Podstawy automatyki i sterowania II

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia  
Dr hab. Cezary Rzymkowski Dr Edyta Rola  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-00000-ISP-4013

Przedmiot kierunkowy (RiA, MiPM)

Studia inżynierskie, semestr IV W - 2, C - 1, ECTS - 3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Zalecane posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotu podstawy automatyki i sterowania I (brak zaliczenia tego przedmiotu nie jest czynnikiem automatycznie blokującym możliwość uczęszczania na zajęcia).

Cele przedmiotu

 • Przekazanie wiedzy na temat wykorzystania analiz w dziedzinie częstotliwości (charakterystyk Nyquista i Bodego) oraz metody linii pierwiastkowej do badania stabilności i projektowania kompensatorów zapewniających spełnienie zadanych kryteriów jakości w układach sterownia.

Program przedmiotu

Wykłady
 • Układy minimalnofazowe i nieminimalnofazowe.
 • Metody zaawansowanej analizy układów sterowania w dziedzinie częstotliwości.
 • Wykresy Bodego i Nyquista — rozszerzone kryterium stabilności Nyquista, zapas stabilności z wykorzystaniem wykresów Bodego.
 • Projektowanie kompensatorów przy wykorzystaniu wykresów Bodego.
 • Metoda linii pierwiastkowej.
 • Projektowanie kompensatorów przy wykorzystaniu metody linii pierwiastkowej.
 • Typowe zadania sterowania.
Ćwiczenia
 • Logarytmiczne charakterystyki Bodego -- badanie stabilności.
 • Projektowanie kompensatorów przyspieszających fazę (lead) z wykorzystaniem wykresów Bodego.
 • Projektowanie kompensatorów opóźniających fazę (lag) z wykorzystaniem wykresów Bodego.
 • Projektowanie kompensatorów typu lead-lag z wykorzystaniem wykresów Bodego.
 • Metoda linii pierwiastkowych.
 • Projektowanie kompensatorów typu lead metodą linii pierwiastkowych.
 • Projektowanie kompensatorów typu lag metodą linii pierwiastkowych.

Zalecane lektury

 • Ogata. K.: Modern Control Engineering, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.
 • Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Materiały do pobrania