Start » People »

Tomasz Barczak, M.Sc.

Scientific Degree

M. Sc.

Position

 • Technical Staff

Contact

Tel.: (+48) 22 234 15 48

E-mail: Tomasz.Barczak(at)pw.edu.pl

Nowy Lotniczy Building, room 022

Office Hours
 
tbarczak

Scientific interests

 • Parallel manipulators

Courses taught

Selected Publications

 • Barczak Tomasz, Mianowski Krzysztof: Badania wstępne sterowania dla równoległego manipulatora sferycznego typu 5R, w: 25th International Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems. Modern Trends in Theory of Machines and Mechatronic Systems / Kochanek A., Kądziołka T., Kowalski S. ( red. ), 2016, ISBN 978-83-936009-3-9, ss. 3-5.
 • Rafał Dalewski, Konrad Gumowski, Tomasz Barczak, Jan Godek: A Family of MAV Drives Investigation. Przegląd Mechaniczny. Nr 10/2015 PL ISSN 0033-2259, Warszawa 2015.
 • Rafał Dalewski, Konrad Gumowski, Tomasz Barczak, Jan Godek: Experimental and numerical MAV propulsion system design and performance testing. Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF’15) Budapest, Hungary September 1-4, 2015.
 • Tomasz Barczak, Maksymilian Szumowski, Krzysztof Mianowski: Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej. Wystąpienie na sesji plakatowej. Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej 14-16 października 2015 Warszawie.
 • Lech Adamczak, Marta Chmiel, Tomasz Florowski, Dorota Pietrzak, Marcin Witkowski, Tomasz Barczak: A Potential Use of 3-D Scanning to Evaluate the Chemical Composition of Pork Meat. Journal of Food Science (Impact Factor: 1.79). 05/2015; 80(7). DOI: 10.1111/1750-3841.12913.
 • Barczak T.,Szumowski.M., Mianowski K, Projekt zadajnika i redundantnego manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej,Materiały konferencji Krajowa Konferencja Robotyki Kudowa Zdrój 2-6 lipca 2014, 10 stron.
 • Barczak T., Mianowski K.: Projekt zadajnika i manipulatora sferycznego przeznaczonego do chirurgii laparoskopowej, Materiały konferencji Krajowa Konferencja Robotyki, Śieradów-Zdrój, 12-16 wrzesień 2012, 10 stron.
 • Barczak T., Mianowski K.: Projekt manipulatora zadająco-wykonawczego przeznaczonego do operacji chirurgicznych, Materiały konferencji Techniki Komputerowe w Inżynierii, Słok k. Bełchatowa, 18-21 października 2011, 2 strony.
 • Barczak T., Mianowski K.: Project of the assigning/executive manipulator to surgery, Referat na Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców w Warszawie, publikacja w Challenges of Modern Technology. Vol.2(No 3) (2011):20-24. 
 • W. Regulski, K. Gumowski, Ł. Łaniewski‐Wołłk, J. Skibiński and T. Barczak: VISCOUS FLOWS ACROSS CERAMIC FOAMS – A NUMERICAL AND EXPERIMANTAL STUDY, XX Fluid Mechanics Conference KKMP2012, Gliwice, 17-20 September 2012.
 • W. Regulski, K. Gumowski, Ł. Łaniewski‐Wołłk, J. Skibiński and T. Barczak.: Viscous flow in ceramic foams – a numerical comparison of CTreconstructed real structures and their idealized computer models. ECCOMAS Young Investigators conference, Aveiro, 24-27 April 2012.

Patents

 • Barczak Tomasz, Głowacki Dominik, Rodzewicz Mirosław, Figat Marcin, Goetzendorf-Grabowski Tomasz, Szczepanik Tomasz: Zespół ratowniczy do wiropłatów, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Numer zgłoszenia: P.419467, Data zgłoszenia: 15-11-2016