Metody obliczeinowe optymalizacji - materiały

Opis przedmiotu

Strona zawiera materiały dydaktyczne dot. kursu Metody obliczeniowe optymalizacji wykładanym w roku akademickim 2022/2023.

Ogłoszenia

  • [19.02.2023] Pierwszy wykład obędzie się dnia 22.02.2023 r. w trybie stacjonarnym.

Rezultaty zaliczeń

...

Harmonogram zajęć

application/pdf planner (90,05 kB, 21/02/2023 22:57)

Prace domowe

Seria I (termin nadsyłania upływa dn. ...)

...

Seria II (termin nadsyłania: ...)

...

Materiały do wykładów i ćwiczeń

L.p. Temat PDF
0 Wykład 0:
Sylabus i organizacja kursu
application/pdf wyklad0H (145,06 kB, 21/02/2023 22:57)
1 Wykład i ćwiczenie 1:
Wprowadzenie do metod optymalizacji
application/pdf wyklad1H (2,14 MB, 1/03/2023 15:13)
application/pdf cwiczenie1 (391,73 kB, 8/03/2023 15:12)
2 Wykład i ćwiczenie 2:
Zadanie optymalizacji nieliniowej bez ograniczeń
application/pdf wyklad2H (4,06 MB, 8/03/2023 15:12)
application/pdf cwiczenie2 (122,21 kB, 8/03/2023 15:21)
3 Wykład i ćwiczenie 3:  

Materiały uzupełniające

 
...