22-24 lutego 2016 r.: materiały konferencyjne / Stańczyk T.L. (red.), 2016, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, ISBN 9788363792701, ss. 304-309.
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Obrażenia odcinka Szyjnego kręgosłupa u dzieci w wyniku wypadków samochodowych, w: XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, IBIB PAN, ISBN 978-83-937303-2-2, ss. 33-33.
 • Wychowański M., Urbanik Cz., Jaszczuk J. [i in.]: Aktualne problemy kształcenia w zakresie biomechaniki w Polsce, w: Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna / Gzik M. [i in.] (red.), 2015, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, ISBN 978-83-7837-045-1, ss. 1-26.
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Analiza możliwości zastosowania opaski przytrzymującej głowę dla poprawy bezpieczeństwa dziecka podróżującego w foteliku, w: Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie XI Konferencji Naukowo-Technicznej LogiTrans / Szychta Elżbieta (red.), 2014, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, ISBN 978-83-7351-424-9, ss. 686-686.
 • Świetlik Mirosław, Rzymkowski Cezary, Kędzior Krzysztof: Analysis of the Possibilities of Mitigating the Effects of Hean-On Collisions on Children transposted in Car Safety Seats Fixed Rotationally Relative to the car Cabin, w: Proceedings of the XXIV Congress of the International Society of Biomechanics, 2013, Brazilian Society of Biomechanics, International Society of Biomechanics, ss. 1-2.
 • Pędzisz Michał, Dziewoński Tomasz, Toczyski Jacek [i in.]: Personalization – addressing the anthropometric variety using a human body model, w: Proceedings of International Workshop on Human Subjects for Biomechanical Research / Praca Zbiorowa, 2012, NHTSA/Human Injury Research Division, ss. 8.
 • Świetlik Mirosław, Rzymkowski Cezary, Kędzior Krzysztof: An analysis of the possibility of improving the safety of children transported in passenger cars, w: Biomechanics 2012 / Będziński R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (red.), 2012, Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, ISBN 978-83-62582-26-6.
 • Świetlik Mirosław, Kędzior Krzysztof, Rzymkowski Cezary: An Attempt to Assess Efficiency of Movable Type Child Restraint System in the Event of Car Road Collision, w: International Crashworthiness Conference Proceedings, 2012.
 • Toczyski Jacek, Pędzisz M., Dziewoński Tomasz [i in.]: Influence of the reference anthropometry on the dynamical response of the 5th and 95th percentile occupant Thorax FE model, w: International Crashworthiness Conference Proceedings, 2012, ss. 2012-045.
 • Gierczycka-Zbrożek D., Rzymkowski Cezary, Toczyski J.: Influence of the material definition on the biomechanical response of a simplified human torso FE model, w: Proceedings of the 9th International Forum of Automotive Traffic Safety / Praca Zbiorowa, 2011, ss. 231-238.
 • Lindstedt Łukasz, Rzymkowski Cezary, Kędzior Krzysztof: Experimental and Numerical Investigations on Pilot-Glider-Environment System during the Impact against a Deformable Barrier, w: Proceedings of the 13th World Congress in Mechanism and Machine Science / Praca Zbiorowa, 2011, ss. 8.
 • Świetlik Mirosław, Rzymkowski Cezary, Kędzior Krzysztof: Efficiency of movable type of Child Safety Restraint Systems in the event of Head-on Collisions, w: Proceedings of the 13th World Congress in Mechanism and Machine Science, 2011, ss. 7.
 • Świetlik Mirosław, Rzymkowski Cezary: Analysis of the Possibilities of Improving the Safety of Children Transported in Passenger Cars in Pivoted Child Seat Systems, w: 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010). August 1-6, 2010 Singapore / Lim C. T., Goh J. C. H. (red.), IFMBE Proceedings, nr 31, 2010, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-642-14514-8, 978-3-642-14515-5, ss. 1499-1502.
 • Dzwiarek Marek, Luczak Anna, Najmiec Andrzej [i in.]: Assessment of Perception of Visual Warning Signals Generated Using an Augmented Reality System, w: Human-Computer Interaction. Interaction Platforms and Techniques / Jacko Julie A. (red.), Lecture Notes In Computer Science, nr 4551, 2007, Springer Berlin Heidelberg, ISBN 978-3-540-73106-1, 978-3-540-73107-8, ss. 579-586.
 • Konarzewski K., Matyjewski M., Rzymkowski C.: Selected Problems of Biomechanics of Impact. w: M. Nałęcz (Ed.): Biocybernetics and Biomedical Engineering 2000, Vol. 5 — Biomechanics and Rehabilitation Engineering. Publisher: Polish Academy of Sciences, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp. 747–797, Warszawa 2004.
