Dla studentów

Informacje dla studentów, materiały do pobrania, ...

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne do przedmiotów prowadzonych w ZTMiR. Tutaj znajdziesz skrypty, zadania, prace domowe, slajdy do wykładów itp.

Godziny konsultacji pracowników Zakładu TMiR

Godziny konsultacji

Konsultacje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach wyznaczonych przez poszczególnych pracowników.

Poniższe godziny konsultacji dotyczą semestru. W czasie sesji egzaminacyjnej oraz wakacji konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu się.

Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram roku akademickiego - dni wolne, terminy sesji, imprezy PW, ...

Matlab dla studentów

Matlab dla studentów

Informacje o możliwości pobrania studenckiej wersji programu MATLAB.

Prace dyplomowe

graduation-cap

Informacje dotyczące rejestracji prac dyplomowych zamieszczono na stronie internetowej Wydziału MEiL:

https://www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-stacjonarne/Egzaminy-dyplomowe

Tematy i krótkie opisy inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych oferowanych przez opiekunów z ZTMiR. Przykłady obronionych prac dyplomowych.

Prace przejściowe

suwmiarka

Tematy i zwięzłe opisy inżynierskich i magisterskich prac przejściowych oferowanych w ZTMiR.
Opisy zrealizowanych prac przejściowych.

application/pdf Karta deklaracji pracy przejściowej (224,88 kB, 27/08/2021 15:53)

Plan zajęć ZTMiR

 

Plan zajęć ZTMiR do pobrania. Tygodniowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników zakładu.

 Zalecamy regularnie sprawdzać tę stronę. Mogą jeszcze być wprowadzane zmiany.