Laboratorium robotyki mobilnej

Laboratorium jest wyposażone w roboty mobilne i osprzęt towarzyszący.

Duży robot mobilny

Duży robot mobilny

Robot mobilny Seekur Jr z manipulatorem

Mały robot mobilny

Mały robot mobilny

Robot mobilny Pionier P3-DX