Miernictwo dynamiczne

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Laboratorium  
Dr Marcin Pękal (koordynator przedmiotu)

Dr Marcin Pękal

Dr Marek Surowiec

 
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-MSP-1015

Przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia magisterskie, sem. III

W - 1, L - 1

ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość elektrotechniki i elektroniki w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Znajomość podstaw automatyki i sterowania, oraz miernictwa i technik eksperymentu w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.

Cele przedmiotu

 • Nauczenie zasad wykonywania pomiarów wielkości zmiennych w czasie, dynamicznych właściwości aparatury pomiarowej oraz problematyki pomiarów w dziedzinie robotyki.
 • Nauczenie sposobu identyfikacji parametrów dynamicznych wybranych obiektów w warunkach laboratoryjnych.
 • Przygotowanie do korzystania z profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego w zakresie miernictwa dynamicznego.

Literatura

 1. W. Jakubiec, S. Zator, P. Majda. Metrologia, PWE, Warszawa, 2018
 2. S. Tumański. Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2016
 3. M. W. Szelerski. Automatyka przemysłowa w praktyce. Projektowanie, modernizacja i naprawa. KaBe, Krosno, 2016
 4. J. Zakrzewski, M. Kampik. Sensory i przetworniki pomiarowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013
 5. A. S. Morris, R. Langari. Measurement and Instrumentation: Theory and Application, Elsevier Inc., 2012
 6. A. Gajek, Z. Juda. Czujniki, WKŁ, Warszawa, 2011
 7. J. Honczarenko. Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, WNT, Warszawa, 2010
 8. Ewaluacja danych pomiarowych — Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru, JCGM 100:2008, GUM, 2010
 9. J. Zakrzewski. Czujniki i przetworniki pomiarowe. Podręcznik problemowy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004
 10. S. Adamczak, W. Makieła. Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników. Ćwiczenia praktyczne, WNT, Warszawa, 2010
 11. M. Turkowski. Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe, OWPW, Warszawa, 2002.
 12. R. Boroń i inni. Laboratorium podstaw miernictwa, Gliwice 1991
 13. P. H. Sydenham (red.). Podręcznik metrologii. Tom II. Podstawy praktyczne; WKŁ, Warszawa, 1990
 14. P. H. Sydenham (red.). Podręcznik metrologii. Tom I. Podstawy teoretyczne; WKŁ, Warszawa, 1988
 15. R. Hagel, J. Zakrzewski. Miernictwo dynamiczne, WNT, Warszawa, 1984
 16. A. Morecki, K. Nazarczuk. Zarys miernictwa dynamicznego wielkości mechanicznych, część I, podstawy teoretyczne; Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1984