Laboratorium pomiarów automatyki i sterowania I - materiały

 

Opis przedmiotu

Ogłoszenia

  • Pojawiły się ostateczne oceny z przedmiotu.
  • Najnowsza lista z wynikami zawiera wstępne oceny formujące oraz podsumowujące wystawione tam, gdzie było to możliwe.
  • Na zajęcia o nazwie "Zaliczanie" zapraszamy wyłącznie osoby, które chcą coś jeszcze zaliczyć lub poprawić (w tym drugim przypadku proszę pamiętać o pkt. 11 z regulaminu przedmiotu). Aby otrzymać pozytywną ocenę formującą należy mieć pozytywną ocenę ze sprawdzianu ORAZ sprawozdania (nie wystarczy pozytywna średnią z tych ocen, patrz pkt. 5 z regulaminu, jest tam koniunkcja a nie alternatywa).
  • UWAGA: dzisiejsze zajęcia (03.06.2022 r.) odbędą się w sali NL228
  • Pojawił się harmonogram. Pod spisem dat mają Państwo "legendę" ze szczegółowymi informacjami. Poza tym, w sekcji Wyniki pojawiła się lista, z której mogą sobie Państwo przypomnieć, do którego zespołu się Państwo zapisali

Harmonogram zajęć (może ulec zmianie)

application/pdf harmonogram_LPAS1_22L (174,04 kB, 6/04/2022 14:53)

Wyniki

application/pdf studenci_1130-AR000-ISP-4020_2022L (116,85 kB, 22/06/2022 22:10)

Materiały do pobrania

Szablony sprawozdania
application/msword LPAS1 Protokol grupowy (34,50 kB, 17/02/2022 19:54)
application/msword LPAS1 Protokol indywidualny (30,50 kB, 17/02/2022 19:55)
Wiadomości wstępne, zasady BHP obowiązujące w laboratorium
application/pdf Wprowadzenie i BHP (5,43 MB, 23/02/2022 09:41)
Ćw. 1. Wprowadzenie do systemu kontrolno-pomiarowego LabVIEW.
Ćw. 2. Podstawy zastosowania systemu LabVIEW w akwizycji i przetwarzaniu danych pomiarowych.
Ćw. 3. Obsługa wybranych czujników oraz magistral komunikacyjnych z wykorzystaniem LabVIEW.
Ćw. 4. Analiza kinematyczna układu o dwóch stopniach swobody.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet wahadlo-clean.xlsx (1,58 MB, 3/06/2022 13:22)
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet wahadlo-clean.ods (1,44 MB, 3/06/2022 13:21)
Ćw. 5. Laboratoryjny układ regulacji poziomu i temperatury cieczy.
Ćw. 6. Badania symulacyjne układu napędowego z silnikiem prądu stałego.
Ćw. 7. Modelowanie układu fizycznego z regulatorem dwupołożeniowym.
Ćw. 8. Dobór nastaw regulatora w komputerowym modelu układu regulacji.
Ćw. 9. Badanie charakterystyk częstotliwościowych i przebiegów nieustalonych podstawowych członów automatyki.
Ćw. 10. Wyznaczanie charakterystyki amplitudowo-fazowej obiektu na podstawie odpowiedzi skokowej.
Ćw. 11. Kamery.