Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich

Charakterystyka przedmiotu

Wykłady Laboratoria  
Dr Marek Surowiec Dr Marek Surowiec  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-00000-ISP-3008

Przedmiot kierunkowy (RiA, MiPM)

Studia inżynierskie, sem. III

W - 1, L - 1

ECTS 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Znajomość mechaniki, algebry, analizy matematycznej i technik komputerowych w zakresie wykładanym na pierwszym roku studiów.

Cele przedmiotu

Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zagadnień obliczeniowych za pomocą nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego.

Program przedmiotu

Wykład

 • Przegląd programów inżynierskich na Wydziale MEiL.
 • Metody numeryczne rozwiązywania układów równań liniowych i ich zastosowana w obliczeniach statyki konstrukcji (MES).
 • Metody numeryczne rozwiązywania układów równań nieliniowych i ich zastosowania w analizie kinematycznej mechanizmów.
 • Metody numeryczne rozwiązywania układów równań różniczkowych i ich zastosowania w obliczeniach dynamiki mechanizmów.
 • Metody optymalizacji i ich zastosowania w projektowaniu urządzeń technicznych.
 • Metody modelowania i symulacji złożonych obiektów technicznych oraz ich zstosowania w analizie układów sterowania.

Laboratorium

Nauka podstaw obsługi pakietu MATLAB i rozwiązywanie prostych problemów technicznych z następujących dziedzin:

 • statyki konstrukcji,
 • kinematyki mechanizmów,
 • dynamiki mechanizmów,
 • optymalizacji wymiarowej konstrukcji,
 • sterowania układami dynamicznymi.

Zalecane lektury

 • Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w MATLAB, 1998.
 • Mrozek B., Mrozek Z., MATLAB 6, 2001.
 • Stachurski M., Metody numeryczne w programie MATLAB, 2003.
 • Zalewski A., Cegieła R., MATLAB - obliczenia numeryczne i ich zastosowania, 2003.
 • Duffy D.G., Advanced engineering mathematics with MATLAB, 2003.
 • Fausett L.V., Numerical methods. Algorithms and Applications, 2003.
 • Klee H., Simulation of dynamic systems with MATLAB and Simulink, 2007.
 • Magrab E.B. et al., An Engineer’s Guide to MATLAB, 2000.

Materiały do pobrania