Sieci komputerowe

Charakterystyka przedmiotu

Wykład    
Dr hab. Paweł Malczyk
Mgr Paweł Tomulik
   
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS
1130-ARROB-ISP-7016, przedmiot specjalnościowy obowiązkowy (AiR) oraz specjalnościowy fakultatywny (MiPM) Studia inż., sem. VII (AiR, MiBM-MS)
 
W - 1,C - 1, ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Brak specjalny wymagań — przedmiot dostępny dla wszystkich studentów wyższych uczelni technicznych.

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie elementarnej wiedzy n/t budowy, działania oraz użytkowania sieci komputerowych. Przedmiot omawia istotę działania sieci lokalnych LAN oraz techniki stosowane w sieciach rozległych WAN. Student nabywa podstawową wiedzę teoretyczną, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w sieciach komputerowych oraz umiejętności praktyczne w zakresie przyłączania, konfiguracji i diagnostyki niektórych urządzeń sieciowych. Omawiane są ważniejsze protokoły i aplikacje sieciowe. Materiał obejmuje również sposoby zapobiegania niektórym zagrożeniom występującym w sieciach komputerowych.

Program przedmiotu

 • Temat 1: Zasady zaliczenia. Propozycja lektur. Podstawy fizyczne działania sieci. Wstęp do protokołów i modelu referencyjnego ISO/OSI.
 • Temat 2: Klasyfikacja sieci komputerowych.Topologie sieci LAN. Standardy sieci lokalnych. Standard IEEE 802.3.
 • Temat 3: Media Transmisyjne. Zjawiska wykorzystywane do transmisji sygnałów, klasyfikacja mediów. Idea okablowania strukturalnego, standardy i normy, kategorie kabli miedzianych, testy i diagnostyka.
 • Temat 4: Model OSI. Wprowadzenie do modelu OSI, koncepcje architektury warstwowej, opis poszczególnych warstw modelu 7-warstwowego.
 • Temat 5: Warstwa Fizyczna (WF). Przykłady stosowanych implementacji warstwy fizycznej w interfejsach komputerów. Nawiązanie do modelu OSI. Metody transmisji sygnałów dla różnych rodzajów medium transmisyjnego (baseband, passband, broadband). Podwarstwy Warstwy fizycznej w sieciach IEEE 802.3. Procedura autonegocjacji parametrów WF, auto MDI/MDI-X. Ethernetowe standardy WF (10BaseT ... 1000BaseT). Kodowanie transmisyjne i scrambling.
 • Temat 6: Warstwa łącza danych (WŁD). Nawiązanie do modelu OSI. Podwarstwy MAC i LLC w Ethernecie. Podstawowe usługi warstw MAC i LLC. Format ramki Ethernetowej. Adresy MAC oraz zasady administrowania adresami MAC. Algorytm CRC kontroli błędów transmisji. Protokół SNAP.
 • Temat 7: TCP/IP, Warstwa Sieci. Nawiązanie do modelu OSI. Dokumenty RFC opisujące podstawowe aspekty TCP/IP. Multiplexing/demultiplexing, IP forwarding. Protokół ARP. Protokół IP: adresy IP, klasy adresów i administracja adresami IP, routing i tablice routingu, maski sieciowe, translacja adresów (NAT), whois. ICMP.
 • Temat 8: Warstwa transportu w TCP/IP. Własności protokołów TCP i UDP. Przykładowe aplikacje używające TCP i UDP. Interfejs API gniazdek sieciowych. Podgląd stanu połączeń w systemach Linux i Windows (netstat). SSL - zabezpieczenia transportu danych. Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne. Filtrowanie ruchu w warstwach 3 i 4.

Zalecane lektury

 • Andrew Blank. Podstawy TCP/IP. MIKOM, 2005
 • Robert Breyer, Sean Rileyi. Switched, Fast i Gigabit Ethernet. Helion, 2000
 • Douglas E. Comer. Sieci Komputerowe TCP/IP. Zasady, protokoły i architektura. WNT, 1998.
 • Mark A. Miller. INTERNETWORKING. A Guide to Network Communications. M&T 1991
 • Mark A. Miller. Sieci TCP/IP. Wykrywanie i usuwanie problemów. Read Me, 1999.
 • Krzysztof Nowicki, Józef Woźniak. Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN. Oficyna PW, 2002.
 • Rafał Pawlak. Okablowanie strukturalne sieci. Helion, 2008.
 • Mark Sportack. Sieci komputerowe. Helion, 2004.

Materiały do pobrania