Duży robot mobilny

Duży robot mobilny

Robot mobilny Seekur Jr z manipulatorem

Seekur_Jr

Seekur Jr – duży robot mobilny

Robot mobilny Seekur Jr firmy Adept MobileRobots jest wyposażony w napęd różnicowy 4-kołowy i może się poruszać po terenie otwartym. Robot jest wyposażony w manipulator o 6 stopniach swobody (w tym jeden stopień swobody chwytaka) z kamerą i oświetlaczem. Robot rozpoznaje otoczenie za pomocą laserowego skanera odległości, ruchomej kamery stereowizyjnej, czujnika GPS, czujników bezwładnościowych i zderzaków. Na pokładzie robota są dwa komputery klasy PC oraz oprogramowanie nawigacyjne. Możliwe jest zdalne sterowanie robota poprzez joystick bezprzewodowy lub przewodowy oraz poprzez sieć WiFi. Robot pozwala na przygotowanie i uruchomienie własnego oprogramowania sterującego przez użytkownika.