Systemy bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa

Systemy bezpieczeństwa operatorów i stanowisk robotycznych.

Wyżej wymienione roboty są umieszczone w wygrodzonych celach bezpieczeństwa (roboty LWR4+ są we wspólnej celi).

Kuka_Lwr_Cela_02

Cela robotów LWR4+. Widoczna bariera świetlna i grzybki bezpieczeństwa.

Wygrodzenia cel są wykonane z krat stalowych od podłogi do wysokości 150cm oraz ze szkła poliwęglanowego (plexi) od wysokości 150cm do 200cm. Konstrukcja taka pozwala na precyzyjną i bezpieczną obserwację zachowania robotów wewnątrz celi przez użytkowników laboratorium. Wejścia do cel są zabezpieczone barierami optycznymi, które powodują zatrzymanie robotów przy przerwaniu toru optycznego przez osobę wchodzącą do celi.

Fanuc_Szer_Cela_01

Cela robota M10iA. Widoczna bariera świetlna.

Dla wygody obserwacji i obsługi nie użyto furtek lub drzwi. Na szafach sterujących, a także na panelach operatorskich oraz w wybranych miejscach na wygrodzeniach zainstalowano grzybki bezpieczeństwa.

Grzybek_Reset_Kurtyna_01

Elementy bezpieczeństwa: grzybek, bariera świetlna, przycisk resetu bariery.

Zabezpieczenia zostały wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, obowiązującymi dla stanowisk robotycznych, co poświadczył Wykonawca przekazując nam przy odbiorze stosowny certyfikat.

Każdy z robotów został umieszczony na podeście, wykonanym z pospawanych kształtowników stalowych. Podesty zapewniają odsunięcie konstrukcji manipulatorów od podłoża o około 15-20cm. Stanowi to zabezpieczenie przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zalania pomieszczeń wodą, co miało miejsce kilka razy w przeszłości.

Montaz_03

Podest do robota

 Podesty nie są trwale przymocowane do podłoża, ponieważ parametry nośne podłoża nie są znane i takie zamocowanie mogłoby poskutkować uszkodzeniem podłoża podczas eksploatacji robotów. Podesty stanowią także elementy ustalające wzajemne położenie robotów oraz pozycjonerów.