Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich / Materiały

Materiały PMKwOI

Opis przedmiotu

Wykłady odbywają się w godz. 10:15–12:00 w sali A2.
Laboratoria odbywają się w sali 228.
  • Dodatkowy termin zaliczenia sprawdzianu wyznaczony został na piątek 3 lutego 2017r o godz. 10 w sali 228.
  • Wpisy do indeksu można uzyskać po zakończeniu semestru.
  • Wypełnione indeksy proszę zostawiać w sekretariacie Zakładu TMR pokój 231.
  • Sposób wypełnienia indeksu
dr hab. inż. Marek Wojtyra Podstawy metod komputerowych w obliczeniach inżynierskich 1 1

Regulamin przedmiotu

Harmonogram zajęć

Oceny

Lista PMK 2016.pdf 394,43 kB

Treść wykładów

Treść zajęć laboratoryjnych

Laboratorium 1.pdf 133,46 kB
 
 
Laboratorium 5.pdf 1011,21 kB
 
   

Zadania domowe

Kratownica.rar 7,34 kB

 

Listy obecności