Konstruowanie robotów

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia Projekt
Dr Krzysztof Mianowski Dr Krzysztof Mianowski Dr Krzysztof Mianowski
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-AR000-MSP-2013

Przedmiot kierunkowy (RiA)

Studia magisterskie, sem. II
 

W - 1, C - 2, P - 1

ECTS - 5

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Mechanika, podstawy konstrukcji robotów

Cele przedmiotu

 • Nauczenie sposobu formułowania i kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota.
 • Projekt zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego.
 • Wykonanie projektu konstrukcyjnego robota technologicznego.

Program przedmiotu

 • Omówienie zasad konstruowania manipulatorów robotów przemysłowych.
 • Zasady doboru i kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota – omówienie wpływu podstawowych parametrów technicznych na jakość obsługiwanych procesów.
 • Zasady doboru parametrów robota dla określonych typów obsługiwanych zadań technologicznych i transportowych.
 • Zasady zintegrowanego konstruowania układów sterowania silnikami z uwzględnieniem właściwości układów mechanicznych wraz z układami pomiarowymi, przekładniowymi i transmisyjnymi.
 • Sposoby formułowania zadań dla robota technologicznego i związane z nimi założenia dotyczące konstrukcji robota technologicznego.

Zalecane lektury

 • Morecki A.: Podstawy robotyki, teoria i elementy manipulatorów i robotów, WNT, Warszawa 1993, wyd. II 1999,
 • Honczarenko J,: Roboty przemysłowe, elementy i zastosowanie, WNT, Warszawa 1996.
Dodatkowe literatura
 • Katalogi łożysk, silników, przekładni, elementów złącznych, normy materiałowe.

Materiały do pobrania