Metody obliczeinowe optymalizacji - materiały

Opis przedmiotu

Strona zawiera materiały dydaktyczne dot. kursu Metody obliczeniowe optymalizacji wykładanym w roku akademickim 2021/2022.

Ogłoszenia

  • [17.05.2022] Treści zadań domowych (seria nr 2) w poniższym pliku. Termin zwrotu rozwiązań mija 17.06.2022 r. (g. 23.59).
  • [01.04.2022] Ogłoszono treści zadań domowych (seria nr 1). Termin zwrotu mija 29.04.2022 r. (g. 23:59).
  • [19.02.2022] Pierwszy wykład obędzie się dnia 23.02.2021 r. w trybie stacjonarnym.

Rezultaty zaliczeń

...

Harmonogram zajęć

Patrz wykład organizacyjny nr 0.

Prace domowe

Seria I (termin nadsyłania upływa dn. 29.04.2022 r.)
application/pdf 01-Apr-2022_result (631,65 kB, 1/04/2022 12:03)
Seria II (termin nadsyłania: 17.06.2022 r.)
application/pdf 17-May-2022_result (1,00 MB, 17/05/2022 21:23)

Materiały do wykładów i ćwiczeń

L.p. Temat PDF
0 Wykład 0:
Sylabus i organizacja kursu
application/pdf wyklad0H (57,46 kB, 27/02/2022 23:22)
1 Wykład i ćwiczenie 1:
Wprowadzenie do metod optymalizacji
application/pdf wyklad1H (2,14 MB, 19/02/2022 22:15)
application/pdf cwiczenie1 (391,73 kB, 24/03/2021 11:41)
2 Wykład i ćwiczenie 2:
Zadanie optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń
application/pdf wyklad2H (3,70 MB, 24/03/2021 11:44)
application/pdf cwiczenie2 (123,91 kB, 12/04/2021 13:22)
3 Wykład i ćwiczenie 3:
Metody poszukiwania minimum w kierunku
application/pdf wyklad3H (1,11 MB, 22/04/2021 09:58)
application/pdf cwiczenie3 (47,73 kB, 22/04/2021 09:59)
4 Wykład i ćwiczenie 4:
Gradientowe metody optymalizacji bezwarunkowej
application/pdf wyklad4H (1003,77 kB, 19/05/2021 22:09)
application/pdf cwiczenie4 (30,27 kB, 19/05/2021 22:10)
5 Wykład i ćwiczenie 5:
Zadania optymalizacji z ograniczeniami
application/pdf wyklad5H (2,61 MB, 1/06/2021 22:35)
application/pdf cwiczenie5 (66,70 kB, 1/06/2021 22:39)
6 Wykład i ćwiczenie 6:
Praktyczne aspekty zadań optymalizacji
application/pdf wyklad6H (690,20 kB, 14/06/2021 10:51)

Materiały uzupełniające

application/pdf painless-conjugate-gradient (503,48 kB, 26/04/2020 20:50)
application/pdf KKT_theorem (330,22 kB, 1/06/2021 22:36)