Podstawy automatyki i sterowania II - materiały

Opis przedmiotu

Regulamin przedmiotu

application/pdf PASII_harmonogram_2024_v2 (262,01 kB, 26/02/2024 15:29)

Ogłoszenia

Listy i oceny

Praca domowa

application/pdf Praca domowa PAS2_seria1_2024 (62,76 kB, 14/03/2024 14:48)

Harmonogram i zasady zaliczenia przedmiotu

Wykłady oraz Ćwiczenia z przedmiotu rozpoczynają się zgodnie z przedstawionym harmonogramem. W przypadku kolizji z innymi przedmiotami prosimy o informacje.

Na pierwsze ćwiczenia z przedmiotu PAS II proszę wydrukować i przynieść papier logarytmiczny (zamieszczony w materiałach do przedmiotu przy ćwiczeniach nr 1).

Materiały do Wykładów

Materiały do wykładów zamieszczane są w MS-Teams, zespół: PAS-2_2024L, kod umożliwiający dołączenie do zespołu przekazywany jest w czasie wykładów.

Ćwiczenie 1

Logarytmiczne charakterystyki Bodego

application/pdf PapierPollogarytmiczny (24,88 kB, 15/02/2011 10:11)
Przykład 2
application/pdf Wydruk_Przyklad8-1 (285,64 kB, 15/02/2011 10:14)
application/pdf Bode_diagrams_rysunki_1 (629,15 kB, 15/02/2011 10:13)
application/pdf Bode_diagrams_rysunki_2 (856,74 kB, 15/02/2011 10:13)
application/pdf wykresy_Bodego (26,62 kB, 15/02/2011 10:14)

Ćwiczenie 2

Projektowanie kompensatorów przyspieszających fazę (LEAD)

Materiały do zajęć prowadzonych zdalnie:

application/pdf wskazniki_jakosci_wzory (652,79 kB, 15/02/2011 10:17)
application/pdf PAS2_Cw2_P1 (706,18 kB, 11/03/2018 14:40)

Ćwiczenie 3

Projektowanie kompensatorów opóźniających fazę (LAG)

Materiały do zajęć prowadzonych zdalnie:

Pas2_Cw3
application/pdf PAS II_Cw_3_MATLAB_Code (116,82 kB, 20/03/2018 14:59)

Ćwiczenie 4

Metoda linii pierwiastkowych

application/pdf konfiguracje (61,90 kB, 15/02/2011 10:25)

Ćwiczenie 5

Projektowanie kompensatorów typu "lead" metodą linii pierwiastkowych

Ćwiczenie 6

Projektowanie kompensatorów typu "lag" metodą linii pierwiastkowych

application/pdf komentarzLAG (283,05 kB, 2/06/2014 09:27)

Ćwiczenie 7

Projektowanie kompensatorów w MATLABIE