Dynamika układów wieloczłonowych II

Charakterystyka przedmiotu

Wykład i ćwiczenia Laboratorium  
Prof. Janusz Frączek Dr Marek Surowiec
Dr Marcin Pękal
 
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS

NK492, przedmiot kierunkowy (AiR)

1130-AR000-MSP-2005

Studia magisterskie, semestr II W - 1, C - 1, L - 2, ECTS - 5

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

Znajomość algebry, analizy matematycznej, mechaniki i technik komputerowych w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.

Cele przedmiotu

Przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień z dziedziny układów wieloczłonowych sztywnych i odkształcalnych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego.

Program przedmiotu

Wykład i ćwiczenia

 • Równania ruchu odkształcalnych UW o wielu stopniach swobody w zakresie liniowym (małe przemieszczenia i małe odkształcenia).
 • Zagadnienia własne, metody modalne, superpozycja modalna, równania ruchu we współrzędnych modalnych (głównych).
 • Całkowanie równań ruchu metodami Wilsona i Newmarka przy dowolnym wymuszeniu. Inne metody niejawne i jawne całkowania równań ruchu.
 • Metody przyrostowe MES analiz układów odkształcalnych. Metody UW i MES analizy układów odkształcalnych. Niezmienniki.
 • Metody redukcji stopni swobody odkształcalnych UW w analizie dynamicznej. Metoda redukcji stopni swobody techniką podstruktur i Craig’a-Bamptona.
 • Całkowanie układu równań UW z członami odkształcalnymi metodami niejawnymi.
 • Współpraca środowisk programowych ANSYS (NASTRAN)-ADAMS. Krótka charakterystyka i porównanie pakietów dużej skali używanych w obliczeniach inżynierskich, np.: MSC.ADAMS/NASTRAN/DYTRAN, ANSYS, LS-DYNA, MADYMO.

Laboratorium

Ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem programu ADAMS w analizie odkształcalnych UW:

 • Przykłady obliczeń inżynierskich z dziedziny lotnictwa, mechaniki i robotyki.
 • Analiza dynamiczna UW z uwzględnieniem sterowania.
 • Integracja pakietów ADAMS, ANSYS, MATLAB. Prototypy wirtualne (virtual prototyping).
 • Samodzielny projekt studencki.

Zalecane lektury

Materiały do pobrania