Start » People »

Krzysztof Mianowski, Ph.D.

Scientific degree

Ph.D.

Position

Assistant Professor (Adjunct)

Contact

Tel.: (+48) 22 234 79 24
E-mail: Krzysztof.Mianowski(at)pw.edu.pl

'Nowy Lotniczy' Building, room 227

Office hours
 
kmianowski

Scientific interests

 • Mechanical structures
 • Robotics
 • Parallel manipulators

Courses taught

Selected publications

Journals
 • Mianowski K., Kaczmarek W., Kamiński G., Rosołek R., Stańczuk M.: Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa metodą dynamiczną, PAR, R19, Nr 4/2015, 55-62, DOI: 10.14313/PAR_218/55.
 • Mianowski K.: Manipulatory równoległe - roboty do obsługi elastycznych systemów produkcyjnych o wysokiej efektywności, Automatyka 3/2015, str. 69-77.
 • Mianowski K., Kaczmarek W., Kamiński G., Rosołek R., Stańczuk M.: Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa, Medical Robotics Reports, 2014.
 • Mianowski K.: Functional Characteristics of a New Special Gripper With Flexible Fingers, JAMRIS, Warszawa, 2011, Vol. 5, No 3, str. 9-13.
 • Mianowski K.: Wyniki wstępnych badań chwytaka wielopalczastego z podatnością do inteligentnej manipulacji z czuciem, PAR, 2011, Warszawa, wyd. CD, stron 10.
 • Mianowski K.: Manipulatory równoległe - roboty do obsługi elastycznych systemów produkcyjnych o wysokiej efektywności, Automatyka, Wyd. PIAP, 2014.
 • Mianowski K., Banachowicz K., Winiarski T., Zieliński C., Szynkiewicz W., Czajkowski K.: Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – konstrukcja, PAR, Nr 5/2011, str. 46-52.
 • Mianowski K., Banachowicz K., Winiarski T., Zieliński C., Szynkiewicz W., Czajkowski K.: Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – sterowanie, PAR, 2011, CD, stron 10.
 • Mianowski K., Banachowicz K., Winiarski T., Zieliński C., Szynkiewicz W., Czajkowski K.: Chwytak wielopalczasty dla robota usługowego – planowanie chwytów, PAR, 2011.
 • Mianowski K., Berns K., Hirth J.: Designing Arms and Hands for the Humanoid Robot ROMAN, Advanced Materials Research Vols. 463-464 (2012) pp 1233-1237.
 • Mianowski K.: Charakterystyki porównawcze nowych rozwiązań własnych chwytaków o różnym przeznaczeniu, Pomiary-Automatyka-Robotyka, PAR, nr.10 2010, str.58-62.
 • Mianowski K., Berns K., Schmitz N.: Robot androidalny wyrażający emocje, PAR 2, 2008, str. 350-360,
 • Mianowski K.: Projekt manipulatora dla robota mobilnego ELEKTRON, PAR 9, 2008, str. 3.
 • Zielińska T., Mianowski K., Kryczka P.: Design of Simple Humanoid to the Research on the Gait Synthesis, Springer, 2008, pp. 237-246.
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie manipulatora równoległego POLMAN do wspomagania operacji chirurgicznych metodą laparoskopową, Wyd. CEMED, Warszawa 2007, str. 97-104.
Book chapters
 • Barczak T., Mianowski K.: Projekt zadajnika i manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, Problemy Robotyki pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012 t. I, str. 25-34.
 • Barczak T., Szumowski M., Mianowski K.: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, Postępy robotyki, Oficyna Wydawnicza PW, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Warszawa 2014, tom 2.
 • Mianowski K.: Mechatronic design of gripping for a humanoid robot, Science for Economy, Mechatronics, 2/2011, edited by L. Leniowska, Rzeszów, www. inprona.pl, str. 35-44.
 • Mianowski K., Barczak T., Szumowski M.: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, Postępy robotyki, Oficyna Wydawnicza PW, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Warszawa 2014, tom 2.
 • Mianowski K., Hirth J., Berns K.: Robot humanoidalny ROMAN wyrażający emocje, Problemy Robotyki pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012, t. I, str. 649-658.
 • Mianowski K., Pierzchanowski M.: Projekt manipulatora do rehabilitacji kończyny górnej człowieka, Problemy Robotyki pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012 t. I, str. 81-90.
 • Mianowski K.: Charakterystyki funkcjonalne chwytaka z podatnością własnej konstrukcji, Problemy robotyki, t.1, pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, str. 243-252.
 • Kaczmarski M., Czapiewski M., Mianowski K., Granosik G.: Robot rehabilitacyjny RRH1, Problemy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, str. 123-134.
 • Mianowski K.: Dobór układów napędowych dla lekkiego manipulatora do montażu na platformach mobilnych, Problemy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008, str. 347-356.
