Podstawy automatyki i sterowania II Lab (nst)

Charakterystyka przedmiotu

Laboratorium    
Dr Marek Surowiec    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-PM000-IZP-4007

Przedmiot kierunkowy (MiPM)

Studia inżynierskie niestacjonarne, sem. IV

L - 2,

ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Podstawy automatyki i sterowania I

Cele przedmiotu

Nauczenie metod:

 • pomiaru właściwości dynamicznych podstawowych członów automatyki,
 • doświadczalnego doboru nastaw oraz oceny jakości regulacji w układach regulacji,
 • badań symulacyjnych komputerowych modeli układów automatycznej regulacji,
 • programowania sterowników PLC.

Program przedmiotu

 • Pomiary doświadczalne charakterystyk częstotliwościowych i przebiegów nieustalonych podstawowych członów automatyki.
 • Wyznaczanie charakterystyki A-F obiektu na podstawie zarejestrowanej odpowiedzi skokowej.
 • Identyfikacja parametrów układu regulacji dwupołożeniowej. Cykl graniczny.
 • Analiza procesów regulacji ciągłej i impulsowej na stanowiskach laboratoryjnych.
 • Dobór nastaw w komputerowym modelu układu regulacji.
 • Badania symulacyjne modelu układu napędowego z silnikiem prądu stałego opisanego za pomocą: równań różniczkowych, równań stanu oraz transmitancji operatorowej.
 • Programowanie sterownika PLC.
 • Programowanie mikrokontrolera.

Zalecane lektury

 • A. Olędzki (red.): Zarys dynamiki i automatyki układów, Wydawnictwa PW, Warszawa 1991. Skrypt dostępny w wersji elektronicznej.
 • Instrukcje laboratoryjne – materiały wewnętrzne.
 • Dokumentacje techniczne wybranych sterowników PLC i mikrokontrolerów.

Materiały do pobrania