Rozdziały w książkach
 • Rzymkowski C.: Analiza zagrożenia obrażeniami niepełnosprawnych pasażerów samochodu w czasie wypadku drogowego, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów PW, Warszawa, 2008, tom 4(71), 23-34.
 • Konarzewski K., Matyjewski M., Rzymkowski C.: Selected Problems of Biomechanics of Impact. In: M. Nałęcz (Ed.): Biocybernetics and Biomedical Engineering 2000, Vol. 5 — Biomechanics and Rehabilitation Engineering. Publisher: Polish Academy of Sciences, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, pp. 747–797, Warsaw, 2004 (in Polish).
 Publikacje w czasopismach
 • Falkowski, P., Rzymkowski, C., & Pilat, Z. (2024): Analysis of Rehabilitation Systems in Regards to Requirements Towards Remote Home Rehabilitation Devices. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, 17(2), 61-73. https://doi.org/10.14313/JAMRIS/2-2023/16.
 • Wilk Julia, Falkowski Piotr and Rzymkowski Cezary: Use of Predictive Models Based on Biomedical Signals and Motion Measurements for Predicting Extremity Kinematics, Emerging Technologies in Healthcare and Medicine, Vol. 116, 2023, 98–106, https://doi.org/10.54941/ahfe1004361.
 • Falkowski, P.; Osiak, T.; Wilk, J.; Prokopiuk, N.; Leczkowski, B.; Pilat, Z.; Rzymkowski, C: Study on the Applicability of Digital Twins for Home Remote Motor Rehabilitation, w: Sensors, 2023, vol. 23, nr 2, s.1-16, Article number:911. DOI:10.3390/s23020911.
 • Kumar K.S. Sharath, Rzymkowski Cezary: Design of Agricultural Type Coconut Climbing and Plucking Robot, w: Pomiary Automatyka Robotyka, 2020, vol. 24, nr 2, s.23-29. DOI:10.14313/PAR_236/23.
 • Lindstedt Łukasz, Rodzewicz Mirosław, Rzymkowski Cezary [i in.]: Impact Loads and Crash Safety of the Cockpit of a Composite Glider, w: Fatigue of Aircraft Structures, 2019, vol. 2019, nr 11, s.39-55. DOI:10.2478/fas-2019-0005.
 • Dacko Adam, Borkowski Paweł, Lindstedt Łukasz [i in.]: Structural dynamics of a gyrocopter: numerical approach in some emergency cases, w: Aircraft Engineering and Aerospace Technology, vol. 90, nr 4, 2018, ss. 699-710, DOI:10.1108/AEAT-11-2016-0217.
 • Rzymkowski Cezary: Selected Aspects of the Experimental Methods of Impact Biomechanics, w: Vibrations in Physical Systems, vol. 27, 2016, ss. 25-34.
 • Kędzior Krzysztof, Rzymkowski Cezary: Professor Jan Oderfeld (1908-2010). A Tribute on the Occasion of Unveiling the Commemorative Plaque at Warsaw University of Technology, w: Archive of Mechanical Engineering, vol. 62, nr 3, 2015, ss. 307-314, DOI:10.1515/meceng-2015-0017.
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Effectiveness of the Child Restraint System with a Special Airbag and Smart Seatbelt Pretensioner in Frontal Collisions, w: IRCOBI Conference Proceedings, vol. on-line, 2015, ss. 101-113.
 • Dziewoński Tomasz, Muszyński Artur, Rzymkowski Cezary [i in.]: Badania eksperymentalne fotelików samochodowych dla oceny skuteczności ochrony dziecka w warunkach zderzenia bocznego, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, nr 3, 2014, ss. 1552-1561.
 • Dziewoński Tomasz, Muszyński Artur, Rzymkowski Cezary [i in.]: Wybrane problemy bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w zderzeniach bocznych samochodów osobowych, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, nr 3, 2014, ss. 1562-1571.
 • Rola Edyta, Rzymkowski Cezary: Analiza możliwości zastosowania opaski przytrzymującej głowę dla poprawy bezpieczeństwa dziecka podróżującego w foteliku podczas zderzenia czołowego, w: Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów, nr 3, 2014, ss. 5425-5433.
 • Dacko Adam, Dziewoński Tomasz, Rzymkowski Cezary: Seats as an element improving physical protection of soldiers Turing explosion of mines under the armoured military vehicles, w: Journal of KONES, vol. 18, nr 1, 2011, ss. 595-602.
