Podstawy automatyki i sterowania I - materiały

 

 

Opis przedmiotu

Ta strona zawiera materiały dla studentów uczęszczających na przedmiot w semestrze zimowym 2023/2024.

Ogłoszenia

[06.02.2024 r.] Przesyłam ostateczne wyniki z przedmiotu. Zdecydowaliśmy się na obniżenie progu zaliczenia na 2 pkt. Mogą Państwo obejrzeć swoje prace w najbliższy czwartek, w g. 14:15-15, w NL234W związku z obniżeniem progu zaliczenia, nie przewidujemy możliwości negocjacji wyniku.

[02.02.2024 r.] zgodnie z planem, konsultacje po kolokwium nr 2 odbędą się dzisiaj, g. 12-13, s. NL228. Sprawdzian poprawkowy odbędzie się natomiast w poniedziałek 5.02.2024 r. g. 12:15-14 w sali A0.

[19.12.2024 r] jutro są godziny dziekańskie, więc ćwiczenie grupy nr 3 nie odbędzie się. Postanowiliśmy jednak dać Państwu szansę na odrobienie tego ćwiczenia w innym terminie. W związku z tym przenieśliśmy ćwiczenie nr 6 dla grupy nr 3 na 10.01.2024 r. OBECNOŚĆ NIE JEST JEDNAK OBOWIĄZKOWA.

Wyniki

 

application/pdf listaPAS (384.76 kB, 6/02/2024 17:55)

Harmonogram zajęć

application/pdf harmonogram_PAS1_23Z (167.25 kB, 19/12/2023 11:50)

Prace domowe

Praca domowa - seria I

application/pdf Zadanie domowe — seria I (1.15 MB, 16/11/2023 15:47)
application/pdf Zadanie domowe — seria I — rozwiązania (407.03 kB, 16/11/2023 15:48)

Praca domowa - seria II

application/pdf Zadania domowe — seria II (661.31 kB, 3/01/2024 13:13)
application/pdf Zadanie domowe — seria II — rozwiązania (239.24 kB, 3/01/2024 13:13)

Materiały wykładowe

Nr

Temat

Plik PDF

Czytelnia

0 Wprowadzenie i sylabus
application/pdf wyklad0H (500.88 kB, 6/10/2023 10:15)
-
1 Wprowadzenie do układów sterowania
application/pdf wyklad1H (1.89 MB, 6/10/2023 10:15)
[Ol] 1, 2.2.1, [D&B] 1, [A&M] 1
2 Transformata Laplace'a i jej zastosowania
application/pdf wyklad2H (708.49 kB, 10/10/2023 09:20)
[Ol] 3.1, [O] App. A, B
3 Transmitancja operatorowa i analiza odpowiedzi układów
application/pdf wyklad3H (723.82 kB, 19/10/2023 23:33)
[Ol] 2.3, 2.6, 3.2, [O] 2-1, 2-2, 4-2, 4-5
4 CUD w przestrzeni stanu
application/pdf wyklad4H (1.27 MB, 6/11/2023 11:03)
[Ol] 2.5, 4.2, 5.1, [O] 2-3, 2-4, 2-7, [DB] 2.6, 2.7
5 Analiza częstotliwościowa sygnałów ciągłych
application/pdf wyklad5H (829.81 kB, 5/11/2023 10:47)
[Ol] 2.2.2, Fourier
6 Analiza układów liniowych w dziedzinie częstotliwości
application/pdf wyklad6H (173.76 kB, 12/11/2023 21:23)
[Ol] 3.3, 3.4, [O] 7-1
7 Charakterystyki częstotliwościowe
application/pdf wyklad7H (1.15 MB, 26/11/2023 14:20)
[DB] 8.1, 8.2 (p. 496-503), 8.3
8 Stabilność liniowych układów stacjonarnych
application/pdf wyklad8H (2.26 MB, 26/11/2023 14:28)
[Ol] 6.1-6.3, [O] 5-6, Lapunow
9 Częstotliwościowe kryteria stabilności
application/pdf wyklad9H (606.34 kB, 4/12/2023 11:39)
[Ol] 6.3.3, [O] 7-5, 7-6, 7-7
10 Własności liniowych elementów dynamicznych
application/pdf wyklad10H (697.34 kB, 18/12/2023 10:34)
[Ol] 4.1.1-4.1.7, [O] 5-1, 5-2, 7-2, 7-3, 7-4
11 Własności układów drugiego rzędu. Jakość dynamiczna
application/pdf wyklad11H (1.18 MB, 19/12/2023 21:56)
[Ol] 4.1.4, 7.3.2, [O] 5-3
12 Wprowadzenie do projektowania układów ze sprzężeniem zwrotnym
application/pdf wyklad12H (776.58 kB, 8/01/2024 15:47)
[O] 5-8, [DB] 4.1-4.4
13 Regulacja PID
application/pdf wyklad13H (1.58 MB, 12/01/2024 15:32)
[O] 8-1, 8-2, 8-3, [AM] 10
  Coda
application/pdf codaH (3.47 MB, 15/01/2024 15:54)
 
