Układy automatyki cyfrowej

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Laboratorium Projkt
Dr Andrzej Chmielniak (koordynator przedmiotu) Dr Andrzej Chmielniak Dr Andrzej Chmielniak
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-MSP-1031

przedmiot obowiązkowy dla kierunku (RiA), specjalność (R)

Studia inżynierskie, sem. VI (RiA)

W-1, L-1, P-1

ECTS-3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • 1. Znajomość zagadnień z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej w zakresie osiąganym na wcześniejszych latach studiów.
 • 2. Znajomość zagadnień programowania w zakresie osiąganym na wcześniejszych latach studiów.

Cele przedmiotu

 • 1. Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu automatyki cyfrowej.
 • 2. Pozyskanie wiedzy i umiejętności projektowania układów automatyki cyfrowej
 • 3. Zdobycie umiejętności programowania mikrokontrolerów oraz sterowników PLC.

Program przedmiotu

Wkłady

 • 1. Układy kombinacyjne - minimalizacja
 • 2. Układy sekwencyjne – sposoby modelowania
 • 3. Projektowanie układów sekwencyjnych synchronicznych
 • 4. Projektowanie układów sekwencyjnych asynchronicznych
 • 5. Sprawdzian zaliczeniowy

Laboratoria

 • 1. Zajęcia wprowadzające – podstawy programowania sterowników PLC
 • 2. Układ sterowania bramą dwuskrzydłową z wykorzystaniem PLC
 • 3. Układ sterowania sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z użyciem PLC
 • 4. Układ sterowania ruchem silnika krokowego z użyciem PLC
 • 5. Układ sterowania pneumatycznym robotem kartezjańskim z użyciem PLC
 • 6. Układ sterowania przenośnikiem taśmowym za pomocą PLC
 • 7. Stanowisko regulacji poziomu cieczy w zbiorniku za pomocą PLC

Projekt

 • 1. Symulacyjna realizacja zminimalizowanego układu kombinacyjnego
 • 2. Symulacyjna realizacja zminimalizowanego układu synchronicznego
 • 3. Zminimalizowany układ sekwencyjny – realizacja na mikrokontrolerze
 • 4. Symulacyjna realizacja regulatora PID na mikrokontrolerze
 • 5. Symulacyjna realizacja układu sterowania windą na mikrokontrolerze
 • 6. Zaliczenie projektów

Zalecane lektury

 • 1. W. Traczyk, Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy. WNT 1986
 • 2. C. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych. PWN 2003
 • 3. T. Łuba, Synteza układów logicznych. WPW 2005
 • 4. Dokumentacje techniczne mikrokontrolerów
 • 5. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.
 • 6. Materiały na stronie http://tmr.meil.pw.edu.pl (zakładka Dla Studentów).

Materiały do pobrania