mgr Łukasz Woliński

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowisko

Doktorant

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 15 46
E-mail: lwolinski(at)meil.pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 028

Konsultacje
 
lwolinski

Zainteresowania naukowe

 • Manipulatory redundantne
 • Sterowanie siłowe
 • Układy wieloczłonowe

Zajęcia dydaktyczne

 • Dynamika układów wieloczłonowych I
 • Metody programowania robotów

Wybrane publikacje

 • Woliński Łukasz: Algorithm for the KUKA LWR 4+ Robot. In the Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2017, Prague, Czech Republic, 2017
 • Woliński Łukasz, Wojtyra Marek: Comparison of Dynamic Properties of Two LWR 4+ Robots, w: ROMANSY 21 - Robot Design, Dynamics and Control. Proceedings of the 21st CISM-IFToMM Symposium / Parenti-Castelli Vincenzo, Schliehen Werner ( red. ), CISM International Centre for Mechanical Sciences, vol. 569, 2016, Springer, ISBN 978-3-319-33713-5, ss. 413-420
 • Woliński Łukasz: Identification of the Dynamic Parameters of the KUKA LWR4+ Robots and Preliminary Estimation of Their Time Variance, w: 25th International Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems. Modern Trends in Theory of Machines and Mechatronic Systems / Kochanek A., Kądziołka T., Kowalski S. (red.), 2016, ISBN 978-83-936009-3-9, ss. 74-74
 • Woliński Łukasz, Malczyk Paweł: Dynamic modeling and analysis of a lightweight robotic manipulator in joint space, w: Archive of Mechanical Engineering, Polska Akademia Nauk, vol. 62, nr 2, 2015, ss. 279-302
 • Woliński Łukasz: Multibody simulation of the model-based controller for lightweight robot. The ECCOMAS Thematic Conference Multibody Dynamics 2015, 2 strony (PDF), Barcelona, Spain, June 29 - July 2, 2015
 • Woliński Łukasz, Malczyk Paweł: A recursive formulation for the simulation of rigid-body manipulator dynamics. W: The Challenges of Contemporary Science. Theory and Applications. (9th International PhD Students and Young Scientists Conference: Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology), 2014, ss. 93-94