Programowanie w ROS

Charakterystyka przedmiotu

Laboratorium    
dr Łukasz Woliński    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-ARROB-MSP-3002

Przedmiot specjalnościowy (R)

Studia magisterskie, sem. III (RiA)

 L - 2

ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kinematyki manipulatorów.
 • Znajomość programowania w Pythonie.

Cele przedmiotu

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów komunikacji w ROS 2 oraz wizualizacji robotów w RViz.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu modelowania manipulatorów w ROS 2.

Program przedmiotu

 • Wprowadzenie do mechanizmów komunikacji w ROS 2
 • Modelowanie i wizualizacja robota
 • Kinematyka prosta i odwrotna robota szeregowego
 • Interpolacja ruchu robota

Zalecane lektury

 • https://docs.ros.org/en/humble/index.html
 • https://index.ros.org/
 • S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette, W. Woodall, “Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild,” Science Robotics vol. 7, May 2022
 • S. Macenski, A. Soragna, M. Carroll, Z. Ge, “Impact of ROS 2 Node Composition in Robotic Systems”, IEEE Robotics and Autonomous Letters (RA-L), 2023

Materiały do pobrania