Miernictwo i techniki eksperymentu

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia  
Prof. Janusz Frączek Dr Marek Surowiec  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

NK351, przedmiot kierunkowy (AiR, MiBM, E)

1130-00000-ISP-4012

Studia inżynierskie, semestr IV W - 1, C - 1, ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Przedmiot wymaga znajomości analizy I oraz analizy II w zakresie całkowania funkcji wielu zmiennych.

Cele przedmiotu

Przygotowanie studenta do opracowania wyników prostych pomiarów i eksperymentów.

Program przedmiotu

 • Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa - zmienna losowa jedno i wielowymiarowa, rozkłady zmiennej, dystrybuanta. współczynnik korelacji, przykłady techniczne.
 • Charakterystyki zmiennej losowej.
 • Twierdzenia graniczne.
 • Podstawowe pojęcia statystyki, zasady konstrukcji estymatorów.
 • Hipotezy statystyczne.
 • Testowanie hipotez.
 • Błędy i niepewności pomiarów.
 • Opracowanie wyników prac doświadczalnych i planowania eksperymentów – przykłady zastosowań dedykowanych pakietów obliczeniowych.

 Zalecane lektury i programy

 • Oderfeld J.: Matematyczne podstawy prac doświadczalnych, WPW, 1980.
 • Plucińska A.: Rachunek prawdopodobieństwa, WNT 2000.
 • Bobrowski D.: Probabilistyka w zastosowaniach technicznych. WNT 1986.
 • Pakiety komputerowe: MATLAB, Statistica, LabView

Materiały do pobrania