Plan zajęć dydaktycznych ZTMiR

 

Plan zajęć ZTMiR do pobrania. Tygodniowy harmonogram zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników zakładu.

 Zalecamy regularnie sprawdzać tę stronę. Mogą jeszcze być wprowadzane zmiany.