Laboratorium pomiarów, automatyki i sterowania I - materiały

 

Opis przedmiotu

Ogłoszenia

  • [10.05.2024] Pojawiła się nowa wersja harmonogramu.
  • [23.02.2024] W sekcji "Wyniki" pojawiła się lista, na której można sprawdzić, do którego zespołu Państwo należą.
  • [07.02.2024] Pierwsze zajęcia odbędą się w sali NL236.

Harmonogram zajęć (może ulec zmianie)

application/pdf Harmonogram_LPAS1 (87,63 kB, 10/05/2024 09:33)

Wyniki

application/pdf studenci_1130-AR000-ISP-4020_2024L (182,02 kB, 17/05/2024 11:52)

Materiały do pobrania

Wiadomości wstępne, zasady BHP obowiązujące w laboratorium
application/pdf Wprowadzenie i BHP (1,59 MB, 16/02/2024 10:36)
Instrukcje laboratoryjne
Ćw. 1. Wprowadzenie do systemu kontrolno-pomiarowego LabVIEW.
Ćw. 2. Podstawy zastosowania systemu LabVIEW w akwizycji i przetwarzaniu danych pomiarowych.
Ćw. 3. Obsługa wybranych czujników oraz magistral komunikacyjnych z wykorzystaniem LabVIEW.
Ćw. 4. Analiza kinematyczna układu o dwóch stopniach swobody.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet wahadlo-clean.xlsx (1,58 MB, 3/06/2022 13:22)
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet wahadlo-clean.ods (1,44 MB, 3/06/2022 13:21)
Ćw. 5. Laboratoryjny układ regulacji poziomu i temperatury cieczy.
Ćw. 6. Badania symulacyjne układu napędowego z silnikiem prądu stałego.
Ćw. 7. Modelowanie układu fizycznego z regulatorem dwupołożeniowym.
Ćw. 8. Dobór nastaw regulatora w komputerowym modelu układu regulacji.
Ćw. 9. Badanie charakterystyk częstotliwościowych i przebiegów nieustalonych podstawowych członów automatyki.
Ćw. 10. Wyznaczanie charakterystyki amplitudowo-fazowej obiektu na podstawie odpowiedzi skokowej.
Ćw. 11. Podstawy pomiarów wizyjnych z wykorzystaniem środowiska AVS.
Materiały dodatkowe