Metody obliczeinowe optymalizacji - materiały

Opis przedmiotu

Strona zawiera materiały dydaktyczne dot. kursu Metody obliczeniowe optymalizacji wykładanym w roku akademickim 2023/2024.

Ogłoszenia

  • [03.04.2024] Sprawdzian nr 1 odbędzie się dn. 24.04., s. 325NL.
  • [19.02.2024] Pierwszy wykład obędzie się dnia 21.02.2024 r. w trybie stacjonarnym, s. 325NL.

Rezultaty zaliczeń

(patrz lista na kanale MS Teams)

Harmonogram zajęć

Patrz Wykład 0: Sylabus i organizacja kursu

Zadanie treningowe

application/pdf zadania treningowe 1 (626.67 kB, 3/04/2024 15:23)
application/pdf zadania treningowe 2 (1.23 MB, 20/05/2024 10:19)

Materiały do wykładów i ćwiczeń

L.p. Temat PDF
0 Wykład 0:
Sylabus i organizacja kursu
application/pdf wyklad0H (59.35 kB, 19/02/2024 12:43)
1 Wykład i ćwiczenie 1:
Wprowadzenie do metod optymalizacji
application/pdf wyklad1H (2.14 MB, 19/02/2024 12:46)
application/pdf cwiczenie1 (391.73 kB, 6/03/2024 14:11)
2 Wykład i ćwiczenie 2:
Zadanie optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń
application/pdf wyklad2H (4.06 MB, 6/03/2024 14:12)
application/pdf cwiczenie2 (122.21 kB, 12/03/2024 22:32)
3 Wykład i ćwiczenie 3:
Metody poszukiwania minimum funkcji w kierunku
application/pdf wyklad3H (1.11 MB, 2/04/2024 14:24)
application/pdf cwiczenie3 (47.73 kB, 3/04/2024 15:30)
4 Wykład i ćwiczenie 4:
Gradientowe metody optymalizacji bezwarunkowej
application/pdf wyklad4H (1,003.77 kB, 10/04/2024 10:22)
application/pdf cwiczenie4 (30.27 kB, 7/05/2024 21:48)
5 Wykład i ćwiczenie 5:
Zadania optymalizacji z ograniczeniami
application/pdf wyklad5H (2.61 MB, 20/05/2024 10:20)
application/pdf cwiczenie5 (66.70 kB, 20/05/2024 10:23)
6 Wykład i ćwiczenie 6:
Praktyczne aspekty zadań optymalizacji
application/pdf wyklad6H (690.20 kB, 4/06/2024 17:06)

Materiały uzupełniające

application/pdf painless-conjugate-gradient (503.48 kB, 10/05/2023 11:52)
application/pdf KKT_theorem (330.22 kB, 23/05/2023 15:58)
application/pdf NLP (94.02 kB, 1/06/2023 23:11)
application/pdf minV (96.06 kB, 1/06/2023 23:10)