Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Miernictwo i techniki eksperymentu / Mareriały MiTE

Mareriały MiTE

Opis przedmiotu

Oceny z przedmiotu

Prace z maratonu można będzie przeglądać w dniu 27 czerwca (wtorek) w godz. 14 - 15 w pok. NL204. Po tym terminie wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane

Janusz Frączek

 

Notatki do wykładu

Zadania do ćwiczeń, przykłady

Zadania dodatkowe