Podstawy automatyki i sterowania IV - materiały

 

Opis przedmiotu

Terminy zajęć:

Studia dzienne:
   
application/pdf PAS IV harmonogram - wtorek (189,52 kB, 20/04/2017 13:01)
   
application/pdf PAS IV harmonogram - czwartek (190,00 kB, 20/04/2017 13:02)
     
    Wzory dokumentów
   
application/msword Protokoły - wzory (90,00 kB, 23/02/2017 13:52)
   
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Teczki - wzory (12,59 kB, 23/02/2017 13:54)
     
     

 

Studia zaoczne:
   
application/pdf Harmonogram zoczne (173,03 kB, 4/04/2017 16:11)
   
application/msword Wzór protokołu zaoczne (29,00 kB, 23/02/2017 16:34)
   
application/msword Opis teczki zaoczne (31,50 kB, 23/02/2017 16:34)
Materiały do ćwiczenia nr 1.
Laboratoryjny układ regulacji poziomu i temperatury cieczy
         
Materiały do ćwiczenia nr 2.
Badania symulacyjne układu napędowego z silnikiem prądu stałego
         
Materiały do ćwiczenia nr 4a.
Badanie regulacji dwupołożeniowej
         
Materiały do ćwiczenia nr 5.
Dobór nastaw regulatora w komputerowym modelu układu regulacji
         
Materiały do ćwiczenia nr 6.
Regulacja impulsowa
         
Materiały do ćwiczenia nr 7.
Badanie charakterystyk częstotliwościowych i przebiegów nieustalonych podstawowych elementów automatyki
         
Materiały do ćwiczenia nr 7a.
Wyznaczanie transmitancji widmowej na podstawie charakterystyki skokowej
         
Materiały do ćwiczenia nr 8.
Wprowadzenie do programowania mikro-kontrolerów
         
  • Programy przedstawione na zajęciach
   
text/html p1 (558 B, 6/04/2009 12:05)
   
text/html p2 (677 B, 6/04/2009 12:05)
   
text/html p3 (1,52 kB, 6/04/2009 12:06)
  • Kompilator
      BASCOM-8051 DEMO  
  • Dokumentacja
      BASCOM-8051 Help  
         
Materiały do ćwiczenia ne 9.
Programowanie sterowników PLC
 
         
  • Oprogramowanie
     
Logo Soft Comfort v8
   
     
application/zip Logo v4.0 (29,36 MB, 19/03/2011 21:14)
   
  • Dokumentacja
       
application/pdf Podrecznik LOGO (5,51 MB, 27/03/2012 13:32)
   
       
application/pdf Podręcznik LOGO! (3,91 MB, 19/03/2011 21:19)