Dynamika i sterowanie robotów – materiały

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu

Ocena jest wystawiana na podstawie wyników dwóch sprawdzianów cząstkowych (6 p. + 4 p.).

Skala ocen
Punkty  <5 >=5 >=6 >=7 >=8 >=9
Ocena 2 3 3.5 4 4.5 5

Wyniki sprawdzianów

application/pdf Oceny z DSR v2 (111,25 kB, 25/01/2023 15:49)

Treść wykładów

Jest tu sukcesywnie publikowana.

application/pdf DSR_0 – organizacja zajęć (592,82 kB, 12/10/2022 01:02)
application/pdf DSR_1_3 – trajektorie (1,35 MB, 22/11/2022 22:40)
application/zip Pliki-na-zajecia (redundantne) (12,39 kB, 12/10/2022 14:17)
application/pdf DSR_4_6 – redundantne (2,92 MB, 16/02/2023 13:27)
application/pdf DSR_7_9 – dynamika (4,54 MB, 23/11/2022 17:59)
application/pdf DSR_10 - dynamika pojedynczej osi (1,71 MB, 19/01/2023 01:21)
application/pdf DSR_11 - sterowanie pozycyjne (905,83 kB, 19/01/2023 01:21)
application/pdf DSR_12 - metoda wyliczanych momentów (1,93 MB, 19/01/2023 01:22)
application/pdf DSR_13 - nieliniowe metody (2,44 MB, 19/01/2023 01:22)

Materiały dodatkowe

application/pdf Zadania treningowe (trajektorie i dynamika) (152,57 kB, 16/12/2022 18:25)