Start » People »

Edyta Rola, Ph.D.

Scientific degree

Ph.D.

Position

Teaching and Research Assistant

Contact

Tel.: (+48) 22 234 79 25
E-mail: Edyta.Rola(at)pw.edu.pl

'Nowy Lotniczy' Building, room 232

Konsultacje

   

Scientific interests

 • Impact biomechanics
 • Passive and active safety systems
 • Finite element method
 • Multibody systems

Courses taught

Selected publications

Journals
 • Rola E., Rzymkowski C.: Analiza możliwości zastosowania opaski przytrzymującej głowę dla poprawy bezpieczeństwa dziecka podróżującego w foteliku podczas zderzenia czołowego, Logistyka 2014, nr 3, s. 5425-5433
 • Rola E., Zowczak J., Kowalik M. Analiza wytrzymałościowa tłoka do silnika o minimalnym zużyciu paliwa, Mechanik 2014, nr 7, s. 552-554
 • Rola E.: Obliczenia wytrzymałościowe zwrotnicy metodą elementów skończonych, Mechanik: miesiecznik naukowo-techniczny, Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Mechanikow Polskich, nr 11, 2015, ss. 885-889
 • Rola E., Kowalik M.: Analysis of geometric parameters influence on anchor ISOFIX capability, Journal of KONBIN nr 1(29)2014, p. 5-14
Conference proceedings
 • Rola E.: Study of 3‐Year‐Olds in a Child Restraint System with Harness Pretensioner and Load Limiter, IRCOBI 2016 Conference, Spain, paper no. IRC-16-46
 • Rola E., Rzymkowski C.: Wpływ prędkości na bezpieczeństwo dziecka podczas zderzenia czołowego, Automotive Safety 2016: X International science-technical conference / Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych, Kielce  - Ameliówka, 22-24 lutego 2016 r.: materiały konferencyjne / Stańczyk T.L. ( red. ), 2016, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, ISBN 9788363792701, ss. 304-309
 • Rola E., Rzymkowski C.: Effectiveness of the Child Restraint System with a Special Airbag and Smart Seatbelt Pretensioner in Frontal Collisions, IRCOBI 2015, France, paper no. IRC-15-20, p.101-113
 • Rola E., Rzymkowski C.: Obrażenia odcinka szyjnego kręgosłupa u dzieci w wyniku wypadków samochodowych, Materiały XIX Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 2015
 • Rola E.: Analysis of the applicability of an airbag for safety improvement of the child travelling in the child restraint system in rear seat of a passenger car during the frontal crash, IRCOBI 2014, Germany, paper no. IRC-14-68