prof. Krzysztof Kędzior

Tytuł i stopień naukowy

Prof. dr hab. inż.

Stanowisko

Emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 56 98
E-mail: krzysztof.kedzior(at)pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 203

Konsultacje

 
kkedzior

Zainteresowania naukowe

 • Automatyka i robotyka
 • Teoria maszyn i mechanizmów
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Biomechanika i ergonomia

Zajęcia dydaktyczne

Pełnione funkcje

 • Profesor zw. w Zakładzie Ergonomii i Członek Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Członek Rad Redakcyjnych: Acta of Bioengineering and Biomechanics, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)
 • Członek Zespołu Ekspertów Sekcji Teorii Maszyn i Mechanizmów Komitetu Budowy Maszyn PAN

Wybrane publikacje

Książki
 • Dietrich M., Kędzior K., Zagrajek T.: Wyznaczanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego. Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna, Rozdz.2.4., PAN, Exit 2004, 223-258
 • Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K.: Teoria mechanizmów i manipulatorów. Podstawy i przykłady zastosowań w praktyce. WNT, Warszawa, 2001.
 • Kędzior K., Roman-Liu D.: Occupational Biomechanics. International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, Taylor and Francis, London and New York 2001, Vol. III, pp. 1545-1557.
 • Kędzior K: Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy. D. Koradecka (red.), Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1997, t.1, str.119-136.
 • Kędzior K.: Modelowanie własności biomechanicznych siłowników napędu mięśniowego. Politechnika Warszawska, Prace Naukowe z. 56, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1978, 107 str.
Publikacje w czasopismach
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Active numerical model of human body for reconstruction of falls from height.  Forensic Science International, Volume 270, January 2017, 223-231
 • Milanowicz M., Budziszewski P., Kędzior K.: Numerical analysis of passive safety systems in forklift trucks. Safety Science, Volume 101, January 2018, 98-107
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Multibody model of the upper extremity for fractures simulation. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Vol. 22, Issue 3, 2016, 320-326.
 • Milanowicz M., Budziszewski P., Kędzior K.: Experimental study of the loss of balance process before falling from a height. Acta of Bioingeneering and Biomechanics, Vol.18, No. 1, 2016, 55-64.
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Active numerical model of human body for reconstruction of  falls from hight. Forensic Science International. DOI: 10.1016/j.forencint.2016.10.009.
 • Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K.: Customized prostheses of human joints and orthosis devices. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2010, Vol. 48, No 4, 897 – 915.
 • Lindstedt Ł., Rodzewicz M., Rzymkowski C.,Kędzior K.: Experimental study of impact phenomena in the case of a composite glider. Technical Soaring, 2009, Vol. 33, No 2, 54 – 62.
 • Borkowski P., Borkowski P., Dietrich M., Domański J., Grygoruk R., Haraburda M., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K., Skoworodko J., Szymczak B.: Designing and manufacturing of customized human bone endoprosthesies and orthosis devices. Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Acad. of Sciences, 2007, Vol. 27, No. 1/2, pp. 95-104.
 • Borkowski P., Kędzior K., Pawlikowski M., Skalski K.: Expandable non-invasive endoprosthesis for growing patients. Biocybernetics and Biomedical Engineering. Polish Acad. of Sciences 2006, Vol. 26, No. 1, pp. 85-93.
 • Skalski K., Święszkowski W., Pomianowski S., Kędzior K., Kowalik S.: Radial head prosthesis with a mobile head. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, Vol. 13, No. 1, 2004, pp. 78-85.
 • Kosińska A., Galicki M., Kędzior K.: Design and optimization of parameters of Delta-4 parallel manipulator for a given workspace. Journal of Robotic Systems. Wiley Periodicals Inc. 2003, No.20, No.9., pp.539-548.
 • Kosińska A., Galicki M., Kędzior K.: Design of parameters of parallel manipulator for a specified workspace. Robotica, Cambridge Univ. Press 2003, Vol.21, pp.575-579.
 • Święszkowski W., Skalski K., Pomianowski S., Kędzior K.: The anatomic features of the radial head and their implication on endoprosthesis design. Clinical Biomechanics, Elsevier, 2001, No. 16, pp. 880-887.
 • Werner A., Lechniak Z., Skalski K., Kędzior K.: Design and manufacture of anatomical human hip joint endoprosthesis using CAD/CAM systems. Journal of Materials Processing Technology, Elsevier, Vol. 107/1-3, 2000, pp. 181-186.
 • Dietrich M., Kędzior K., Wittek A., Zagrajek T.: Non-linear finite element analysis of formation and treatment of intervertebral disc herniae. Proc. Instn. Mech. Engrs., Vol. 206, Part H: Journal of Engineering in Medicine, 1992, pp. 225-231.
Publikacje konferencyjne
 • Świetlik M., Kędzior K., Rzymkowski C.: Analysis of the possibilities of mitigating the effects of head-on collisions on children transported in car safety seats fixed rotationally relative to the car cabin. ISB 2013 Congress, Natal, Brazil, August 4-9, 2013.
 • Świetlik M., Kędzior K., Rzymkowski C.: An attempt of assess efficiency of movable type child restraint system in the event of car road collision. Proc. of ICRASH 2012 Conference, Milano, Italy, 2012, CD (ISBN: 978-1-907153-02—0), 10 pages.
 • Dziewoński T., Kędzior K., Piechna J., Rzymkowski C.: Validation of numerical models on driver-airbag interaction in out-of-position configuration. International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics, Cape Town, 2009, 29-30.
 • Skalski K., Kędzior K., Skoworodko J., Kwiatkowski K., Cejmer W.: Applicationof a CT/CAD/CAE System to preoperative planing and post-operative estimation of vertebroplasty. In: J.P. Merlet, M. Dahan (eds), Twelfth World Congress in Mechanism and Machine Science, Besancone, June 2007,  CD.
 • Tregoubov V.P., Kędzior K., Rzymkowski C.: Advanced Research Methods in Biomechanics. Lectures Notes of ICB Seminar, Vol. 79,106 pp.
 • Kowalik S., Kędzior K., Krzesiński G., Zagrajek T.: Analysis of bone – cement and bone – implant interfaces using porous model. Lectures Notes of the ICB Seminar, International Center of Biocybernetics, 2006, Vol. 69, 40 –53.
 • Ziętarski S., Kędzior K., Komor P.: CT – based parametric modeling of a hip joint for a pre-operative implant selection. Lectures Notes of the ICB Seminar, International Center of Biocybernetics, 2006, Vol. 69, 62 –76.
 • Roman-Liu D., Kędzior K.: Differences in muscular activation and fatigue for intermittent and constant load. Occupational Ergonomics, IOS Press 2005, No. 5, pp. 43-56.