Start » People »

Paweł Malczyk, D.Sc.

Scientific degree

D.Sc, Ph.D., M.Eng.

Position

Associate Professor

Contact

Tel.: (+48) 22 234 75 13
E-mail: Pawel.Malczyk(at)pw.edu.pl

'Nowy Lotniczy' Building, room 230

Office hours
 
pmalczyk

Scientific interests

 • Dynamics of complex multibody systems
 • Control theory and optimization methods
 • High performance and parallel computing
 • Embedded systems and real-time operating systems

Courses taught

Selected publications

Journals
Conference proceedings
 • Malczyk P., Frączek J., González F, Cuadrado J.: Index-3 Divide And Conquer Algorithm For Efficient Multibody Dynamics Simulations. In the Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics 2017, Prague, Czech Republic, 2017.
 • Chadaj, K., Malczyk, P., Frączek, J. The performance of the Hamiltonian divide and conquer algorithm on parallel architectures. In Proceedings of The Fourth Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2016, Montreal, Canada, May 29–June 2, 2016.
 • Malczyk, P., Chadaj, K., Frączek, J. Parallel Hamiltonian Formulation For Forward Dynamics Of Free-Flying Manipulators. In Proceedings of the 3rd Conference on Aerospace Robotics 17-18 November 2015, Warsaw, Poland.
 • Chadaj, K., Malczyk, P., Frączek, J. Efficient parallel formulation for dynamics simulation of large articulated robotic systems. In Proceedings of the 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 24-27 August, 2015, Międzyzdroje, Poland.
 • Chadaj, K., Malczyk, P., Frączek, J. Parallel recursive Hamiltonian formulation for constrained multibody system dynamics. In Proceedings of the ECCOMAS Multibody Dynamics 2015 Thematic Conference, Barcelona, Spain, 2015.
 • Malczyk, P., Chadaj, K., Frączek, J. A Parallel Algorithm For Multi-rigid Body System Dynamics Based On The Hamilton’s Canonical Equations. Proceedings of The Third Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2014, Busan, Korea, June 30–July 3, 2014.
 • K. Chadaj, P. Malczyk, J. Frączek. Analiza dynamiki układów wieloczłonowych z zastosowaniem algorytmów równoległych we współrzędnych Hamiltona. (rozszerzone streszczenie) Materiały XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych, 21-24 września 2014 r., Piechowice.
 • P. Malczyk, K. Chadaj, J. Frączek. Efficient formulation for open loop multibody system dynamics based on Hamilton’s canonical equations. In Proceedings of the 12th CONFERENCE on Dynamical Systems - Theory and Applications, Łódź, December 2-5, 2013.
 • Mukherjee, R., Malczyk, P. Efficient Approach For Constraint Enforcement In Constrained Multibody System Dynamics, In Proceedings of the ASME 2013 IDETC/CIE Conferences, International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control, Portland, Oregon, USA 2013.
 • Mukherjee, R., Malczyk, P. Parallel Algorithm For Modeling Multi-Rigid Body System Dynamics With Nonholonomic Constraints, In Proceedings of the ASME 2013 IDETC/CIE Conferences, International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control, Portland, Oregon, USA 2013.
 • Mukherjee, R., Malczyk, P. A Generalized, Optimal Complexity, Parallel Algorithm For Modeling Nonholonomic Constraints in Multi-rigid Body System Dynamics. Proceedings of the ECCOMAS Multibody Dynamics 2013 Thematic Conference, ISBN 978-953-7738-22-8, Zagreb, Croatia, 2013.
 • Malczyk, P., Frączek, J.: Molecular dynamics simulation of simple polymer chain using parallel multibody algorithm based on augmented Lagrangian method. Proceedings of The Second Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2012, Stuttgart, Germany, May 29–June 1, 2012
 • Malczyk, P., Frączek, J.: Parallel efficiency of Lagrange multipliers based divide and conquer algorithm for dynamics of multibody systems. In Proceedings of the ASME 2011 IDETC/CIE Conferences, 8th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control, Washington DC, USA 2011.
 • Malczyk, P., Frączek, J., Tomulik, P.: A parallel algorithm for constrained multibody system dynamics based on augmented Lagrangian method with projections. In Proceedings of the ECCOMAS Multibody Dynamics 2011 Thematic Conference, ISBN 978-2-8052-0116-5, Brussels, Belgium, 2011.
 • Malczyk P., Frączek J., Cuadrado J., Parallel Index-3 Formulation for Real-Time Multibody Dynamics Simulations, The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2010, Lappeenranta, Finland, 25-27 May 2010.
 • Malczyk P., Frączek J., Lagrange Multipliers Based Divide and Conquer Algorithm for Dynamics of General Multibody Systems, ECCOMAS Thematic Conference, Multibody Dynamics 2009, 29 June - 2 July 2009 - Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland;
 • Malczyk P., Frączek J., Cluster Computing of Mechanisms Dynamics using Recursive Formulation, Proceedings of the 12th World Congress in Mechanism and Machine Science (CD-ROM), June 17-21, Besançon, FRANCE;
 • Malczyk P., Frączek J.: The Performance Comparisons of Different Approaches for Forward Dynamics of Mechanisms. Proceedings (CDROM) of Multibody Dynamics 2007, Advances in Computational Multibody Dynamics, ECCOMAS Thematic Conference, Milan, 25-28 June 2007.
Book chapters
 • Malczyk P., Frączek J., Ocena efektywności obliczeń równoległych w modelowaniu mechanizmów z wykorzystaniem pakietów komercyjnych, s. 231-238. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Józefa Wojnarowskiego i Iwony Adamiec-Wójcik "Teoria Maszyn i Mechanizmów", Wydawnictwo Akademii Techniczno Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008.
 • Malczyk P., Frączek J.: Analiza dynamiczna złożonych zamkniętych łańcuchów kinematycznych. Postępy robotyki. Sterowanie, percepcja i komunikacja, red. K. Tchoń, WKiŁ, Warszawa 2006, pp.47-57
 • Malczyk P., Frączek J.: Zastosowanie metod rekursywnych do analizy dynamicznej mechanizmów przestrzennych. Teoria Maszyn i Mechanizmów, red. J. Wojnarowski i M. Galicki, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, pp. 125-130.