 • Mianowski K., Witkowski M.: Studium projektowe manipulatora do operacji chirurgicznych, mat. Kraj. Konf. TMM, Wyd. ATH w Bielsku Białej, str. 321-328.
 • Granosik G., Mianowski K., Pytasz M.: Robot hipermobilny Wheeler – konstrukcja, Mat. Kraj Konf. KKR, Wyd. OW Politechniki Wrocławskiej, t. 1, 2008, str. 171-176.
 • Mianowski K.: Chwytak specjalny o stałoorientacyjnym prostoliniowym ruchu szczęk przeznaczony dla robota usługowego, PAR nr 10, 2006, str. 5-7.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Nowe koncepcje manipulatorów z mechanizmami równoległowodowymi, Postępy robotyki, t.2., pod red. K. Tchonia, WKiŁ Warszawa, Warszawa 2006, str. 13-32.
 • Mianowski K., Wojtyra M.: Wirtualny model manipulatora POLMAN-6L typu Platforma Stewarta przeznaczonego do pomiarów, Postępy robotyki, t.1., pod red. K. Tchonia, WKiŁ Warszawa, Warszawa 2006, str. 315-322.
 • Kornuta T., Wojtyra M., Mianowski K., Zieliński C.: Kalibracja systemu wielorobotowego. Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 1, WKŁ Warszawa, 2006, str. 97-106.
 • Zieliński C., Szynkiewicz W., Mianowksi K., Rydzewski A., Winiarski T.: Efektory robota usługowego do dwuręcznej manipulacji z czuciem, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 1, WKŁ Warszawa, 2006, str.257-266.
 • Tchoń K., Janiak M., Mianowski K., Małek K.: Optymalny, powtarzalny algorytm kinematyki odwrotnej dla manipulatorów, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 2, WKŁ Warszawa, 2006, str.141-150.
 • Zieliński C., Lange J., Zielińska T., Mianowski K.: Projekt i symulacja ruchu pojazdu poruszającego się na sześciu półkołach, w Postępy Robotyki pod red. K. Tchonia, t. 2, WKŁ Warszawa, 2006, str.255-264.
 • Mianowski K.: Analiza właściwości chwytaka specjalnego przeznaczonego dla robota usługowego, Mat. Kraj. Konf. TMM, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, t.2, str. 185-190.
Conference proceedings
 • Mianowski K.: The study of manipulation problem with application of a new gripper with elastic fingers, Proc. CD, 13th World Congress in Mechanism and Machine Science, Guanajuato, México, CD, 2011 A12_508, stron 6.
 • Mianowski K., Banachowicz K., Winiarski T., Zieliński C., Szynkiewicz W., Czajkowski K.: Sterownik manipulatora z chwytakiem wielopalczastym, mat. Kraj. Konf. Automatyki, 2011.
 • Mianowski K., Berns K., Hirth J.: Robot ROMAN for investigations of human-robot interaction, Proc. Int. Konf. Automation, Warszawa, 2011, CD, stron 10.
 • Mianowski K., Berns K., Hirth J.: The Artificial Hand with Elastic Fingers for Humanoid Robot Roman, mat. Int. Conf. MMAR, Szczecin/Międzyzdroje, 2013, CD, stron 10.
 • Mianowski K., Dąbrowska A., Kwiatkowski K., Cieślik P.: Experimental simulation of the fractured spine segment relocation procedure, Wyd. Politechniki Łódzkiej i Polish Society of Biomechanics, Łódź 2014, str. 47-48.
 • Mianowski K., Kaczmarek W.: The Stand to Keep and Actual Inspection of Natural Form of Crew of Space Ship, Mat. Konferencyjne I Warsztatów Robotyka w Astronautyce i Aeronautyce, Warszawa, 2012 wyd. CBK PAN, str. 47.
 • Dąbrowska A., Cieślik P., Kwiatkowski K., Mianowski K.: Experimental simulation of the fractured spine segment relocation procedure, Wyd. Politechniki Łódzkiej i Polish Society of Biomechanics, Łódź 2014, str. 47-48.
 • Zielińska T., Mianowski K.: Selected Design Problems in Walking Robots, Proc. Eucomes 2010.
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie chwytaka wielopalczastego z podatnością do obsługi specjalnych procesów manipulacji, Mat. XIV Konferencji Naukowo-Technicznej Automatyzacja – Nowości i perspektywy, Automation, 2010, Pomiary- Automatyka- Robotyka, PAR nr 2, 2010, str. 519-526.
 • Mianowski K., Hirth J., Berns K.: Designing Arms and Hands for the Humanoid robot ROMAN, Proc. ICMERA 2010 IEEE Int. Conference on Mechanical Engineer, Robotics and Aerospace, IEEE Cat. No CFP1057L-ART, ISBN: 978-1-4244-8868-1, Printed in Chengdu, China, pp. 63-67.
 • Mianowski K., Arczewski K.: Dynamic Model of Parallel Manipulator with Decoupled Kinematics by Means of Lagrange Multiplyiers, Multibody Dynamics, OW Politechniki Warszawskiej, 2009.
 • Mianowski K.: Evolution of Special Surgical Manipulator for Assisting Surgery of Tissue Parts of Human Body, Multibody Dynamics, OW Politechniki Warszawskiej, 2009.
