Seminarium dyplomowe inżynierskie

Charakterystyka przedmiotu

Seminarium    

Dr hab. Marek Wojtyra

Dr Andrzej Chmielniak

Dr hab. Paweł Malczyk

Dr hab. Cezary Rzymkowski

   
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

przedmiot kierunkowy (RiA)

1130-ISP-SEMD-ZTMIR

Studia inżynierskie,
semestr VI
P - 2, ECTS - 2

Materiały do pobrania

Cele przedmiotu

  • Zapoznanie z metodami zbierania informacji na zadany temat oraz jej prezentacji na forum publicznym.
  • Wybór tematyki i zebranie materiałów do pracy dyplomowej.

Zawartość przedmiotu

  • Struktura pracy dyplomowej, typowe błędy, przykłady dobrych prac.
  • Opracowanie stanu wiedzy i bibliografii, planowanie badań, standardy pracy naukowej (m.in. plagiaty).
  • Techniki prezentacji.
  • Wybór tematyki pracy dyplomowej.
  • Prezentacje studentów.

Zalecane lektury

Książki i podręczniki akademickie, czasopisma naukowe – stosownie do wybranej tematyki pracy dyplomowej.

Materiały do pobrania