Metody obliczeinowe optymalizacji - materiały

Opis przedmiotu

Strona zawiera materiały dydaktyczne dot. kursu Metody obliczeniowe optymalizacji wykładanym w roku akademickim 2016/2017.

Ogłoszenia

  • [14.06.2017] Sprawdzian poprawkowy z MOO przeznaczony dla osób, które po semestrze uzyskały ocenę niedostateczną, odbędzie się w środę, 28 czerwca, g. 9.00; p. 230NL.
  • [14.06.2017] Na stronie opublikowano wyniki sprawdzianu nr 2 oraz finalne oceny z przedmiotu. Konsultacje prac - 28 czerwca (środa) w godz. 12-14, p. 230NL. 
  • [13.06.2017] Wyniki prac domowych (seria druga) znajdują się w załączonym PDF-ie.
  • [12.05.2017] Na stronie opublikowano zestawy zadań domowych - serię drugą. Termin zwrotu rozwiązań prac domowych mija 12 czerwca br.
  • [26.04.2017] Wyniki prac domowych serii pierwszej znajdują się w załączonym PDF-ie.
  • [20.04.2017] Wyniki sprawdzianu nr 1 znajdują się w poniższym PDF-ie.
  • [06.04.2017] Uwaga: w dniu 12.04.2017 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.
  • [05.04.2017] Sprawdzian nr 1 odbędzie się 19 kwietnia, g. 10.15-12.00, s. A1.
  • [31.03.2017] Na stronie opublikowano zestawy zadań domowych - serię pierwszą z dwóch. Szczegółowe informacje dot. sposobu wyboru pracy domowej można znaleźć wewnątrz dokumentu. Termin zwrotu rozwiązań prac domowych mija 26 kwietnia br.
  • [20.02.2017] Pierwszy wykład obędzie się dnia 22.02.2017 r., w sali A1, w godz. 10.15-12.00.

Lista obecności oraz oceny

application/pdf MOO_lista (698,67 kB, 14/06/2017 16:57)

(data ostatniej aktualizacji: 14.06.2017 r.)

Prace domowe

Seria I (termin nadsyłania: 26 kwietnia br.)
application/pdf 31-Mar-2017_result (885,17 kB, 31/03/2017 10:59)
Seria II (termin nadsyłania: 12 czerwca br.)
application/pdf 12-May-2017_result (814,36 kB, 12/05/2017 10:42)

Materiały do wykładów i ćwiczeń

L.p. Temat PDF
0 Wykład 0:
Sylabus i organizacja kursu
application/pdf wyklad0_2017 (312,42 kB, 20/02/2017 14:41)
1 Wykład i ćwiczenie 1:
Wprowadzenie do metod optymalizacji
application/pdf wyklad1_2017 (3,27 MB, 22/02/2017 12:35)
application/pdf cwiczenie1_2017 (1,79 MB, 8/03/2017 12:26)
2 Wykład i ćwiczenie 2:
Zadania optymalizacji bez ograniczeń
application/pdf wyklad2_2017 (4,85 MB, 15/03/2017 13:15)
application/pdf cwiczenie2_2017 (401,53 kB, 22/03/2017 13:27)
3 Wykład i ćwiczenie 3: 
Metody poszukiwania minimum w kierunku
application/pdf wyklad3_2017 (2,03 MB, 30/03/2017 13:49)
application/pdf cwiczenie3_2017 (369,82 kB, 3/04/2017 14:41)
application/pdf fminbnd (66,87 kB, 26/04/2017 13:53)
4 Wykład i ćwiczenie 4: 
Gradientowe metody optymalizacji bezwarunkowej
application/pdf wyklad4_2017 (1,86 MB, 12/05/2017 14:08)
application/pdf cwiczenie4_2017 (317,48 kB, 12/05/2017 14:12)
application/pdf DFP (194,77 kB, 17/05/2017 12:42)
5 Wykład i ćwiczenie 5: 
Zadania optymalizacji nieliniowej z ograniczeniami
application/pdf wyklad5_2017cz1 (4,16 MB, 24/05/2017 12:27)
application/pdf wyklad5_2017cz2 (1,03 MB, 31/05/2017 13:40)
application/pdf cwiczenie5_2017 (351,78 kB, 7/06/2017 12:40)
application/pdf NLP (339,14 kB, 7/06/2017 12:34)
application/pdf minV (386,35 kB, 7/06/2017 12:34)
6 Wykład i ćwiczenie 6: 
Praktyczne aspekty zadań optymalizacji
application/pdf wyklad6_2017 (1,76 MB, 7/06/2017 12:32)

Materiały uzupełniające

application/pdf KKT_theorem (330,22 kB, 24/05/2017 12:28)