Urządzenia pomiarowe

Laboratoria ZTMiR dysponują urządzeniami umożliwiającymi wykonywanie różnorodnych pomiarów.

Skaner 3D

Skaner 3D

Skaner pozwala na analizę kształtów i wymiarów określonych obiektów, np. w celu zaplanowania ich obróbki.

System wizyjny 2D

System wizyjny 2D

System wizyjny z oświetlaczem i sterownikami.

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Aparatura badawcza i oprzyrządowanie laboratorium.