Robotyka medyczna

Charakterystyka przedmiotu

Wykład Ćwiczenia  
Dr Krzysztof Mianowski Dr Krzysztof Mianowski  
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

1130-ARBIB-MSP-1024

Przedmiot specjalnościowy (BiB)

Studia magisterskie, semestr I

W - 1, C - 1,

ECTS - 2

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Podstawy robotyki II. Wiedza podstawowa z zakresu fizyki, optyki i mechaniki.

Cele przedmiotu

Zapoznanie studentów ze współczesnymi rozwiązaniami stanowisk i sal operacyjnych z zastosowaniem robotów do operacji laparoskopowych kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych.

Program przedmiotu

W ramach laboratorium, studenci zapoznają się także z współczesnymi technikami obrazowania w medycynie, robotyzacją operacji chirurgicznych w ortopedii, a także praktycznie z badaniem układu sterowania robota chirurgicznego oraz z wyznaczaniem jego charakterystyk kinematycznych i dokładnościowych.

Zalecane lektury

  • Florczyk S.: „Robot Vision”, WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 2005.
  • Tadeusiewicz R.: „Systemy wizyjne robotów przemysłowych”, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1992.
  • Kowalski H. (red.): „Metody obrazowania w diagnostyce medycznej, Akad. Med.,Warszawa, 1995.
  • Nałęcz M. (red.): Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, AOW Exit, Warszawa 2004.
  • Podsędkowski L.: Roboty medyczne, WNT Warszawa, 2010, ISBN 9788320437065.

Materiały do pobrania