Programowanie w ROS

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia i laboratorium  
dr Łukasz Woliński dr Łukasz Woliński  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS
1130-ARROB-MSP-3002 Studia magisterskie, semestr III (RiA)  L - 2, ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kinematyki i dynamiki manipulatorów.
 • Znajomość programowania w Pythonie lub C++.

Cele przedmiotu

 • Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu planowania trajektorii, kinematyki prostej i odwrotnej manipulatorów.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu programowania robotów.

Program przedmiotu

 • Modelowanie i wizualizacja robota
 • Interpolacja ruchu robota
 • Kinematyka robota
 • Symulacja robotów
 • Sprawdziany (wejściówki)

Zalecane lektury

 • Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M., Robot Modeling and Control, Wiley (2020).
 • www.robotyka.ia.pw.edu.pl
 • https://index.ros.org/doc/ros2/

Materiały do pobrania