Roboty mobilne

Charakterystyka przedmiotu

Wykład    
Dr Andrzej Chmielniak    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-00000-ISP-0017

Przedmiot specjalnościowy (RiA, R)

Studia inżynierskie, semestr VI

W - 2, L - 2,

ECTS - 4

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Brak specjalny wymagań — przedmiot dostępny dla wszystkich studentów wyższych uczelni technicznych.

Cele przedmiotu

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy dotyczącej robotów mobilnych oraz zasygnalizowania szerokiego spektrum problemów, na jakie może się natknąć projektant, programista i użytkownik robota mobilnego.

Program przedmiotu

 • Kinematyka mobilnych robotów kołowych: budowa, kinematyka napędów.
 • Problemy samolokalizacji.
 • Rozpoznawanie otoczenia za pomocą czujników.
 • Reprezentacja otoczenia.
 • Algorytmy planowania ścieżki.
 • Śledzenie trajektorii.
 • Zagadnienia dynamiki.
 • Wyposażenie dodatkowe robotów.
 • Przegląd konstrukcji i zastosowań.
 • Maszyny kroczące: rozwiązania konstrukcyjne, zagadnienia kinematyki i dynamiki, metody planowania ruchu.
 • Aktualne kierunki badawcze w robotyce, nowoczesne konstrukcje.

Zalecane lektury

 • T. Zielińska, Maszyny kroczące: podstawy, projektowanie, sterowanie i wzorce biologiczne. PWN 2003.
 • K. Tchoń, Manipulatory i roboty mobilne: modele, planowanie ruchu, sterowanie. PLJ 2000.
 • J.-C. Latombe, Robot motion planning. Kluwer Academic Publ. 1991.

Materiały do pobrania