 • Sosnowicz R., Wachowiak P., Dorczuk M. [i in.]: Seats as an element improving physical protection of soldiers Turing explosion of mines under the armoured military vehicles, w: Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 18, nr 1, 2011, ss. 595-602.
 • Rzymkowski C.: Analiza zagrożenia obrażeniami niepełnosprawnych pasażerów samochodu w czasie wypadku drogowego, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów PW, Warszawa, 2008, tom 4(71), 23-34
 • Lindstedt Ł, Rodzewicz M., Rzymkowski C., Kędzior K.: Experimental Study of Impact Phenomena in the case of a Composite Glider, Technical Soaring, 2009, Vol. 33, No. 2, 54-63.
 • Orłowski L., Pędzisz M., Rzymkowski C., Results of preliminary experimental research and computer simulation concerning assessment of injury risk of occupants of military off-road vehicle impacting an obstacle, Journal of KONES Powertrain and Transport, 2007, Vol. 14, No. 3, pp. 495-502.
 • Kietliński, K., Rzymkowski, C., An attempt to predict a risk of some of the knee region ski injuries by means of computer simulations, Journal of ASTM International, Vol. 2, No. 9, Paper ID JAI11970, October 2005.
Publikacje konferencyjne
 • Świetlik M., Rzymkowski C.: Analysis of the Possibilities of Improving the Safety of Children Transported in Passenger Cars in Pivoted Child Seat Systems, Materiały 6th World Congress on Biomechanics, Singapore, 1-6 August 2010.
 • Świetlik M., Rzymkowski C.: Studies on potential safety improvement of a child in a car with the use of the idea of “Anecia Safety Capsule, Materiały 12th International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics, July 2-4, 2009, Cape Town, Republika Południowej Afryki.
 • Lindstedt Ł., Rzymkowski C., Kędzior K.: Experimental investigation on pilot-glider system crashworthiness and safety, Materiały ISB2009—XXIInd Congress BIOMECHANICS, July 5-9, 2009, Cape Town, Republika Południowej Afryki.
 • Dziewoński T., Kedzior K., Piechna J., Rzymkowski C.: Validation of numerical models of driver–airbag interaction in out-of-position configuration, Materiały 12th International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics, July 2-4, 2009, Cape Town, Republika Południowej Afryki.
 • Lindstedt Ł., Rzymkowski C., Kędzior K.: On glider crashworthiness and pilot Safety, Lecture Notes of the ICB Seminars, Warszawa, 2008, tom 79, 9-24.
 • Lindstedt Ł., Rzymkowski C., Kędzior K.: Dynamika ciała pilota szybowca PW-5 podczas zderzenia z przeszkodą naziemną, Materiały Krajowej i Międzynarodowej Konferencji Teorii Maszyn i Mechanizmów, Bielsko-Biała, wrzesień2008; ISBN:978-83-60714-57-7, 2008, 437-444.
 • Tregoubov V., Kędzior K., Rzymkowski C. (red.): Advanced Research Methods of Biomechanics, Lecture Notes of the ICB Seminar, vol. 79, 2008.
 • Orłowski L., Pędzisz M., Rzymkowski C.: Search for countermeasures to reduce injury risk of occupants of police/military all-terrain vehicles, Materiały ICRASH2008 Conference, Kioto, Japonia, 2008.
 • Rzymkowski C., Kędzior K.: Biomechanika udarowa - problemy, metody badawcze, zastosowania, Materiały I Kongresu Mechaniki Polskiej, Warszawa, IPPT PAN/Politechnika Warszawska, 2007.
 • Dźwiarek M., Łuczak A., Najmiec A., Rzymkowski C., Strawiński T.: Assessment of Perception of Visual Warning Signals Generated Using an Augmented Reality System, Human-Computer Interaction, Part II, HCII2007, LNCS 4551, 2007, 579-586.
 • Lindstedt Ł., Rzymkowski C., Kędzior K.: Badania eksperymentalne dotyczące bezpieczeństwa biernego pilota szybowca PW-5 podczas zderzenia z przeszkodą naziemną - wyniki testu zderzeniowego, Materiały XV Krajowej Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, ISBN 978-83-87982-52-2, 2007.
 • Kietliński K., Rzymkowski C., An application of VHP database to generate the muscular-skeletal human model, A. Wit, F. Vaverka, (red), Mechanical Loads of the Human Motor System – Injury Prevention, Lecture notes of the ICB Seminar, pp. 9-15, Warsaw, 2005.
 • Kietliński K., Rzymkowski C., Knee injuries in alpine skiing – computer simulations, 2004 International IRCOBI Conference on The Biomechanics of Impacts, Proceedings, pp. 331-332, Graz, Austria, 2004.