Teoria maszyn i mechanizmów

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia  
Dr hab. Marek Wojtyra

Dr hab. Marek Wojtyra

Dr Paweł Maciąg

 
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-00000-ISP-4021

Przedmiot kierunkowy (RiA, MiPM)

Studia inżynierskie, semestr IV (RiA)

Studia inżynierskie semestr VI (MiPM)

W - 1, C - 1, ECTS - 3

Materiały do pobrania

Wymagania przedmiotu

 • Znajomość algebry, geometrii, analizy matematycznej w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Znajomość mechaniki w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.

Cele przedmiotu

 • Prezentacja podstawowych pojęć i zagadnień z dziedziny teorii maszyn i mechanizmów.
 • Nauczenie metod analizy kinematycznej mechanizmów i maszyn.
 • Nauczenie metod analizy dynamicznej mechanizmów i maszyn.
 • Omówienie zagadnień wyważania mechanizmów.
 • Przedstawienie nowoczesnych systemów obliczeniowych wykorzystywanych w teorii maszyn i mechanizmów.

Zawartość przedmiotu

 • Struktura mechanizmów płaskich i przestrzennych: pojęcia wstępne, pary kinematyczne, otwarte i zamknięte łańcuchy kinematyczne, mechanizmy, schematy kinematyczne.
 • Metody macierzowe kinematyki mechanizmów: zapis macierzowy, rodzaje współrzędnych, współrzędne członu, transformacje współrzędnych.
 • Zadania kinematyki: zadania o położeniach, prędkościach i przyspieszeniach, algorytmy ogólne rozwiązywania zadań.
 • Sprawdzian z pierwszej części materiału.
 • Statyka mechanizmów: równowaga statyczna, zasada mocy chwilowych, wyważenie statyczne mechanizmów płaskich.
 • Kinetostatyka mechanizmów: siły bezwładności, reakcje w parach kinematycznych, równowaga kinetostatyczna członu i mechanizmu.
 • Dynamika mechanizmów w zapisie macierzowym: wyważanie układów wirujących, zadania proste i odwrotne dynamiki.
 • Tarcie: różne modele tarcia, wpływ tarcia na własności dynamiczne maszyn.
 • Sprawdzian z drugiej części materiału.

 Zalecane lektury

Materiały do pobrania