 • Mianowski K.: O konstrukcji chwytaka specjalnego przeznaczonego dla robota usługowego, mat. CD Kraj. Konf. AUTOMATION, Wyd. PIAP, Warszawa 2007, stron 8.
 • Mianowski K., Schmitz N., Berns K.: Mechatronics of Humanoid Robot ROMAN, Proc. Int. Conf. RoMoCo’07, Springer, 2007, pp. 341-348.
 • Mianowski. K.: Singularity Analysis of Parallel Manipulator POLMAN 3x2 with six Degrees of Freedom, CD Proc. 12th World IFToMM Congress, Besancon 2007, stron 8.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Mechanical design of a new type of surgical manipulator, Proc. Of the 5th Int. PhD 2007 Conference on Mechanical Engineering, Pilsen, Czech, 2007, str. 8.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Projekt manipulatora nowego typu o wysokich właściwościach funkcjonalnych, mat. Konferencji Doktorantów Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.
 • Witkowski M., Mianowski K.: Projekt wstępny manipulatora nośnego nowego typu dla robota do chirurgii narządów wewnętrznych, mat. Miedzynarodowej Konf. Medical Robotics, BioMedTech Silesia 2007, pod red. Z. Nawrata.
 • Dąbrowska-Tkaczyk A., Mianowski K., Grygoruk R., Pędzisz R., Skalski K.: Założenia badawcze i konstrukcja stanowiska do badania modeli stawu biodrowego czlowieka, mat. XXIII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów-Przemyśl, 2007, str. 111-125.
 • Mianowski K., Schmitz N., Berns K.: Improvements of the Performances of Humanoid Robot ROMAN, Proc. 13th IEEE IFAC Int. Conf. on Methods and Models in Automation and Robotics, Szczecin, 2007, pp. 935-940.
 • Mianowski K.: Modele manipulatorów do celów dydaktycznych ITLiMS PW, mat. Kraj. Konf. AUTOMATION 2006, Wyd. PIAP, str. 212-225.
 • Mianowski K., Zielińska T.: Parallel manipulator POLMAN with isotropic properties dedicated for fast manipulation, Proc. 2nd IEEE Conf. on Robotics, Bangkok, Thailand, 2006, pp. 363-368,
 • Mianowski K.: Nowe rozwiązanie manipulatora równoległego typu POLMAN do wspomagania operacji chirurgicznych, mat. Kraj. Konf. AUTOMATION 2006, Wyd. PIAP, str. 486-497.
 • Berns K., Hillebrand C., Mianowski K.: The Mechatronic Design of a Human-like Robot Head, Proc. RoManSy 2006, Springer Verlag, pp. 263-270.
 • Mianowski K.: WUT-IAAM robots for modern technologies and for medical applications, Proc. 1st WUT-KIST Symposium, Seoul, Korea, 2006, pp. 1-9.
 • Mianowski K.: Application of RNT Robot to Selected Machining Processes, Proc. III Int. Conf. On Advances in Production Engineering, Warsaw 2004,
 • Mianowski K.: On the Designing and Building of Very Cheap Models of Robots for Educational Purposes, Proc. 7th Symposium SyRoCo’03, Wrocław Univ. of Technology, 2003, pp. 661-666,
 • Mianowski K., Nawrat Z.: Perspectives of medical robotics evolution in Poland in the beginning of twenty first century, proc. MMAR’02, Szczecin 2002,
 • Mianowski K.: On Some Properties of POLMAN-3L Parallel Manipulator to the Use as a 3-D Measuring System for Industrial/Educational Applications, Proc. of the WORKSHOP on Fundamental Issues and Future Research Directions for Parallel Mechanisms and Manipulators, Quebec City, Canada, 2002,
 • Mianowski K.: On Some Aspects of Kinematic Properties of Parallel Manipulators Destined for Some New Applications, Proc. Int. Conf. RoMoCo’02, Bukowy Dworek 2002, pp. 343-350,
 • Mianowski K.: Dynamically Decoupled Parallel Manipulator With Six Degrees of Freedom for Fast Assembly, Proc. Int. Conf. ISOM’2002, Chemnitz, 2002, pp. 274-280,
Scripts
 • Mianowski K.: Manipulatory równoległe, skrypt do przedmiotu, pdf, Warszawa 2011, wyd. pdf.
 • Mianowski K., Kaczmarek W., Kamiński G., Rosołek R., Stańczuk M.: Stanowisko do rehabilitacji kręgosłupa, Medical Robotics Reports, 2014, Vol. 3, str. 25-31.

Patents

 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Ramię manipulatora, patent nr 140.154.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Manipulator równoległy, pat. nr PL 180484 B1, Warszawa, 1996.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Zespół dwusiłownikowy napędu równoległego, pat. nr 159431 z dn. 25.04.1989.
 • Mianowski K., Nazarczuk K.: Ramię robota, pat. nr 159514.
 • Nazarczuk K., Mianowski K.: Manipulator, pat. nr PL174940, Warszawa 1994.
 • Kaczmarek W., Mianowski K., Stańczuk M., Kamiński G., Rosołek R.: Urządzenie do korekcji kręgosłupa i system pomiarowy, nr P408841.