 

Materiały ćwiczeniowe

Nr

Temat

Pliki

1 Opis sygnałów w dziedzinie czasu
application/pdf Ćw1 (777.20 kB, 1/09/2023 13:30)
2 Proste i odwrotne przekształcenie Laplace'a
application/pdf Ćw2 (931.77 kB, 1/09/2023 13:30)
3 Linearyzacja. Transmitancja operatorowa. Wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenia nieokresowe
application/pdf Ćw3 (1.25 MB, 30/10/2023 11:13)
4 Przekształcanie schematów blokowych
application/pdf Ćw4 (1.75 MB, 20/11/2023 16:13)
5 Stabilność układów liniowych. Kryteria algebraiczne
application/pdf Ćw5 (1.35 MB, 1/09/2023 13:31)
6 Wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenia harmoniczne. Charakterystyki częstotliwościowe
application/pdf Ćw6 (1.32 MB, 18/12/2023 15:46)
7 Stabilność układów liniowych. Kryteria częstotliwościowe. Wykresy Bodego
application/pdf Ćw7 (1.73 MB, 12/01/2024 10:58)
  Zadania dodatkowe
application/pdf Zadania dodatkowe (444.38 kB, 1/09/2023 13:26)

Materiały dodatkowe

application/pdf tabliceTransformat (71.27 kB, 14/10/2022 14:30)
application/pdf TabelaTransformatRozszerzona (5.39 MB, 14/10/2022 14:31)
application/pdf wyklad2S (183.64 kB, 10/10/2023 11:12)
application/pdf 19ways+ (549.38 kB, 22/10/2023 18:59)
application/pdf schematy (182.05 kB, 22/10/2023 19:00)
application/pdf wyklad4S (221.55 kB, 29/10/2023 11:13)
application/pdf Fourier (7.94 MB, 29/10/2023 11:00)
application/pdf wyklad5S (196.05 kB, 5/11/2023 10:48)
application/pdf skalaLog (36.46 kB, 13/11/2023 09:26)
application/pdf semilogPaper (24.88 kB, 13/11/2023 09:26)
application/pdf Lapunow (2.62 MB, 26/11/2023 14:23)
application/pdf RHStabilityComment (60.89 kB, 4/12/2023 13:09)
application/pdf shapes (1.34 MB, 4/12/2023 13:09)
application/pdf wyklad8S (36.51 kB, 4/12/2023 13:10)
application/pdf wyklad9S (361.66 kB, 4/12/2023 13:12)
application/pdf wykresyBodego (439.79 kB, 18/12/2023 10:36)

Grupy 2 i 3 (środy): Materiały z ćwiczeń

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation C1_23s (3.06 MB, 20/10/2023 00:42)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation C2_23s (896.09 kB, 26/10/2023 21:36)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation C3_23s (2.91 MB, 17/11/2023 22:30)