Dynamika i sterowanie robotów – materiały

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu

Ocena jest wystawiana na podstawie wyników dwóch sprawdzianów cząstkowych (6 p. + 4 p.).

Skala ocen
Punkty  <5 >=5 >=6 >=7 >=8 >=9
Ocena 2 3 3.5 4 4.5 5

Wyniki sprawdzianów

application/pdf Oceny z DSR 2023-4 (123.41 kB, 2/02/2024 13:18)

Treść wykładów

application/pdf DSR_0 – organizacja zajęć (525.31 kB, 28/09/2023 23:15)
application/pdf DSR_1_3 – trajektorie (1.32 MB, 20/12/2023 12:44)
application/zip Pliki-na-zajecia (redundantne) (12.39 kB, 12/10/2022 14:17)
application/pdf DSR_4_6 – redundantne (3.05 MB, 29/11/2023 15:28)
application/pdf DSR_7_9 – dynamika (4.60 MB, 28/09/2023 23:17)
application/pdf DSR_10 - dynamika pojedynczej osi (1.71 MB, 19/01/2023 01:21)
application/pdf DSR_11 - sterowanie pozycyjne (905.83 kB, 19/01/2023 01:21)
application/pdf DSR_12 - metoda wyliczanych momentów (1.93 MB, 19/01/2023 01:22)
application/pdf DSR_13 - nieliniowe metody (3.46 MB, 17/01/2024 23:29)

Materiały dodatkowe

application/pdf DSR10notatki (12.15 MB, 21/01/2024 16:34)
application/pdf DSR11notatki (7.73 MB, 21/01/2024 16:34)
application/pdf DSR12notatki (4.28 MB, 21/01/2024 16:34)
application/pdf DSR13notatki (8.47 MB, 21/01/2024 16:35)