Sieci komputerowe

Charakterystyka przedmiotu

Wykład    
Dr hab. Paweł Malczyk
Mgr Paweł Tomulik
   
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-ARROB-MSP-2018

Przedmiot specjalnościowy obowiązkowy (RiA, R)

Przedmiot specjalnościowy fakultatywny (MiPM)

Studia magisterskie, sem. II (RiA)
 

W - 1,L - 1,

ECTS - 3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Brak specjalny wymagań — przedmiot dostępny dla wszystkich studentów wyższych uczelni technicznych.

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie elementarnej wiedzy n/t budowy, działania oraz użytkowania sieci komputerowych. Przedmiot omawia istotę działania sieci lokalnych LAN oraz techniki stosowane w sieciach rozległych WAN. Student nabywa podstawową wiedzę teoretyczną, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w sieciach komputerowych oraz umiejętności praktyczne w zakresie przyłączania, konfiguracji i diagnostyki niektórych urządzeń sieciowych. Omawiane są ważniejsze protokoły i aplikacje sieciowe. Materiał obejmuje również sposoby zapobiegania niektórym zagrożeniom występującym w sieciach komputerowych.

Program przedmiotu

 • Temat 1: Rys historyczny - pierwsze sieci komputerowe XX wieku i powstanie Internetu. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu fizycznych podstaw transmisji sygnałów i organizacji danych. Klasyfikacja sieci komputerowych, topologie sieci, idea standardów LAN/MAN/WAN
 • Temat 2: Media transmisyjne, zasady działania, właściwości, klasyfikacja. Zjawiska szkodliwew mediach transmisyjnych i metody ich redukcji. Okablowanie strukturalne.
 • Temat 3: Stosy protokołów i modele warstwowe – przegląd modelu odniesienia OSI/ISO.
 • Temat 4: Warstwa Fizyczna i Łącza Danych w sieciach komputerowych. Przegląd popularnych standardów sieci LAN (w tym IEEE 802.3 oraz IEEE 802.11). Metody transmisji, adresowanie w sieciach LAN, integralność danych, algorytmy dostępu do medium.
 • Temat 5: Wprowadzenie do TCP/IP. Warstwa sieci (IP) w sieciach TCP/IP. Wybrane protokoły Internetu (IP, ARP, ICMP), adresowanie w sieciach IP, forwarding, routing, NAT, niektóre usługi i programy narzędziowe związane z warstwą IP.
 • Temat 6: Warstwa transportu w TCP/IP. Protokoły TCP/UDP, TLS i bezpieczeństwo transportu, wybrane narzędzia software’owe związane z warstwą transportu.
 • Temat 7: Warstwa aplikacji TCP/IP. Usługi działające nieodzowne do działania sieci i Internetu (w tym DHCP, DNS), przegląd wybranych programów narzędziowych i systemów sieciowych.

Zalecane lektury

 • Andrew Blank. Podstawy TCP/IP. MIKOM, 2005
 • Robert Breyer, Sean Rileyi. Switched, Fast i Gigabit Ethernet. Helion, 2000
 • Douglas E. Comer. Sieci Komputerowe TCP/IP. Zasady, protokoły i architektura. WNT, 1998.
 • Mark A. Miller. INTERNETWORKING. A Guide to Network Communications. M&T 1991
 • Mark A. Miller. Sieci TCP/IP. Wykrywanie i usuwanie problemów. Read Me, 1999.
 • Krzysztof Nowicki, Józef Woźniak. Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN. Oficyna PW, 2002.
 • Rafał Pawlak. Okablowanie strukturalne sieci. Helion, 2008.
 • Mark Sportack. Sieci komputerowe. Helion, 2004.

Materiały do pobrania