Podstawy automatyki i sterowania IV - materiały

 

Opis przedmiotu

Terminy zajęć:

Studia dzienne:
   
application/pdf PAS IV Harmonogram tymczasowy (98,10 kB, 16/04/2020 22:30)
     
   
Wzory dokumentów
   
application/msword PAS IV Opis teczki (30,00 kB, 28/02/2020 12:51)
   
application/msword PAS IV Protokol grupowy (36,00 kB, 28/02/2020 12:51)
   
application/msword PAS IV Protokol indywidualny (32,00 kB, 28/02/2020 12:52)
 Studia zaoczne:
   
application/pdf LAB PAS 2 zaoczni harmonogram tymczasowy (88,10 kB, 7/05/2020 23:30)
     
   
Wzory dokumentów
   
application/msword LAB PAS 2 zaoczni protokol (30,50 kB, 2/04/2020 22:25)
   
application/msword LAB PAS 2 zaoczni opis teczki (32,00 kB, 2/04/2020 22:25)
Materiały do ćwiczenia nr 1.
Laboratoryjny układ regulacji poziomu i temperatury cieczy
         
Materiały do ćwiczenia nr 2.
Badania symulacyjne układu napędowego z silnikiem prądu stałego
         
Materiały do ćwiczenia nr 4a.
Badanie regulacji dwupołożeniowej
         
Materiały do ćwiczenia nr 5.
Dobór nastaw regulatora w komputerowym modelu układu regulacji
         
Materiały do ćwiczenia nr 6.
Dobór parametrów regulatora silnika obciążonego
  • Wkrótce
         
Materiały do ćwiczenia nr 7.
Badanie charakterystyk częstotliwościowych i przebiegów nieustalonych podstawowych elementów automatyki
         
Materiały do ćwiczenia nr 7a.
Wyznaczanie transmitancji widmowej na podstawie charakterystyki skokowej
         
Materiały do ćwiczenia nr 8.
Wprowadzenie do programowania mikro-kontrolerów
         
  • Programy przedstawione na zajęciach
   
text/html p1 (558 B, 6/04/2009 12:05)
   
text/html p2 (677 B, 6/04/2009 12:05)
   
text/html p3 (1,52 kB, 6/04/2009 12:06)
  • Kompilator
      BASCOM-8051 DEMO  
  • Dokumentacja
      BASCOM-8051 Help  
         
Materiały do ćwiczenia ne 9.
Programowanie sterowników PLC
 
         
  • Oprogramowanie
           
     
application/zip Logo v4.0 (29,36 MB, 19/03/2011 21:14)
   
     
Logo Soft Comfort v8 lub poniższa wersja spakowana
   
       
application/octet-stream Logo v8 p1 (30,00 MB, 9/04/2021 21:38)
 
       
application/octet-stream Logo v8 p2 (30,00 MB, 9/04/2021 21:43)
 
       
application/octet-stream Logo v8 p3 (30,00 MB, 9/04/2021 21:44)
 
       
application/octet-stream Logo v8 p4 (30,00 MB, 9/04/2021 21:45)
 
       
application/octet-stream Logo v8 p5 (12,52 MB, 9/04/2021 21:46)
 
  • Dokumentacja
       
application/pdf Podrecznik LOGO (5,51 MB, 27/03/2012 13:32)
   
       
application/pdf Podręcznik LOGO! (3,91 MB, 19/03/2011 21:19)