Teoria sygnałów biologicznych

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia  
Dr Edyta Rola Dr Edyta Rola  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-ARBIB-ISP-5031

Przedmiot specjalnościowy (RiA, BiB)

Studia inżynierskie, sem. V

W - 1, C - 1,

ECTS - 3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość algebry oraz analizy matematycznej.
 • Znajomość podstaw automatyki i sterowania.
 • Pozytywna ocena z przedmiotu "Podstawy teorii sygnałów".
 • Posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności programowania w środowisku pakietu Matlab.

Na ćwiczeniach potrzebny będzie pakiet MATLAB (prośba o zainstalowanie darmowej wersji studenckiej: www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/MATLAB)

Cele przedmiotu

 • Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ogólnej teorii sygnałów.
 • Pozyskanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących matematycznego opisu sygnałów oraz metod ich cyfrowego przetwarzania.
 • Poznanie sposobów pomiarów typowych sygnałów biologicznych.
 • Zapoznanie się z wybranymi metodami przetwarzania oraz analizy rzeczywistych sygnałów biologicznych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości.
 • Przygotowanie do korzystania z profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego z zakresu analizy sygnałów.

Program przedmiotu

Wykład:

 • Cele analizy sygnałów biologicznych.
 • Wybrane zagadnienia ogólnej teorii sygnałów.
 • Klasyfikacja sygnałów.
 • Analiza częstotliwościowa oraz czasowo-częstotliwościowa sygnałów ciągłych oraz dyskretnych.
 • Analiza korelacyjna sygnałów.
 • Podstawy teoretyczne przetwarzania sygnałów.
 • Modelowanie, filtracja i analiza dynamiczna układów.
 • Podstawy elektrofizjologii komórki. Model numeryczny fizjologii człowieka.
 • Elektrokardiografia. Technika rejestracji i analizy wybranych sygnałów biologicznych EKG.
 • Elektromiografia.
 • Elektroencefalografia.

Ćwiczenia:

 • Generacja oraz przetwarzanie sygnałów biologicznych przy użyciu pakietu MATLAB.
 • Wykonanie analiz zadanych sygnałów biologicznych (EKG, EMG, EEG oraz  dynamicznego badania spirometrycznego).
 • Rejestracja i przetwarzanie rzeczywistych sygnałów, uzyskanych na ćwiczeniach (Holter EKG, cyfrowy spirometr).

Zalecane lektury

 • Augustyniak P.: Przetwarzanie sygnałów  rentgenodiagnostycznych. UWND AGH, 2001
 • Augustyniak P.: Transformacje falkowe w zastosowaniach elektrodiagnostycznych. UWND AGH, 2003
 • Szabatin J.: Przetwarzanie sygnałów. 23 września 2003
 • Tadeusiewicz R.: Informatyka medyczna. UMCS, Lublin 2011
 • Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. WKiŁ, Warszawa 2006
 • Zmarzły D.: Pomiary elektrycznych wielkości medycznych. Politechnika Opolska, Opole 2005
 • MATLAB R2010b Documentation [online]. The MathWorks, Inc., 2010
 • www.nature.com
 • www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-laureates-in-physiology-or-medicine/
 • https://cordis.europa.eu/article/id/156595-mechanisms-of-nerve-regeneration/pl
 • Materiały częściowo przygotowane na podstawie wykładów dr M. Świetlika, utworzonych w ramach „Programu Rozwoju Dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” (PO Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”), 2012-2015

Materiały do pobrania

Platforma MS Teams