Podstawy automatyki i sterowania I - materiały

 

Opis przedmiotu

Ta strona zawiera materiały dla studentów uczęszczających na przedmiot w semestrze zimowym 2017/2018.

Ogłoszenia

[05.10.2017r.] Pojawił się harmonogram zajęć.

[05.10.2017r.] W Wirtualnym Dziekanacie (w sekcji: „Oceny bieżące”) pojawiła się informacja o przydziale do grup. Osoby, które podczas zapisów, wpisały się na kilka list zajęciowych, zostały przydzielone tylko do jednej grupy (bez możliwości zmiany). Na listach zajęciowych znalazły się także nazwiska osób niezapisanych na przedmiot. Osoby te proszone są o uregulowanie formalności związanych z zapisami. Osoby, które nie były obecne podczas zapisów, zostały przydzielone do grup losowo, w miarę wolnych miejsc w grupach.

[09.10.2017r.] Osoby dopisujące się do przedmiotu są na bieżąco dopisywane do grup zajęciowych. Informacja o przydziale do grupy znajduje się w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce "Oceny bieżące".

[19.10.2017r.] Uwaga grupa E2! Zmiana sali. Zajęcia nr 2 (24.10.2017r.) odbędą się wyjątkowo w sali A0.

[19.10.2017r.] Uwaga grupy LiK1 i LiK 2! Zajęcia nr 6 odbędą się wspólnie dla obu grup 19.12.2017r.

[19.10.2017r.] Pojawił się zaktualizowany harmonogram zajęć.

Harmonogram zajęć

application/pdf Harmonogram_19.10.2017 (255,22 kB, 19/10/2017 08:15)

Prace domowe

Praca domowa - seria I

Praca domowa - seria II

Materiały wykładowe (dla grupy 14-16)

Nr

Temat

Plik PDF

Czytelnia

0 Wprowadzenie i sylabus
application/pdf wyklad0_2017 (208,01 kB, 5/10/2017 16:37)
-
1 Wprowadzenie do układów sterowania
application/pdf wyklad1_2017 (2,90 MB, 5/10/2017 16:51)
[Ol] 1, 2.2.1, [D&B] 1, [A&M] 1
2 Transformata Laplace'a i jej zastosowania
application/pdf wyklad2_2017 (744,78 kB, 12/10/2017 22:53)
[Ol] 3.1 , [Og] 2
3 Transmitancja operatorowa i modele układów w przestrzeni stanu
application/pdf wyklad3_2017 (604,53 kB, 31/10/2017 18:02)
[Ol] 2.3, 2.6, 3.2 [Og] 3-1, 3-4, 3-6, 3-7
4 Analiza odpowiedzi liniowych układów stacjonarnych
application/pdf wyklad4_2017 (771,55 kB, 31/10/2017 18:08)
[O] 3-2, 3-8, 3-9
5 Opis układów dynamicznych w przestrzeni stanu
application/pdf wyklad5_2017 (976,86 kB, 9/11/2017 16:38)
[Ol] 5.1 do 5.4, [Og] 11-1, 11-2, 11-4, 11-6, 11-7
6 Opis złożonych układów za pomocą schematów blokowych
application/pdf wyklad6_2017 (731,76 kB, 15/11/2017 14:24)
[Ol] 4.2, 4.2.1, 4.2.2, [Og] 3-3, [D&B] 2.6--2.7
7 Analiza widmowa sygnałów ciągłych   [Ol] 2.2.2, Fourier
8 Analiza ciągłych układów dynamicznych w dziedzinie częstotliwości   [Ol] 3.3, 3.4, [Og] 5-9, 8-1
9 Stabilność liniowych układów stacjonarnych   [Ol] 6.1-6.3, [Og] 5-5,13-1,13-2

Materiały uzupełniające wykład

application/pdf 19ways+ (549,38 kB, 2/11/2017 17:41)
application/pdf schematy (182,05 kB, 9/11/2017 16:41)
application/pdf Fourier (7,96 MB, 2/11/2017 17:22)
.

Materiały ćwiczeniowe

Ćwiczenie 1

Opis sygnałów w dziedzinie czasu

application/pdf C1 (303,34 kB, 16/11/2017 01:22)

Ćwiczenie 2

Proste i odwrotne przekształcenie Laplace'a

application/pdf tablice (71,27 kB, 5/10/2017 09:17)
application/vnd.ms-powerpoint C2 (4,35 MB, 16/11/2017 01:10)

Ćwiczenie 3

Linearyzacja. Transmitancja operatorowa. Wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenia nieokresowe

application/pdf C3 (1,42 MB, 16/11/2017 01:40)
application/pdf Zadania do ćwiczeń 1 -- 3 (56,30 kB, 16/11/2017 02:01)

Ćwiczenie 4

Przekształcanie schematów blokowych

Materiały znajdują się w sekcji "Materiały uzupełniające wykład" (plik: "schematy").

Ćwiczenie 5

Wyznaczanie odpowiedzi na wymuszenia harmoniczne. Charakterystyki częstotliwościowe.

Ćwiczenie 6

Stabilność układów liniowych. Kryteria algebraiczne.

Ćwiczenie 7

Stabilność układów liniowych. Kryteria częstotliwościowe. Wykresy Bodego